Kiła kapusty – jak zmniejszyć jej nasilenie?


Kiła kapusty to choroba, która w minionym sezonie zdziesiątkowała plantacje kapust. Rozwojowi tej choroby sprzyja gleba o pH poniżej 6 oraz jej wysoka wilgotność i temperatura (optymalna to 22-25oC). W Polsce występuje na wszystkich rodzajach gleb, a w szczególności na glebach lekkich, piaszczystych. Zagrożone wystąpieniem tej choroby są również gleby torfowe, gdzie często występują liczne chwasty kapustowate, które są także roślinami żywicielskimi dla tego patogena.

Jak informuje Wojciech Kopeć z firmy Yara Poland, podstawowymi warunkami zapobiegającym rozwojowi choroby jest regulacja odczynu gleby i wybór odmian z tolerancją lub odpornych na niektóre szczepy kiły. Z punktu widzenia żywieniowego są jednak jeszcze inne czynniki, które ograniczają presję kiły kapustnych. Z informacjami tymi możecie zapoznać się w publikacji „Przewodnik po odmianach kapusty 2021/22” – pobierz bezpłatny PDF:

Zachęcamy również do zapoznania się z kilkoma rekomendacjami przedstawionymi przez W. Kopcia podczas Charsznickich Dni Kapusty, które dotyczą ograniczenia wstępowania na polach uprawnych kiły kapusty: