Na międzynarodowe spotkanie poświęcone uprawie kukurydzy na Węgrzech w Hajduszoboszlo licznie przybyli rolnicy oraz przedstawiciele zakładów przetwórczych z różnych krajów. Udała się tam również grupa polskich producentów kukurydzy wraz z przedstawicielami firmy Syngenta. Była to dobra okazja do zapoznania się z najnowszymi odmianami kukurydzy oraz trendami w uprawie tego gatunku.   

Prezentacja odmian kukurydzy

Odmiany Syngenty zaprezentował Ádám Óvary specjalista do spraw doświadczeń. Kukurydza została posiana w kolejności w jakiej dojrzewają poszczególne odmiany.

Ocena odmian kukurydzy przez producentów z Polski

Zaczynając od kukurydzy super słodkiej pierwszą odmianą była STRONGSTAR (GSS8937), która charakteryzuję się dość długą kolbą, dobrze zaziarnioną i wysokim uzyskiem ziarna dobrej jakości,. Istotną cechą tej odmiany jest stosunkowo dłuższe okno zbiorcze, które dla wczesnych odmian jest zazwyczaj bardzo krótkie. W Polsce jest to najwcześniejsza odmiana, która dorównuje parametrom ilościowym i jakościowym odmianom późniejszym. Następną odmianą była SWETSTAR – standard od wielu lat w segmencie wczesnym. W grupie odmian średniowczesnych, z której uzyskuje się największe plony we Francji i na Węgrzech jak również w Polsce jest GSS5649. Zajmuje ona drugie miejsce w strukturze upraw kukurydzy z firmy Syngenta na Węgrzech. Pozycję lidera odmian Syngenty na Węgrzech (i zarazem trzecią pozycję na świecie) ma odmiana GSS8529. Na Węgrzech odmiana ma 30% udział w globalnej produkcji kukurydzy. Cechuje się bardzo dobrym plonowaniem, oraz zapewnia bardzo wysoki uzysk ziarna bardzo wysokiej jakości na poziomie od 38% do 52%. Do uzyskania takich wyników konieczne jest jednak nawadnianie plantacji. Niezwykle interesująco prezentowała się odmiana TYSON, która ma rosnący udział uprawy na Węgrzech. Widać było ogromne zainteresowanie zgromadzonych gości tą właśnie odmianą, a to za sprawą wybitnej odporności na stresowe warunki. Jest to odmiana bardzo ceniona również Polsce i na Ukrainie ze względu na łatwość uprawy, odporność na niekorzystne dla roślin warunki pogodowe. Uprawiając tę odmianę można liczyć na bardzo dobre zapylenie, nawet gdy warunki pogodowe nie są sprzyjające. Szczególnie dobre rezultaty w plonowaniu są widoczne w porównaniu z innymi odmianami na polach, na których nie ma możliwości nawodnienia.  

Kolejną pozycją, która wzbudzała duże zainteresowanie przybyłych na to międzynarodowe spotkanie gości, była kukurydza opisana numerem GSS3071. Cechuje ją bardzo wysokim plonowanie, sięgające nawet  26 ton/ ha (takie wyniki uzyskano m.in. we Francji) dłuższe okno zbiorcze i bardzo wyrównane kolby o jednorodnych ziarniakach równo ułożonych w rzędy. Odmiana ta okazuje się szczególnie przydatne w przemyśle gdzie mrozi się całe kolby, jak również do produkcji typowo świeżorynkowej.  W Polsce dobrze sprawdza się w uprawie wczesnej, nawet w latach o małej ilości opadów. Zostały zaprezentowane również odmiany z hodowli ABBOTT&COBB firmy, która została przejęta przez Syngenta w 2018 roku. Dzięki temu zwiększyła się pula genowa do tworzenia nowych odmian. Z tej serii największe zainteresowanie wzbudziła odmiana wczesna SS3006 uzyskana w technologii poprawiającej jakość wschodów również w mniej sprzyjających warunkach panujących np. wiosną . Odmiany produkowane przez firmę ABBOTT&COBB dotychczas były przeznaczone na świeży rynek. Największy udział na świeżym rynku na Węgrzech ma tutaj kukurydza super słodka (70%). Obecnie testowane jest kilka odmian pod kątem przydatności w przemyśle przetwórczym.

Wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Była to okazja do porównania odmian i wyciągnięcia wniosków oraz nawiązania kontaktów handlowych. Spotkania takie okazują się bardzo cenne dla producentów, gdyż pozwalają wybrać do produkcji odmiany dobrze dopasowane do aktualnych możliwości zbytu oraz trendów rynkowych.

c.d. już niebawem