Pułapka zapachowa na polu kapusty pekińskiej


W bieżącym tygodniu obserwujemy dalszą poprawę warunków temperaturowych. Sprzyja to poprawie kondycji roślin uprawnych i jednocześnie  bardzo uaktywnia szkodniki. Warto zacząć lustracji i sprawdzić czy pojawiają się one już w uprawach warzyw. Przypominamy o najważniejszych.

Marchew i połyśnica marchwianka (Psilla rosae)

W okolicach Błonia (mazowieckie) odłowiono na żółte tablice,  już pierwsze muchówki połyśnicy marchwianki. Pierwsza dekada maja do połowy czerwca  to czas pierwszych wylotów tej muchówki. W zależności od rejonu kraju i terminu siewu marchew znajduję się w fazie od wschodów, poprzez liścienie do 2 liści właściwych.

. Ustawienie żółtej tablicy pod kątem, to sposób na „bardziej efektywne” odłowy

Szkodliwość połyśnicy marchwianki 1 pokolenia polega na uszkadzaniu wschodzących roślin, a także tych znajdujących się w fazie 1-2 liści właściwych (a takie fazy obecnie mamy). Dlatego też zachęcam i namawiam do stosowania żółtych tablic lepowych , w celu monitoringu wylotów połyśnicy marchwianki. Zabieg chemiczny wykonujemy po odłowieniu 1 muchówki średnio na 1 tablicy przez kolejne 3 dni. Zabieg powtarzamy po 7 dniach.

 

Odłowione muchówki połyśnicy marcwianki

 

Do ochrony plantacji marchwi przed połyśnicą marchwianką zalecamy zgodnie z nową rejestracją z dnia 21 lipca 2016 insektycyd Decis mega 050 EW w dawce 0,15 l/ha działający na szkodniki kontaktowo i żołądkowo lub preparat Proteus 110 OD w dawce 0,75 l/ha działający na szkodniki kontaktowo w trakcie oprysku i systemicznie w roślinie.

Warzywa kapustne i śmietka kapuściana

Poprawa warunków pogodowych sprzyja wylotom muchówki śmietki kapuścianej.

Tego szukajmy. Jaja śmietki kapuścianej zniesione w okolicy szyjki korzeniowej

Z lustracji wykonanych na plantacjach brokuła na Kujawach  wynika, że wyloty śmietki kapuścianej mamy już w pełni.

W celu monitorowania wylotów śmietki kapuścianej  stosujmy pułapki zapachowe.

Ustawianie pułapek:

  • na plantacjach wczesnych warzyw kapustnych pułapki powinny być już ustawione . Nalot śmietki kontrolowany jest przez około 4 tygodnie,
  • na plantacji, niezależnie od jej powierzchni ustawia się 2 pułapki,
  • w ustalonych terminach, np. dwa razy w tygodniu, notuje się ilość odłowionych much w naczyniu (Fot. 4)
  • Progiem zagrożenia jest odłowienie minimum 2 samic śmietki kapuścianej dziennie w okresie 2 kolejnych dni (średnia z dwóch pułapek).
  • Termin wykonania zabiegu – jeśli temperatura powietrza wynosi powyżej 200C to zabieg wykonuje się po 3 dniach a przy temperaturach niższych po 5 dniach. Jeżeli po zabiegu w dalszym ciągu odławiają się samice, to zabieg należy 2-3 krotne powtórzyć.
  • Zamiast monitorowania nalotu przy pomocy pułapek zapachowych można prowadzić obserwacje nad składaniem jaj. Jaja są białe, podłużne, długości do 1,2 mm. Znalezienie w pobliżu szyjki korzeniowej 10 jaj na 10-ciu kolejnych roślinach jest sygnałem  do wykonania zabiegu opryskiwania.
Odłowione samice muchy śmietki kapuścianej, przekroczony szkód szkodliwości


Ochrona chemiczna:

Opryskiwanie insektycydem należy wykonać w okresie lotu muchówek. Optymalny termin ustala się przy pomocy pułapek zapachowych odławiających tylko ciężarne samice (Fot.3 i 4).   Przypominamy, że rejestrację w warzywach kapustnych m.in. do zwalczania śmietki kapuścianej ma insektycyd Proteus 110 OD. Stosowany w dawce 0,75 l/ha działa na szkodniki kontaktowo w trakcie oprysku i systemicznie w roślinie. Przypominamy również o pozytywnym działaniu preparatu Movento 100 SC na ograniczanie populacji śmietki kapuścianej. Preparat ten jest zarejestrowany w ochronie warzyw kapustnych przed mszycami i mączlikiem w dawce 0,75 l/ha.

Zachęcam Wszystkich do regularnego sprawdzania zagrożenia pod katem najważniejszych  chorób w uprawach warzywniczych. Te informacje znajdują się na stronach internetowych Bayer. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://vademecum.cropscience.bayer.com.pl/