Około 5 maja zaobserwowano pierwsze objawy Stemphylium na cebuli zimującej. Plantacje są po silnych przechłodzeniach, w niektórych rejonach również po zimnych wiatrach niosących cząstki ziemi uszkadzające szczypior. Robi się coraz cieplej. Z tego względu na plantacjach cebuli zimującej trzeba jak najszybciej wykonać zabiegi chroniące uprawy przed tą chorobą.

Zwalczanie Stemphylium na cebuli

Do zwalczania Stemphylium można wykorzystać takie produkty jak Scorpion 325 SC, Signum 33 WG czy też Luna Experience 400 SC. Dodatek siarczanu magnezu i Protectora, pozwoli dłużej utrzymać substancję aktywną na roślinie. Substancja aktywna związana z woskami roślinnymi nie zostanie wówczas zmyta przez opady i deszczowania nawet do wielkości 30-35 litrów na m2.

Stemphylium na cebuli zimującej

Partnerami cyklu Monitoring Plantacji Warzyw (Komunikaty Warzywnicze) są firmy Bayer oraz Yara Poland