Intermag dla plantatorów

Zespół Intermag


W dniu 12 października w podwarszawskiej miejscowości Otrębusy odbyło się spotkanie na którym przedstawiciele firmy Intermag zaprezentowali dokonania firmy w 2017 roku oraz jej plany na 2018. Rok ten będzie wyjątkowy, gdyż przypadnie na niego jubileusz 30-lecia działalności firmy. Intermag dla plantatorów przygotowuje więc wiele atrakcji i udogodnień.

Ewolucyjny, nieustający rozwój

Hubert Kardasz, prezes Intermag

Pierwszym prelegentem na spotkaniu był Hubert Kardasz, prezes firmy Intermag. Począwszy od 1988 roku firma zajmowała się produkcją płynnych nawozów mikroelementowych. W kolejnych latach do portfolio podmiotu dołączyła gama biostymulatorów opartych o pierwiastki funkcyjne. Od zeszłego roku w ofercie przedsiębiorstwa są także produkty mikrobiologiczne. Intermag to pierwsza polska firma na rynku nawozów dolistnych, która zaoferowała pierwszy w ogóle stymulator wzrostu w naszym kraju – Tytanit, oraz pierwszy stymulator wzrostu oparty o krzem – Optysil. Także Intermag jest twórcą polskiej, opatentowanej technologii, izolacji mikroorganizmów ze środowiska. Firma stale się rozwija, czego przejawem jest utworzenie centrum badawczo rozwojowego, którego uruchomienie przypadło na lata 2016-2017. Obecnie łączna powierzchnia magazynowa wynosi 20 000 tys. m2, a łączna wartość inwestycji w ostatnich 5 latach wyniosła ok. 20 mln zł. Co godne podkreślenia, na badania i rozwój firma przeznacza minimum 5% rocznych przychodów. Realizowane są także ambitne projekty współfinansowane ze środków UE, których wartość wynosi ok. 5 mln euro. Trzy duże projekty związane są z rozwojem preparatów mikrobiologicznych. Dużą część przychodów stanowi eksport, łącznie już do 35 państw. Obecnie stanowi on 55% budżetu, a kierownictwo firmy zakłada, że niedługo udział rynków międzynarodowych w przychodach spółki przekroczy 60%. Logistykę ułatwia nowe centrum dystrybucyjne z magazynem mieszczącym 6000 palet. W przyszłym roku firma obchodzić będzie 30 lecie działalności.

Intermag to jednak coś więcej niż tylko producent nawozów. Niektóre nadrzędne cele firmy to rozwój rolnictwa w symbiozie ze środowiskiem naturalnym, upewnienie się, że owoce i warzywa nie będą zawierać pozostałości ś.o.r., lecz żywność będzie bogatsza w mikroelementy. Temu właśnie służą tak imponujące inwestycje w rozwój biotechnologii –  mówił Hubert Kardasz.

Zmiany w dziale handlowym

O zmianach w strukturze działu handlowego Intermag w Polsce opowiedział Piotr Lubaszka. Został on w tym roku powiększony już o 2 osoby, a dodatkowo za kontakty z plantatorami odpowiadać będzie jeszcze jeden doradca. Łącznie zespół działu liczył będzie zatem 20 pracowników. Terytorium Polski jest podzielona na 9 regionów do których przypisani są konkretni przedstawiciele. Celem jest umożliwienie komfortowego kontaktu producentów żywności z doradcami firmy Intermag. Jednym z celów firmy jest zapewnienie odbiorcom jej produktów maksimum opieki, stworzenie z nimi jak najlepszych, trwałych relacji. Dodatkowo w tym roku wyodrębniono w dziale handlowym dział marketingu operacyjnego. Ma on wspomagać przedstawicieli terenowych, głównie w zakresie informowania plantatorów o produktach i ich zastosowaniu.

Intermag dla plantatorów

Piotr Lubaszka, Intermag

Na przyszły rok firma zaplanowała organizację licznych Dni Otwartych w punktach sprzedaży produktów Intermag w okresie największego zapotrzebowania na nawozowy. To działania prowadzone już w tym roku, które będą kontynuowane w przyszłości. Odbywać będą się też w dalszym ciągu warsztaty polowe i dni pola. W 2017 roku w tych wydarzeniach udział wzięło ok. 4000 uczestników i były one realizowane w 52 gospodarstwach, gdzie założono 85 poletek doświadczalnych i wdrożeniowych o łącznej powierzchni 313 ha. Działaniem charakterystycznym dla Intermag jest prowadzenie chatów internetowych z klientami, podczas których doradcy odpowiadają na pytania producentów żywności. Te wirtualne spotkania odbywają się przeważnie dwukrotnie w roku, zawsze wiosną i przyciągają wielu uczestników. Na przykład 20 kwietnia 2016 r w chacie udział wzięło 121 uczestników, którzy zadali 273 pytania. Rekordowym zainteresowaniem cieszy się z kolei zapis chatu z 21 marca 2013 r, który doczekał się już 16604 wyświetleń. Piotr Lubaszka zapowiedział też, że kontynuowane będą także działania z ramach Klubu Agroinnowatora. Zrzesza on obecnie kilkanaście gospodarstw. Uczestniczący w nim plantatorzy odnoszą szereg korzyści, takich jak dostęp do najnowszych produktów czy wyników badań i testów prowadzonych przez firmę. Co bardzo ważne, członkowie klubu mogą korzystać z analiz materiału roślinnego realizowanych przez firmę Intermag. Jej doradcy zbierają materiał a w ciągu 72 godzin plantator uzyskuje wyniki i zalecenia dotyczące żywienia roślin w oparciu o produkty Intermag. Usługa dla klubowiczów jest bezpłatna.