Dr Urszula Kłosińska prezentuje odmiany ogórka gruntowego hodowli Instytutu Ogrodnictwa

Podczas Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa prezentowane były nowe odmiany heterozyjne ogórka polowego wyhodowane w Pracowni Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych. Okazuje się że odmiany ogórka wyhodowane w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach wyróżniają się kompleksową odpornością na choroby, w tym na mączniaka rzekomego oraz są tolerancyjne na trudne warunki uprawy. Polecane są do uprawy ekologicznej i integrowanej z ograniczoną ochroną chemiczną

Zaprezentowano 7 odmian heterozyjnych ogórka polowego, z czego 2 (Ikar F1 i SKW1814) znajdują się w badaniach rejestracyjnych COBORU. Pozostałe odmiany czyli Reja F1, Ozyrys F1, Zefir F1, Edyp F1 i Ibis F1 są dostępne w komercyjnej sprzedaży. Wszystkie odmiany – jak informowała dr Urszula Kłosińska zajmująca się hodowlą tego gatunku – świetnie nadają się do uprawy w polu, a w dalszej kolejności do konsumpcji na świeżo, jak również do konserwowania i kwaszenia. Poszczególne odmiany różnią się nieco kształtem, wybarwieniem skórki, wielkością brodawek i ornamentacją. Dla producentów ogórka szczególnie godne uwagi są Ibis F1 i Zefir F1, które charakteryzują się wysokim plonem wczesnym. Poza tym Ibis F1 jest pierwszą polską odmianą tolerancyjną na niskie temperatury w trakcie wschodów i początkowego okresu wzrostu. Jest to bardzo ważna cecha zwłaszcza w warunkach klimatycznych Polski, gdzie wiosną nie zawsze panują optymalne warunki do wschodów ciepłolubnej rośliny jaką jest ogórek – podkreślała dr U. Kłosińska.

Odmiany ogórka wyhodowane w IO cieszą się dużą popularnością zarówno wśród profesjonalnych plantatorów, jak i amatorów – działkowiczów. Cechą godną pokreślenia naszych odmian jest wysoka tolerancja na choroby zagrażające ogórkom, w tym mączniaka rzekomego dyniowatych – choroby o największym znaczeniu gospodarczym – podkreślała dr U. Kłosińska. Należy dodać także, że kolejną pozytywną cechą polskich odmian jest niska cena nasion w stosunku do ceny nasion odmian zagranicznych.

Jak informowała Pani Urszula dalsze prace hodowlane nad kolejnymi odmianami są mocno zaawansowane. Udało nam się znaleźć nowe źródła odporności na mączniaka rzekomego – półdzikie linie ogórka, które charakteryzują się w warunkach Polski niespotykanie wysokim i stabilnym poziomem odporności na mączniaka. Będziemy próbowali cechę tę wprowadzić do odmian hodowlanych. Mam nadzieję że się uda – mówił hodowca. Kolejnym ważnym kierunkiem w hodowli ogórka jest uzyskanie odmian z wysoką tolerancją na chłody (pierwszą odmianą jest już wspomniany Ibis F1), jak również na deficyt wody. Badania w zakresie testowania ogórka pod względem tolerancji na niedobór wody zainicjowaliśmy w roku poprzednim – dodała dr U. Kłosińska.

Dystrybucją nasion ogórków odmian wyhodowanych w IO zajmują się firmy hodowlano-nasienne: Torseed i Hortico SA.

Oprócz prac związanych z hodowlą ogórka gruntowego w Pracowni Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych Instytutu Ogrodnictwa prowadzone są też badania hodowlane w zakresie wielu innych gatunków warzyw: pomidor, marchew, kalafior, kapusta pekińska, brukselska i głowiasta biała.

 

Charakterystyka odmian ogórka polowego wyhodowanych ostatnio w Instytucie Ogrodnictwa

EDYP F1 – średniowczesna odmiana mieszańcowa ogórka polowego, plenna, o bardzo dobrej strukturze plonowania (ponad 90% plonu handlowego w plonie ogólnym) oraz długim okresie wegetacji. Owoce średniej długości, bardzo kształtne, cylindryczne, nie przerastają na grubość; skórka zielona z połyskiem; brodawki małe; przekrój poprzeczny okrągłotrójkątny; komora nasienna średnia. Owoce bardzo smaczne, chrupkie bez goryczy, polecane do konserwowania i kwaszenia, a zbierane codziennie na korniszony oraz do bezpośredniej konsumpcji. Odmiana posiada kompleksową odporność na choroby (mączniak rzekomy i prawdziwy, parch dyniowatych, wirus mozaiki ogórka).

ZEFIR F1 – wczesna odmiana heterozyjna ogórka polowego, bardzo plenna i stabilna w plonowaniu. Rośliny o ciągłym typie wzrostu i silnym wigorze. Owoce bardzo kształtne, cylindryczne, z lekko zaznaczonymi bruzdami; nie przerastają na grubość, skórka intensywnie zielona z połyskiem, brodawki średniej wielkości. Odmiana polecana na korniszony, do konserwowania i kwaszenia oraz ze względu na bardzo dobre walory smakowe (chrupkość, brak goryczy) również do bezpośredniej konsumpcji. Owoce odznaczają się wysoką zawartością suchej masy, cukrów, witaminy C oraz niskim poziomem azotanów, w przetworach nie miękną i nie mają pustych przestrzeni. Rośliny charakteryzują się kompleksową odpornością na choroby, a zwłaszcza wysokim poziomem tolerancji na mączniaka rzekomego.

REJA F1średniowczesna odmiana heterozyjna ogórka polowego, bardzo plenna, o bardzo dobrej strukturze plonu, polecana do konserwowania i kwaszenia. Rośliny silnie rosnące o zdecydowanej przewadze kwiatów żeńskich. Owoce krótkie, cylindryczne, zielone ze średnim połyskiem, bez tendencji do zniekształceń. Stosunek długości owoców do ich średnicy wynosi 2.9-1. Owoce odznaczają się wysoką zawartością suchej masy, cukrów, witaminy C, niskim poziomem azotanów oraz bardzo dobrym smakiem. Odmiana odporna na choroby, w tym na mączniaka rzekomego.

OZYRYS F1 średniowczesna odmiana heterozyjna ogórka polowego, plenna, z dużym udziałem owoców konserwowych w plonie ogólnym, tolerancyjna na chłody. Rośliny silnie rozgałęziające się, tworzące przeważnie kwiaty żeńskie. Owoce bardzo kształtne, intensywnie zielone z lekkim połyskiem, bez tendencji do zniekształceń oraz przerastania na grubość. Wyróżniają się bardzo dobrym smakiem bez goryczy. Odmiana polecana na korniszony, do konserwowania i kwaszenia („3 w 1”). Odmiana charakteryzuje się kompleksową odpornością na choroby (mączniak rzekomy i prawdziwy, parch dyniowatych, wirus mozaiki ogórka).

IBIS F1 – wczesna odmiana mieszańcowa ogórka polowego, bardzo plenna, stabilna w plonowaniu. Pierwsza polska odmiana z tolerancją na obniżone temperatury w fazie wschodów i pierwszych liści. Owoce krótkie do średniej długości, tępo zakończone przy nasadzie, nie przerastające na grubość; skórka zielona do ciemnozielonej; brodawki małe. Owoce bardzo smaczne, chrupkie bez goryczy, polecane do konserwowania i kwaszenia. Odmiana posiada kompleksową odporność na choroby (mączniak rzekomy i prawdziwy, parch dyniowatych, wirus mozaiki ogórka).

Wszystkie prezentowane odmiany ogórka polowego, ze względu na kompleksową odporność na choroby, polecane są do uprawy ekologicznej i integrowanej z ograniczoną ochroną chemiczną.