Jak zarobić na pomidorach?

Wojciech Kopeć, Yara Poland


W dniu 26 listopada w Kowalu spotkali się plantatorzy pomidorów gruntowych z przedstawicielami firm, które oferują rozsadę, nawozy i ś.o.r. Spotkanie posłużyło za okazję do podsumowania doświadczeń i obserwacji związanych z uprawą tego gatunku. Głównym organizatorem spotkania był Sebastian Przedzienkowski z firma Yara Poland. Obecni byli także przedstawiciele firm Grupa Mularski, Hazera, BioAgris i BASF.

Nawożenie pomidorów

Objawy niedoborów makroelementów częściej widoczne są na liściach starszych, na młodszych uwidaczniają się przede wszystkim niedostatki mikroelementów o czym informował Wojciech Kopeć z firmy Yara. Często jednak niedobory mają przebieg bezobjawowy. Pomidor ma dość duże wymagania w zakresie żywienia potasem i fosforem. Istotny jest także wapń. Pomidora można uprawiać na glebach o odczynie pH 5,5-6,5. Dobrze udaje się na lżejszych glebach, dla których taka kwasowość jest optymalna, o ile zapewniony zostanie roślinom komfort wodny. Podstawowym nawozem posypowym w tej uprawie powinien być nawóz YaraMila Complex (12-11-18). Zawiera on 25% fosforu w formie polifosforanów, a więc bardziej mobilnej formie, działającej pomimo wadliwego odczynu gleby co jest istotne na mozaikowatych stanowiskach. Pierwiastek ten jest pobierany przez rośliny od temp. gleby wynoszącej 10°C, a dopiero przy 21°C  dostępny jest w całości. Aby pierwiastek ten mógł być pobrany przez korzeń, musi znaleźć się nie dalej niż 1 mm od niego. Jego pobieranie polepsza aktywność mikoryzowa, ale najważniejsze jest stymulowanie rośliny do rozwoju systemu korzeniowego. Forma polifosforanowa korzystnie wpływa w tym właśnie zakresie na rośliny.

Jak zarobić na pomidorach?

W dalszej części swej prelekcji ekspert firmy Yara skupił się na wątku ekonomicznym prowadzenia plantacji pomidorowej. Zestawił dwa scenariusze produkcyjne. W pierwszym przypadku pole było nienawadniane, a zakładany plon wyniósł 50 t/ha. W drugim scenariuszu brany pod uwagę był wariant z fertygacją (droższymi nawozami i inwestycją w linie kroplujące) oraz zakładanym plonem wynoszącym 100 t/ha. Pewne koszty, jak praca maszyn czy koszt rozsady, były na takim samym poziomie. W pierwszym przypadku okazało się, że stawka gwarantująca rentowność produkcji to 35 gr/kg. Przy pozornie droższej technologii (drugi wariant) koszt wytworzenia 1 kg owoców pomidorów jest jednak niższy i wynosi 0,28 kg/ha.

Jednym z większych wydatków jest zbiór pomidorów. We Włoszech korzystając z firm usługowych świadczących usługi w tym zakresie musimy się liczyć z wydatkiem na poziomie 1,3 euro/q przy plonie co najmniej 70 t/ha (tzn. około 0,055 zł/kg) – przy niższych plonach koszty jednostkowe rosną. W Polskich warunkach większość producentów koszty zbioru szacuje na poziomie około 0,08 zł/kg, choć są przykłady z centralnej Polski, że koszty wynoszą 0,07 zł/kg jednak nie więcej niż 5 000 zł/ha tzn. przy wysokich plonach poziomem kosztów jednostkowych zbliżamy się do standardu włoskiego – europejskiego lidera produkcji pomidorów przemysłowych.

Kontynuując prelegent wymienił trzy typy produkcji pomidorów i skupił się na głównych problemach i rozwiązaniach nawozowych w każdym z nich.

Kostka

W warunkach polskich surowiec często pochodzi ze zbioru ręcznego, którego koszty aktualnie wynoszą około 0,15 zł/kg i są 2-3 krotnie wyższe niż zbiór mechaniczny. Należy pamiętać, że okresowe niedobory nośnika wapnia, a więc wody, doprowadzą do powstania suchej zgnilizny wierzchołkowej na owocach. Z tego względu ważne jest zapewnienie regularności w zakresie podawania roślinom wody i składników pokarmowych. Aż się prosi o fertygację i równomierne podawanie wapnia w postaci saletry wapniowej i dobrze rozpuszczalnych nawozach NPK z mikroelementami np. z serii Kristalon. W przypadkach gdy musimy działać interwencyjnie sięgamy po zabiegi pozakorzeniowe – chodzi o dokładne pokrycie owoców preparatem zawierającym wapń – nie ma znaczenia czy pokryjemy powierzchnie blaszki liściowej, gdyż chodzi o dostarczenie tego pierwiastka bezpośrednio do owoców. W ofercie firmy Yara do nawożenia dolistnego pomidorów warto wykorzystać takie produkty jak YaraVita Stopit czy YaraTera Calcinit, które sprawdzą się w dokarmianiu dolistnym pomidorów. Podając pełną dawkę jednego z tych produktów tzn. 5 l lub kg podajemy ponad 1000 g/ha wapnia. Calcinit ma ograniczoną możliwość mieszania, jednak ze względu na atrakcyjną cenę jest często wybierany. Producenci mający większe wymagania co do mieszalności powinni sięgnąć po Stopit, nawóz o jednej z najwyższych mieszalność na rynku, którą można zweryfikować za pomocą aplikacji lub na stronie www.tankmix.com

Puszka

Owoce pomidorów przeznaczone do sprzedaży w puszce bez skórki wymagają dobrego wybarwienia. Ważne jest zatem dostarczenie potasu, fosforu i manganu. Dobrym źródłem potasu i fosforu podawanego nalistnie jest Kristalon Pomarańczowy. Podawanie dwukrotnie Actisilu opryskiwaczem w dawce 10-20 ml/10 l wody na etapie produkcji rozsady także wspomaga wybarwianie się owoców. W mangan szczególnie bogaty jest nawóz YaraVita Brassitrel Pro. W 1 litrze zawiera on 70 gramów tego pierwiastka. Nawóz jest też trudno zmywalny przez deszcz, gdyż zawiera środki przyczepne. Zawarte w nim składniki odżywcze długo pozostają na roślinach i są przez nie pobierane stopniowo.

Ketchup i Napoje

W produkcji pasty/ketchupu zakłady skupujące od plantatorów surowiec zwracają szczególną uwagę na zawartość cukru w owocach, w sokach- czasami na lepkość. Ten parametr jest z kolei związany z udziałem suchej masy w owocach. Generalnie można stwierdzić, że zwiększa się on, gdy stosowane są nawozy bezchlorkowe oraz gdy w nawożeniu posypowym jako źródło azotu uwzględnimy saletry wapniowe.

Mieszaniny zbiornikowe formą oszczędności

Prelegent przypomniał o bezpłatnym instrumencie z którego mogą korzystać plantatorzy wykonujący mieszaniny zbiornikowe – jest nim Tankmix. Za pomocą aplikacji lub na stronie internetowej www.tankmix.com można sprawdzić możliwe jest wykonanie mieszaniny zbiornikowej. Wyszukiwarka działa zarówno wpisując substancje aktywne jak i nazwy handlowe produktów.