Wśród najgroźniejszych chorób marchwi, występujących corocznie i powszechnie znajduje się mączniak prawdziwy baldaszkowatych. Choroba ta rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności i wysokiej temperaturze. Powoduje osłabienie kondycji naci a tym samym może przyczyniać się do obniżeni plonu korzeni.

Sprawcą choroby jest grzyb Erysiphe heraclei. Zimuje w stadium doskonałym (workowe) w postaci zamkniętych otoczni, w resztkach roślin należących do rodziny selerowatych. Wczesną wiosną choroba rozwija się na chwastach z tej rodziny. Tam też powstają zarodniki konidialne, które z wiatrem przenoszone są na marchew i pietruszkę.

Mączniak prawdziwy na marchwi występuje pospolicie. Porażone liście, pędy i baldachy pokrywa biały, mączysty nalot, przy czym w większym stopniu porażane są liście górne. Porażone rośliny wyglądają jak omączone, szybko mogą żółknąć i obumierać, co prowadzi do zakończenia ich wzrostu i zmniejszenia plonu korzeni. Pod koniec okresu wegetacji nalot ciemnieje, staje się szarobiały, a na plamach widoczne są ciemne punkty będące owocnikami (kleistotecja) grzyba. Objawy te uwidaczniają się szczególnie pod koniec okresu wegetacji, z chwilą wystąpienia pojedynczych mączystych plam na liściach i ogonkach liściowych przeprowadzić obserwacje nasilenia choroby.

Marchew w kontroli wykazywała objawy mączniaka prawdziwego
Początkowe objawy mączniaka prawdziwego w postaci mączystego nalotu na liściach

Zwalczanie konieczne w okresach sprzyjających rozwojowi choroby. Opryskiwanie należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pojedynczych plam na liściach i ogonkach liściowych (skala BBCH 47) i kontynuować aż do zbiorów, przeciętnie co 7-10 dni, z zachowaniem okresu karencji. Nie powinno się uprawiać roślin w zbyt dużym zagęszczeniu. Unikać należy też przenawożenia azotem. Źródłem choroby mogą być resztki roślinne w glebie, na których zimują owocniki grzyba, a także niektóre chwasty. Aby ograniczyć występowanie choroby, należy po zbiorze korzeni starannie usuwać i niszczyć resztki pożniwne.

Asortyment fungicydów zarejestrowanych do ochrony marchwi przed mącznikiem jest dość bogaty. W przypadku marchwi można sięgnąć po takie produkty jak: Amistar 250 SC, Amistar Opti 480 SC, Dithane NeoTec75 WG, Dobromir Top 250 SC, Gwarant 500 SC, Luna Experience 400 SC, Mirador 250 SC, Nativo 75 WG, Nimrod 250 EC, Signum 33 WG, Song 250 SC, Scorpion 325 SC, Zato 50 WG, wspierając ochronę produktami takimi jak Biosept Activ, czy nawozami zawierającymi fosforyny. W przypadku pietruszki asortyment środków do zwalczania mączniaka jest już uboższy i zawiera:  Dithane NeoTec75 WG, Nimrod 250 EC, Signum 33 WG i Biosept Activ.