Przechowywanie ziemniaków często sprawia dużo problemów wynikających z kiełkowania oraz gnicia bulw. Postanowiłem sprawdzić jaki przechowują się ziemniaki po tak trudnym sezonie jaki minął, a także w czasie wyjątkowo ciepłej zimy. Czy są jakieś problemy spowodowane taką aurą?

4% strat podczas przechowywania

Ziemniaki w gospodarstwie w Żelaznej uprawiane były w ubiegłym roku na areale 320 ha, z czego około 200 ha było nawadnianych. Mimo tak trudnych warunków pogodowych na polach nie nawadnianych najniższy plon odnotowany wynosił ponad 23 tony z hektara, przy czym średni polon z hektara w tym gospodarstwie wyniosła ok 30 ton.

Jaki jest przepis na tak dobry wynik? Odpowiedz nie jest jednoznaczna. Na taki wynik składa się kilka rzeczy, które w konsekwencji dają zadowalające efekty. Ziemniaki z tego gospodarstwa trafiają w 100% do produkcji chipsów, podpisany kontrakt zobowiązuje do dostaw w trzech okresach. Dlatego też odmiany, które są tu sadzone dostosowane są do okresu potencjalnego przechowywania.

Dywersyfikacja odmian

Już na etapie sadzenia określa się ściśle które odmiany będą posadzone i na jakim areale. Dostosowane jest to możliwości przechowywania jak i uprawy na poszczególnych stanowiskach. Dlatego są tu uprawiane takie odmiany jak Smith’s Comet, Lady Rosetta, Arsenal są to odmiany, które trafiają bezpośrednio na zakład, jednak czasami zdarza się że, odmiana Arsenal jest przez krótki okres przechowywana w temp 12°C. W następnej kolejności odmiany, które są przechowywane maksymalnie do lutego to Hermes który, w którym często przy dłuższym przechowywaniu pojawia się kiełkowanie do wewnątrz szczególnie widocznie w okolicach lutego, jako kolejna odmiana Brooke jest przechowywana do marca. Najdłużej przechowuje się odmiany Vr 808, z która rolnicy sygnalizują duże problemy z zawirusowaniem oraz problemy z przechowywaniem jednak w naszym gospodarstwie nie stanowi to trudności jak do tej pory. W tym roku widoczne jest większa podatność na paciorkowatość bulw i czy dzieciuchowatość bulw, których przyczyną jest przebieg pogody w szczególności rozkład opadów i susza. Najdłużej przechowywana jest odmiana Saturna – na co zwrócił uwagę z-ca dyrektora Michał Topolski.

Przygotowania ziemniaków do przechowywania to kolejny etap mający wpływ na długość i jakość przechowywania. Ziemniaki, które trafiają z pola w pierwszej kolejności są sortowane. Tam odbierane są ziemniaki, które mają poniżej 35 mm które są traktowane jako odpad. W kolejnym etapie, który trwa około 2-3 tygodnie ziemniaki przebywają w temperaturze 15°C. W tym czasie schną, oraz następuje gojenie i zabliźnianie się ran. Następnie ziemniaki schładzane są do temperatury docelowej przechowywania, która wynosi od 8°C do 12°C, w zależności od odmiany i wilgotności 95% . Przy wysokich temperaturach na zewnątrz pojawiają się trudności z utrzymaniem tej wartości. W tym okresie ziemniaki są gazowane chloroprofamem, (zabieg taki ponawia się co około 6 tygodni). Sezon 2019/20 jest ostatnim, gdy substancja ta jest dopuszczona do użytku. Mima wysokich temperatur, jakie panują obecnie, ziemniaki są suche co można było zauważyć podczas wizyty w magazynie, z którego ziemniaki odmiany Brooke które były przygotowywane do transportu jeszcze tego dnia.

W przechowalniach około dwa tygodnie przed sprzedażą ziemniaków temperatura jest stopniowo podwyższana do 12°C. W magazynach ciągle pracują wentylatory w celu mieszania powietrza. W jednym z nich przechowywana jest odmiana VR808, co miałem okazję zobaczyć. Całe magazyn miał wykonaną termo izolację z PUR piany otwarto komórkowej z dbałością o najmniejsze zakamarki. Tak wykonana izolacja nie dopuszcza do tworzenia mostków termicznych w miejscach gdzie najczęściej pojawia się skroplina. W pryzmie były widoczne zainstalowane sondy, do pomiarów temperatury. Mimo tak wysokiej temperatury przechowywania udało się poziom ubytków masy utrzymać na poziomie tylko 4%, przy utrzymaniu bardzo bardzo dobrych parametrów ziemniaków. W ziemniakach przeznaczonych do produkcji chipsów bardzo ważny jest taki parametr jak sucha masa. W przypadku ziemniaków z Żelaznej zawartość suchej masy wynosi 23,5%, co przekłada się na dobre ceny zbytu.