Dietetycy zalecają aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę, tego co zjadamy. Jedynie 14% Polaków spełniło ten warunek w lipcu 2020 roku. To o 2 pkt. proc. mniej niż w czerwcu. Jednocześnie nie zmieniła się wartości wskaźnika „Wczoraj na talerzu” obrazującego jakość naszej diety. W lipcu, podobnie jak w czerwcu, 16% Polaków odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jedli mało lub wcale. W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy również najpopularniejsze gatunki lipca.

W lipcu truskawki cieszyły się największą popularnością spośród wszystkich owoców. Spożywało je 86% Polaków w tym 21% przynajmniej 4-5 razy w tygodniu.

Na drugim miejscu znalazły się jabłka (67%), a na trzecim banany (65%). Codziennie pierwszy z tych owoców spożywało 4% badanych, natomiast banany jedynie 1%.

Inne owoce okazały się mniej popularne, np. czereśnie w tygodniu poprzedzającym badanie jadło 59% respondentów.

W porównaniu do czerwca wzrosła popularność większości owoców.

Interpretując powyższe wyniki należy pamiętać, że respondenci byli proszeni o uwzględnienie w swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków – mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.

Top trzy wśród warzyw, pomidory (94%), młode ziemniaki (94%) oraz ogórki (90%). Przy czym odpowiednio 18%, 16% i 6% respondentów spożywało je codziennie.

W czerwcu na stołach Polaków pojawiały się także marchew (84%), kapusta (67%) oraz papryka (58%). Marchew codziennie jadło 6% respondentów, kapustę (1%) natomiast paprykę (5%).

Rzadziej jedzone są kalafior (59%), fasola szparagowa (45%), burak ćwikłowy (42%), brokuły (35%) oraz cukinia (29%). Zdecydowana większość warzyw odnotowała wzrost wskazań. Jedynie marchew odnotowała spadek, natomiast pomidory pozostały na tym samym poziomie.

Warzywa i owoce posiłkach

Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia.

Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (25%) lub czterech (21%) posiłków w ciągu dnia.

2% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 6% na jeden, a 15% na 2 posiłki.

Jednakże, 15% badanych jadło warzywa i owoce na każdy
z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami), a 36% na 4-5 posiłków.

Mniej optymistyczne są dane obrazujące, w ilu posiłkach
w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 34% Polaków nie je takich posiłków.

Co piąty Polak (22%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców.

Jedynie 5% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.

11% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców na 4-5 posiłków w ciągu dnia.

Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.

Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.

Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 90% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.

75% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 64% badanych.

Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 46% badanych.

Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce jako przekąskę (47%) oraz na podwieczorek (38%).

Wskaźniki konsumpcji warzyw i owoców

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”

„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).

Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 14% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom.

Kolejne 30% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa.

Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 56% Polaków, przy czym u 40% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). Natomiast 16% jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale.

W porównaniu z czerwcem o 2 pkt. proc zmalał odsetek osób ze wskaźnikiem bardzo wysokim, oraz o 1 pkt. proc. tych ze średnim. Odsetek osób ze wskaźnikiem wysokim wzrósł o 3 pkt. proc. natomiast odżywiających się, bardzo źle nie zmienił się.

Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 44,1 pkt., czyli była na średnim poziomie.

Wartość wskaźnika w porównaniu do czerwca zmalała o 0,4 p. proc.

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców

Dla jedynie 2% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość.

Aż 64% Polaków je bardzo mało owoców i warzyw – najwyżej kilka gatunków częściej lub więcej gatunków, ale rzadko.

Kobiety częściej spożywają warzywa i owoce aniżeli mężczyźni.

Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w czerwcu wynosiła 23,7 pkt., czyli była na niskim poziomie.

W porównaniu z czerwcem wartość wskaźnika zmalała o 1 pkt. proc

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)

Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i owoców, charakteryzuje się przeciętną różnorodnością. Najwięcej, bo 62% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych warzyw i owoców.

17% badanych, spożywa bardziej różnorodne posiłki, a 17% je mniej różnorodnie.

Kobiety jedzą bardziej zróżnicowane posiłki niż mężczyźni.

To, ile różnych warzyw i owoców ktoś spożywa, zależy także od dochodów – im są one wyższe, tym bardziej urozmaicona dieta.

Przeciętna wartość różnorodności w czerwcu wynosiła 52,4 pkt., czyli była na średnim poziomie.

W porównaniu do czerwca wartość wskaźnika zmalała o 1,7 pkt.

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Projekt otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.