Konferencja Mikroorganizmy

Zespół Intermag który uczestniczył w organizacji Konferencji Mikroorganizmy

W Kielcach 13 lutego, czyli w pierwszy dzień targów HORTI-TECH, odbyła się Konferencja Mikroorganizmy. Jej organizatorem była firma Intermag. Podmiot ten oferuje wiele produktów, które poprawiają żywcie mikrobiologiczne gleby. Zagadnieniu temu i jego wpływowi na plonowanie roślin poświęcone były wykłady.

O Intermag

Hubert Kardasz, prezes firmy Intermag, otworzył konferencję

Intermag na rynku działa już od 30 lat. Oferuje plantatorom nawozy makro i mikroelementowe. Oferta jest jednak stale poszerzana. W gronie nowych grup produktów pojawiają się biostymulatory i preparaty mikrobiologiczne. Poza produktami dedykowanymi uprawie roślin część oferty skierowana jest do rolników prowadzących produkcję zwierzęcą. Produkty mikrobiologiczne poprawiają plonowanie, ale i jakość uzyskiwanych plonów. Są one bezpieczne dla konsumentów. Bardzo ważne dla nas jest to, by się rozwijać. Uruchomiliśmy więc wyodrębniony ośrodek rozwojowy, w którym zatrudniamy już ok. 20 osób. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować innowacyjne rozwiązania na które rośliny reagują bardzo dobrze. Doświadczenia prowadzimy we własnym obiekcie, gdzie uprawa prowadzona jest pod osłonami, ale i w wybranych gospodarstwach naszych klientów – mówił prezes Intermag Hubert Kardasz. W gronie preparatów mikrobiologicznych znajdują się bionawozy, biokontrolery, biostymulanty i probiotyki. Udział biologicznych środków do zwalczania szkodników w ujęciu globalnym w sektorze warzyw i owoców wynosi już ok. 17,6% i stale wzrasta. Intermag prężnie działa na polskim rynku, ale nie tylko. Niektóre produkty tej polskiej marki trafiają na wymagający i konkurencyjny rynek USA.

Siła z natury

Marcin Oleszczak z Intermag mówił o życiu mikrobiologicznym gleby

Aktywność mikrobiologiczna ziemi bardzo mocno decyduje bowiem o jej żyzności. W glebie na powierzchni 1 ha znajduje się ok. 15 t grzybów, 5 t bakterii i tyle samo promieniowców. Obecność pierwotniaków i nicieni jest zróżnicowana. Generalnie najaktywniejsze mikrobiologicznie są gleby leśne z lasów pierwotnych. Wartościowe w tym względzie są także pastwiska. W gruntach ornych czy glebie w lesie hodowlanych obecność mikroorganizmów jest bardzo silnie ograniczona. Najwięcej tego typu organizmów zawsze znajduje się w ryzosferze. Rośliny poprzez wydzieliny korzeniowe stwarzają dobre warunki dla rozwoju organizmów glebowych. Bez odpowiedniej mikroflory ich rozwój jest jednak ograniczony, więc to zależność przynosząca wzajemne korzyści. Mikroorganizmy glebowe odpowiadają za obieg węgla w przyrodzie, kształtowanie właściwości fizyko-chemicznych gleby, wpływają na metabolizm roślin i ich zdrowotność. Obecny obraz ogrodnictwa to wysokowydajne odmiany, nowoczesna agrotechnika, nowoczesne maszyny, wysokie nawożenie, często niezbilansowane, intensywne dokarmianie dolistne i wysoki poziom ochrony chemicznej roślin. Wszystko to przekłada się na wysokie koszty produkcji. Ale są i inne wady: ograniczenie płodozmianów lub ich brak, utrata mikrobiologicznej różnorodności w glebie. A to poniesione nakłady na produkcję czyni mniej efektywnymi – mówił w Kielcach Marcin Oleszczak z Intermag. W ofercie Intermag znajdują się mikrobiologiczne stymulatory gleby i roślin  z serii Bactim oraz biopestycyd Proradix. Intermag pracuje wciąż nad wyizolowaniem kolejnych mikroorganizmów, które będą pomocne w zwalczaniu lub ograniczaniu patogenów roślin uprawnych.

Wsparcie dla plantatorów

Jan Wcisło zachęcał do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Intermag

O działaniach informacyjnych Intermag dotyczących mikrobiologicznych środków produkcji mówił Jan Wcisło z tejże firmy. Pierwszym ich etapem były zimowe szkolenia i spotkania z plantatorami. Wiosną doradcy Intermag odwiedzali plantatorów i pomagali właściwie stosować mikrobiologiczne produkty. Intermag realizuje też imprezy o charakterze dni otwartych u swoich dystrybutorów. Dzięki spotkaniom w tych miejscach możliwa jest pomoc dla ogrodników. Przedstawiciele firmy starają się jak najczęściej bywać w gospodarstwach plantatorów. Dzięki temu mogą formułować zalecenia i wskazówki bezpośrednio na miejscu w sposób optymalny do zaistniałej sytuacji na plantacji. Członkowie zespołu Intermag wizytują kwatery uprawne w okresie zbiorów i przechowywania plonu. Zapraszam wszystkich na spotkania polowe. To bardzo wartościowa forma transferu wiedzy. Tam można naocznie przekonać się o tym, czy produkty działają i czy warto rozważyć ich wdrożenie we własnym gospodarstwie. Takich wydarzeń w skali kraju jest co roku przynajmniej kilkanaście. Odbywają się w różnych częściach Polski, więc każdy może wziąć w nich udział. Zapraszam także do kontaktu z doradcami z firmy Intermag. Duży, dobrej jakości plon jest naszym wspólnym celem – mówił w Kielcach J. Wcisło.