Na przekroju cebuli można ocenić czy jest już odpowiednia faza do stosowania Fazoru

W przypadku cebuli z punktu widzenia jakości i wielkości plonu bardzo istotne jest utrzymanie zdrowego szczypioru aż do momentu zbiorów. Pozwala to na uzyskanie zarówno wysokiego plonu, ale również warunkuje skuteczne działanie hydrazyd maleinowy, stosowanego przedzbiorczo, a mającego wpływ na dobre przechowywanie cebuli. Doświadczenia pod tym kątem realizowano na platformie doświadczalnej firmy Bayer w Belgii (czytaj więcej).

Bardzo ciekawe było doświadczenie na cebuli, gdzie oceniano zarówno programy ochrony w korelacji ze stosowaniem Fazoru (hydrazyd maleinowy). Kontrolę gdzie nie prowadzono ochrony, porównywano z programami, gdzie stosowano pełną ochronę fungicydowa i insektycydową, tylko fungicydy lub tylko insektycydy. Efekty tego były zauważalne – na poletkach kontrolnych i bez ochrony fungicydowej, szczypior został kompletnie zniszczony przez mączniaka rzekomego cebuli, podczas gdy tam gdzie stosowano insektycydów – szczypior zniszczyły wciornastki. Przy pełnej ochronie na koniec września szczypior był jeszcze zielony, a cebule były najlepiej wyrośnięte. Frederik De Witte informował, że w Belgii do zwalczania wciornastków zarejesrtowany jest preparat Movento. Działa on najskuteczniej na młode stadia rozwojowe szkodników. W praktyce w Belgii zazwyczaj stosuje się Movento na przemian z pyretroidami, np. Decisem. W okresach gdy jest niska presja tych szkodników wystarczają zwykle 3-4 zabiegi w sezonie, przy silnej presji wciornastków zabiegi trzeba wykonywać co tydzień.

Cebule na kwaterze bez ochrony fungicydowej – szczypior został zniszczony przez mączniaka
Cebule na kwaterze bez ochrony fungicydowej – szczypior został zniszczony przez mączniaka
Cebula na kwaterze objętej pełną ochroną fungicydową i insektycydową
Cebula na kwaterze objętej pełną ochroną fungicydową i insektycydową

Celem prowadzonego doświadczania jest ocena korelacji dobrej kompleksowej ochrony cebuli ze stosowaniem Fazoru. Środek ten powinno się aplikować w momencie gdy załamane jest 30% szczypioru. Optymalny moment do zabiegu Fazorem można tez określić na podstawie przekroju cebuli – świadczy o tym zatrzymany wzrost szczypioru i wykształcone pierwsze łuski, które nie przerastają w szczypior. By zapewnić dobra efektywność stosowania Fazoru szczypior powinien być zdrowy i aktywny. Doświadczenia ma pokazać jak zaniedbania w zakresie ochrony cebuli będą wpływać na skuteczność stosowania fazoru. W tym też celu pobrano próbki cebuli i wysadzono w pojemniki z podłożem. Będą prowadzone później obserwacje kiedy rozpocznie się wyrastanie cebuli w szczypior, co świadczyć będzie o efektywności działania hydrazdu maleinowego.

Cebule posadzone w pojemniki będą oceniane pod kątem działania Fazoru
Cebule posadzone w pojemniki będą oceniane pod kątem działania Fazoru