Macfrut 2023, którego tegoroczna jubileuszowa czterdziesta edycja odbyła się w dniach 3-5 maja, cieszył się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Pomimo tego, że targi odbywały się na dwóch halach Fiera di Rimini więcej niż w poprzednim roku, osób zwiedzających stoiska wszędzie wizualnie było dużo. Być może za sukcesem targów stoi ich coraz szerszy profil? Już w ubiegłych latach wydarzenie ogrodnicze uzupełnione zostało wątkami drobiarskimi, a obecnie część przestrzeni wystawowej zagospodarowały podmioty zajmujące się produkcją i obrotem grzybów oraz firmy i gospodarstwa zielarskie. Możliwe także, że wysoka frekwencja spowodowana była solidnie skomponowanym terminarzem konferencji o zróżnicowanej tematyce. Na wystawie zobaczyć można było także sprzęt do uprawy warzyw.

Table of Contents

Nowe konferencje

Głównym wyzwaniem stojącym obecnie przed branżą jest możliwość zaspokojenia stale rosnącego zapotrzebowania rynku poprzez zrównoważoną produkcję i łańcuchy dostaw, które mogą zapewnić konsumentom powtarzalną jakość przy jednoczesnej ochronie ekosystemu. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja „The Sustainability of Medicinal Plant Production”, która odbyła się w ramach Spices & Herbs Global Expo, pierwszej w Europie wystawy poświęconej łańcuchowi dostaw przypraw i roślin aromatycznych, która zgromadziła branżowych ekspertów.

W tym roku podjęto także zagadnienie piractwa odmianowego w sadownictwie. Uczestnicy poświęconego temu tematowi spotkania zgodzili się, że wszystkie segmenty przemysłu muszą ze sobą współpracować na poziomie krajowym, począwszy od producentów, przez jednostki certyfikujące, hodowców odmian, aż po przedstawicieli ostatniego etapu łańcucha dostaw, najbliższego konsumentom, czyli handlu detalicznego, aby dalej skutecznie zwalczać piractwo odmianowe. W ramach Salonu Szkółkarskiego odbyła się także dyskusja, której tematem były nowych technologie dla innowacji genetycznych i dla przemysłu szkółkarskiego.

Targi

Wystawa i targi miały bardzo szeroki zakres tematyczny. Poza wątkami ogrodniczymi, których w tym roku było w moim subiektywnym odczuciu mniej niż poprzednio, prezentowano także rozwiązania do produkcji jaj, drobiu, grzybów oraz ziół i przypraw. Pojawiły się również wątki dotyczące wyposażenia zaplecza gospodarstw i zakładów produkcyjnych w urządzenia chłodnicze czy generalnie sprzęt poprawiający efektywność prac i procesów. Były także stoiska narodowe, głównie afrykańskich państw, a także stosika szkółek czy firm z rynku nawozowego, ochroniarskiego oraz przedsiębiorstw produkujących biostymulatory. Te ostatnie skupiły się przy południowym wejściu do kompleksu targowego, gdzie jak w zeszłym roku, odbywał się International Biosolutions Event. Zorganizowano także Aquacampus, wystawę dedykowaną systemom nawodnień, które mogą być stosowane m.in. w warzywnictwie polowym. Eksponowane były siewniki i sadzarki, a także pielniki i sprzęt do pozbiorczego przechowywania warzyw i ich przetwórstwa.