W podwarszawskim Serocku w dniu 8 maja odbyła się Wielka Majówka Timac Agro Polska. Zaproszeni na nie zostali plantatorzy i rolnicy zaopatrujący się w nawozy tej firmy. W spotkaniu udział wzięło ok. 700 plantatorów. Gwoździem programu była loteria z imponującymi nagrodami. Poprzedzały ją interesujące wystąpienia dotyczące dbałości o żyzność gleby, nadawaniu czy efektywnemu żywieniu roślin.

Loteria gwoździem programu

Loteria nagród dla kluczowych klientów firmy odbyła się po 22.00, w wieczornej części spotkania producentów rolnych. Jej organizatorzy zatroszczyli się o wartościowe nagrody. W ramach projektu Wielka Majówka Timac Agro, za zakupy nawozów przeprowadzone w porozumieniu z doradcami firmy, można było wylosować atrakcyjne nagrody: samochody – Ford Ranger oraz dwie Toyoty Aygo X, trzy skutery Piaggio Liberty 125, pięć elektrycznych hulajnóg, a także vouchery uprawniające do zakupu produktów marek Itaka, Apart i Swatch, o wartościach 10 000 zł, 2000 zł oraz 1500 zł. O szczegółach projektu informowali doradcy firmy odwiedzający gospodarstwa i także ich warto zapytać o atrakcje i niespodzianki przewidziane na ten sezon za współpracę z TAP w zakresie nawożenia plantacji. Nim zaś odbyła się loteria, miejsce miały interesujące wystąpienia merytoryczne i produktowe zaproszonych na wydarzenie ekspertów i członków zespołu TAP.

Część merytoryczna

W niej udział wzięli specjaliści zajmujący się na co dzień rolnictwem. Byli to dr hab. Marzena Brodowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr inż. Mirosław Korzeniowski ze stowarzyszenia Agroekoton. W panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Bierzemy glebę na warsztat” udział wziął także Piotr Kotowski z TAP. Rozmowę prowadził zaś Dariusz Mieszała, także przedstawiciel firmy nawozowej, organizatora spotkania.

Pierwsza głos zabrała dr hab. M. Brodowska. Wyjaśniła różnicę między wapnowaniem a dostarczaniem roślinom wapnia odżywczego. Wapnowanie jest procesem podnoszącym żyzność gleby kwaśnych. Wpływa na poprawę ich właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Wapnowanie poprawia właściwości powietrzne, wodne i cieplne gleby. To także forma poprawy rozwoju pożytecznej mikroflory. – mówiła w trakcie panelu dyskusyjnego. Poinformowała także, że aby dostarczyć wapń roślinom konieczne jest z kolei podanie roślinom nawozu zawierającego wapń odżywczy. Pierwiastek ten polepsza wytrzymałość ścian komórkowych, przepuszczalność i selektywność błon komórkowych, kontrolę gospodarki wodnej roślin. Wapń wydłuża także okres aktywności fotosyntetycznej roślin. Dzięki niemu owoce i warzywa dojrzewają bardziej równomiernie, wydłuża się ich trwałość pozbiorcza. Wapń odpowiada też za budowę naturalnej odporności na niektóre stresy biotyczne i abiotyczne. Pierwiastek ten neutralizuje reaktywne formy tlenu powstające w warunkach stresowych.

Wpływa także na syntezę białek szoku termicznego – ogranicza skutki stresów termicznych. Dr Witold Szczepaniak mówił z kolei o zasadności badania żyzności gleby. Dowodził, że tylko w taki sposób możliwe jest efektywne żywienie roślin. Jednym z głównych składników odpowiadających za plon, a jednocześnie wysoce mobilnym w glebie jest azot. Także stosunkowo dużą ruchliwość wykazuje siarka. Dobrze jest zatem analizować żyzność gleby każdego roku, najlepiej bezpośrednio przed głównym nawożeniem dla danej uprawy. Dostępność składników w glebie to parametr determinowany przez wiele czynników. Na glebach powstałych z utworów polodowcowych, głównie piaszczystych, powszechnie występujących w Polsce, dominuje naturalnie niska zasobność gleb w składniki odżywcze i materię organiczną. Niewysoka jest więc także pojemność wodna tych gleb i mały jest ich kompleks sorpcyjny. Na niskich naturalnie poziomach jest także zasobność w potas i magnez.

Dr Mirosław Korzeniowski stał na stanowisku, że pewne dawniej stosowane praktyki mogą w takich sytuacjach pomóc. Dla przykładu, zastąpienie tradycyjnych pasów herbicydowych mieszaniną traw i koniczyny polepsza intensywność życia mikrobiologicznego w glebie. Wykorzystanie roślin okrywowych to także metoda budowy próchnicy w glebie. Mogą one być wspomagane technologiami Top-Phos czy N-Proccess, które znajdują zastosowanie w produktach Timac Agro.

Piotr Kotowski poinformował zgromadzonych rolników, że doradcy TAP są w stanie zapewnić rolnikom pełny serwis w zakresie ustalania zasobności gleby jak i potrzeb żywieniowych roślin. Analizie podlegają ich części naziemne i podziemne, także w uprawach jagodowych i warzywniczych w kluczowych fazach rozwojowych. Wiedza ta udostępniana jest ogrodnikom, ale daje też obraz stanu upraw w skali całego kraju a także zapewnia informację o stopniu zaawansowania kultury rolniczej w ogóle. W rezultacie współpracy dostępna jest także pełna historia serwisów, co pozwala następnie na wyciąganie wniosków odnośnie czynników, które mogły zaważyć na sukcesie bądź porażce produkcyjnej. Top-serwis to kompleksowy przegląd gleby o uprawnych roślin pod kątem optymalizacji nawożenia.

Będą kolejne atrakcje!

Agata Stolarska, sternik Timac Agro Polska, kończąc część wykładową przedstawiła założenia nowych ofert specjalnych dla producentów rolnych. Tym razem będą oni mogli wybrać się w rejs luksusowym statkiem po Morzu Śródziemnym i zwiedzić niektóre miasta portowe, jak np. Barcelonę. Warunkiem jest zakup odpowiednio dużej ilości produktów nawozowych oferowanych przez firmę w porozumieniu z jej doradcami. U nich właśnie można pytać o szczegóły oferty.