Prezentowano nowe odmiany warzyw jak również liczne doświadczenia z zakresu ochrony


Wyjazd szkoleniowy w ramach Akademii BASF był okazją do uczestniczenia w 11 Warzywniczych Dniach Pola firm BASF i Enza odbywającym się 10 września w Dannstadt koło Limburgerhof w Niemczech. Prezentowano tam zarówno odmiany warzyw jak również liczne doświadczenia z zakresu ochrony. Warto również wiedzieć, że region Nadrenii-Palatynatu jest jednym z najważniejszych w Niemczech ośrodków produkcji warzyw, które rosną tutaj na około 15 000 ha i praktycznie cały ten areał można nawadniać wodą pobieraną z Renu.

Wyjazd szkoleniowy w ramach Akademii BASF był okazją do uczestniczenia w 11 Warzywniczych Dniach Pola firm BASF i Enza odbywającym się 10 września w Dannstadt koło Limburgerhof w Niemczech
Wyjazd szkoleniowy w ramach Akademii BASF był okazją do uczestniczenia w 11 Warzywniczych Dniach Pola firm BASF i Enza odbywającym się 10 września w Dannstadt koło Limburgerhof w Niemczech


Po poletkach doświadczalnych grupę doradców i dystrybutorów środków ochrony roślin oprowadzali Alexander Hau z BASF z Niemiec oraz Marcin Chojecki z BASF Polska. Część z prezentowanych rozwiązań dotyczyła zupełnie nowych preparatów (również biologicznych), które już zostały zarejestrowane do stosowania w uprawie warzyw lub będą niedługo wprowadzone.

Sałata

W przypadku doświadczeń fungicydowych w kwaterach z sałatą można było zapoznać się z wpływem kilku programów ochrony na zdrowotność sałaty przeciwko chorobom powodowanym przez grzyby z rodzaju Rhizoctonia i Sclerotinia. Na poletkach doświadczalnych proponowano kilka rozwiązań opartych o takie produkty jak Signum, Rovral i najnowszego preparatu do ochrony biologicznej o nazwie Serifel. Standardowo proponowanym rozwiązaniem, wykazującym bardzo wysoką skuteczność jest 2-krotne zastosowanie preparatu Signum. W przypadku 2-krotnego stosowania preparatu Serifel, skuteczność nie była już tak wysoka, jednak jest to preparat biologiczny, który w warunkach dużego zagrożenia chorobowego nie będzie tak długo i dobrze zabezpieczał roślin jak typowy fungicyd. Dlatego ten preparat biologiczny proponuje się jako drugi zabieg po wcześniejszym zastosowaniu preparatu Signum i tutaj prezentowane efekty ochrony były bardzo dobre.

 

Zdrowotność sałaty po 2-krotnym zastosowaniu preparatu Signum
Zdrowotność sałaty po 2-krotnym zastosowaniu preparatu Signum

W doświadczaniach znajdowały się również poletka, gdzie testowano nowy fungicyd, który zawiera boskalid i nową substancję aktywną, której nazwa utrzymywana jest jeszcze w tajemnicy. Firma BASF planuje wprowadzić go na rynek prawdopodobnie już za dwa lat. Do zwalczania chwastów zastosowano herbicyd Stomp Aqua, który zastosowano na dzień przed sadzeniem sałaty. Warto zwrócić jeszcze uwagę na nawożenie, które na tym poletku oparte było m.in. na nawozie Entec Perfect zastosowany przed sadzeniem sałaty w dawce 1000 kg/ha.

Marchew

Na poletkach doświadczalnych z uprawą marchwi prezentowano skuteczność zastosowania fungicydów w zwalczaniu mączniaka i alternarii
Na poletkach doświadczalnych z uprawą marchwi prezentowano skuteczność zastosowania fungicydów w zwalczaniu mączniaka i alternarii

Na poletkach doświadczalnych z uprawą marchwi prezentowano skuteczność zastosowania fungicydów w zwalczaniu mączniaka prawdziwego i alternariozy naci. W uprawie znajdowała się odmiana Neptun. W ocenie znajdowały się produkty firmy BASF jak również rozwiązania konkurencyjnych firm. Swoją wysoką skuteczność potwierdził tutaj preparat Signum stosowany dwukrotnie. Zadowalającą ochronę uzyskiwano również w przypadku nowego preparatu opartego na boskalidzie i nowej substancji aktywnej (prezentowano go pod symbolem VSM). Tegoroczne warunki bardzo sprzyjały porażeniu marchwi przez mączniaka prawdziwego, a najlepszą efektywność w jego zwalczaniu uzyskano wykonując trzy zabiegi takimi preparatami jak Signum, VSM i Score. Pierwszy zabieg preparatem Signum wykonano 18 dni po wysianiu marchwi, kolejny VSM 14 dni później, a ostatni preparatem Score po kolejnych 14 dniach. W przypadku tego doświadczenia widoczna była również wysoka skuteczność stosowania preparatów składających się z dwóch substancji aktywnych. Jeśli chodzi o program herbicydowa oparty był on tutaj o produkty Stomp Aqua + Bandur + Centrium 36 CS wykonanym trzy dni po siewie marchwi. Kolejny raz herbicydy stosowano po 19 dniach, stosując tym razem mieszaninę herbicydów: Stomp Aqua + Bandur + Sencor WG. Nawożenie marchwi oparto tutaj m.in. o nawóz Nitrophoska Perfect zastosowany miesiąc po siewie w dawce 800 kg/ha.

Kapustne

Z dużym zainteresowaniem oglądano doświadczenia herbicydowe w uprawie kapusty i kalafiora gdzie stosowano takie produkty jak: Butisan, Butisan Kombi (w Polsce preparat ten zarejestrowany jest jako Butisan Duo) oraz Stomp Aqua + Spectrum
Z dużym zainteresowaniem oglądano doświadczenia herbicydowe w uprawie kapusty i kalafiora gdzie stosowano takie produkty jak: Butisan, Butisan Kombi (w Polsce preparat ten zarejestrowany jest jako Butisan Duo) oraz Stomp Aqua + Spectrum

Z dużym zainteresowaniem oglądano doświadczenia herbicydowe w uprawie kapusty i kalafiora gdzie stosowano takie produkty jak: Butisan, Butisan Kombi (w Polsce preparat ten zarejestrowany jest jako Butisan Duo) oraz Stomp Aqua + Spectrum. Jak informował Marcin Chojecki z firmy BASF Polska, firma planuje zarejestrować również w Polsce w uprawie kapusty Butisan Kombi. Z uwagi na ograniczenia dotyczące stosowania metazachloru (1000 gram/ha/na trzy lata), który jest skutecznym i tanim produktem, poszukuje się rozwiązań, które pozwolą ograniczyć dawkę tego herbicydu, włączając do zabiegów herbicydowych kolejną substancję aktywną. Dlatego też do ochrony herbicydowej próbuje się włączyć Butisan Kombi. W przypadku preparatu Butisan i Butisam Kombi stosowano je 4 dni po posadzeniu kapusty i kalafiora. Już jednokrotna aplikacja tych herbicydów dawała zadowalające efekty. Czasami po wystąpieniu silnych opadów deszczu po zastosowaniu tego herbicydu może w kapuście wystąpić niewielka fitotoksyczność, która jednak bardzo szybko mija i nie ma wpływu na wielkość plonu. Spowodowane jest to szybkim przemieszczaniem się tej substancji w glebie, co pokazuje, że ma ona bardzo wysoką skuteczność jeśli chodzi o jej pobranie przez korzenie zwalczanych chwastów. Wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów potwierdził herbicyd Stomp Aqua, zastosowany w dawce 3,5 l/ha, czasami jednak producenci decydują się zastosować go w niższej dawce 2 l/ha. Czasami w razie wystąpienia problemów z chwastami w późniejszym czasie decydują się na zastosowanie kolejnego zabiegu innym herbicydem. Naszym rozwiązaniem na przyszłość jest zastosowanie w uprawie kapusty takich produktów jak: Stomp Aqua, następnie Butisan Kombi + Centrium 36 CS. Zadowalającą skuteczność uzyskiwano stosując takie produkty jak: Stomp Aqua i za 5 dni mieszaninę preparatów Spectrum (w dawce 0,7 l/ha lub 1,4 l/ha) z herbicydem Centrium – informował Alexander Hau z BASF z Niemiec.

Cebula

W cebuli, która uchodzi za gatunek wyjątkowo trudny jeśli chodzi o zwalczanie chwastów, ochronę oparto o takie produkty jak: Stomp Aqua i Spectrum
W cebuli, która uchodzi za gatunek wyjątkowo trudny jeśli chodzi o zwalczanie chwastów, ochronę oparto o takie produkty jak: Stomp Aqua i Spectrum

W cebuli, która uchodzi za gatunek wyjątkowo trudny jeśli chodzi o zwalczanie chwastów, ochronę oparto o takie produkty jak: Stomp Aqua i Spectrum. Herbicydy te stosowano w różnych terminach i kombinacjach, w przypadku herbicydu Spectrum stosowano go również w różnych dawkach. Stomp Aqua stosowano zawsze w dawce 1,2 l/ha. Bardzo wysoką skutecznością odznaczał się program, gdzie 4 dni po siewie zastosowano Stomp Aqua i Buctril, następnie w fazie BBCH 11 herbicyd Stomp Aqua ze Spectrum, a w fazie BBCH 13 jeszcze raz herbicyd Stomp Aqua. Jeśli chodzi o ochronę stosowano takie produkty jak Acrobat Plus WG, powtarzając zabieg po około tygodniu preparatem Acrobat Plus w mieszaninie z Dithane Neo Tec.