Nawożenie powinno być oparte nie tylko na dostarczaniu roślinom składników pokarmowych, ale również wsparciu ich wzrostu i rozwoju, poprzez stosowanie nawozów we właściwych momentach i właściwych produktów. Te oferowane przez Timac Agro Polska, cechuje dodatkowa właściwość – zawartość substancji biostymulujacych. Mówił o tym Paweł Kocel podczas spotkania prasowego, jakie miało miejsce na początku kwietnia w Warszawie.  

Paweł Kocel, dyrektor marketingu Timac Agro Poland
Paweł Kocel, dyrektor marketingu Timac Agro Poland

Wapń zawarty w Mezocalc to wysoko reaktywny węglan wapnia, zwarty w większości nawozów TAP. To właśnie wapń jest czynnikiem mającym główny wpływ na rozwój systemu korzeniowego. Warto przy tym pamiętać, że optymalne pobieranie wapnia przez rośliny ma miejsce w środowisku obojętnym, dlatego punktem wyjścia do optymalnego odżywienia wapniem jest uregulowanie odczynu gleby – przypomniał Paweł Kocel. Physio+ to z kolei pierwszy z aktywatorów obecny w nawozach TAP, który wpływa na samą roślinę poprzez lepszy wzrost systemu korzeniowego, większą odporność na warunki stresowe oraz szybsze iw równane wschody.

Nawozy z biostymulacją to również Top-Phos – organiczny związek fosforowy, gdzie dzięki specjalnemu połączeniu fosforanu jednowapniowego mostkiem wapniowym z cząstką organiczną uzyskuje się efekt większej dostępności fosforu dla roślin, nawet w warunkach niskiego pH gleby. Dzięki temu na glebach ubogich w materię organiczną pobieranie fosforu może wzrosną o ponad 40% i o połowę mniej na glebach zawierających dużo materii organicznej. Kolejna innowacja zawarta jest w formule N-process, gdzie mocznikowa forma azotu została zamknięta w  tzw. siatce organiczno-wapniowej, przez co redukcji ulegają straty związane z ulatnianiem amoniaku. Dzięki siatce organiczno-wapniowej utrzymującej mocznik w stabilnych warunkach podczas procesu hydrolizy do formy amonowej NH4+, N-PROCESS zmniejsza istotnie straty azotu wynikające z ulatniania do atmosfery. Możemy stwierdzić, że N-PROCESS umożliwia inteligentne, stopniowe odżywianie roślin, dostosowane do ich zmieniających się w czasie wegetacji potrzeb pokarmowych. Wiadomo, że  uwalnianie dostępnego dla roślin azotu jest zależne od warunków panujących po aplikacji nawozu. Patrząc przez ten pryzmat, proces uwalniania azotu z N-PROCESS będzie zachodził szybciej w warunkach wysokiej wilgotności oraz wyższej temperatury i na odwrót – wolniej w warunkach małej wilgotności oraz niższej temperatury. Jest to dokładnie taka sama zależność, jaka występuje w przypadku roślin i ich zapotrzebowania na azot. Reasumując, siatka organiczno-wapniowa w sposób inteligentny dystrybuuje azot, co jest zgodne z krzywą pobierania tego pierwiastka przez roślinę.

W grupie nawozów płynnych prelegent zwracał uwagę na Fertiactyl produkt do stosowania doglebowego, zawierający w swoim składzie kwasy huminowe i fulwowe (poprawa struktury gleby, budowanie próchnicy, lepsza retencja wody i stymulacja życia glebowego) glicyna-betaina (zwiększenie odporności na stresowe warunki uprawy oraz tempo fotosyntezy), zeatynę (stymulacja podziałów komórkowych, zwiększenie pobierania składników pokarmowych, lepsze plonowanie).

Seactiv to z kolei grupa produktów do stosowania nalistnego wpływający na go. Kompleks Seactiv zawiera w swoim składzie IPA (cytokinina stymulująca pobieranie składników pokarmowych przez rośliny), a z kolei aminokwasy zawarte w tym kompleksie wpływają przede wszystkim na lepsze pobieranie dostarczanym roślinom składników pokarmowych.

Następny innowacyjna formuła w nawozach TAP to kompleks NMX, zawarty m.in. w produkcie MaxiFruit®. Kompleks NMX, stymuluje naturalny proces zawiązywania owoców i polepsza ich wzrost poprawiając jednocześnie ich jakość i plonowanie. Stosowany może być w celu optymalizacji plonu handlowego i poprawy jego jakości. MaxiFruit® to siła natury (z natury dla natury) umożliwiająca uzyskanie maksymalnej ilości wysokiej jakości owoców w każdych warunkach, w harmonii z naturalnym rozwojem rośliny. MaxiFruit® w swoim składzie zawiera: makro i mikroelementy, ekstrakty z roślin morskich i pustynnych charakteryzujących się zdolnością do zrównoważonego wzrostu, nawet w warunkach intensywnego stresu (stresu termicznego, wodnego, zasolenia) oraz ekstrakty tropikalne (maksymalna produktywność w warunkach glebowych narażonych na silne wahania temperatur i wilgotności). Wykazuje potrójne działanie: uzupełnia składniki pokarmowe, zawiera prekursory regulatorów wzrostu, zawiera przekaźniki wymagane do ekspresji tych regulatorów wzrostu w roślinie. Te regulatory to hormony roślinne: auksyny, cytokininy, gibereliny. MaxiFruit® podany wcześniej przed fazą krytyczną: wzmacnia zdolność rośliny do syntezy wszystkich regulatorów wzrostu, które wpływają na cały proces owocowania, wspomaga równowagę między tymi substancjami. Wspomaga równowagę między substancjami podlegającymi naturalnej regulacji.

Stosowania nawozów z kompleksami bioaktywnymi ma umożliwić rolnikom, lepsze plony i lepszą jakość finalnych produktów – podkreślał Paweł, dodając – Nawożenie odkryte na nowo czyli stymulacja wzrostu i plonowania roślin, poprzez zarówno dostarczanie roślinom optymalnych ilości składników pokarmowych, potrzebnych im w danej fazie, ale również intensyfikacja procesów zachodzących w roślinach jak również troska o glebę, jej żyzność i zasobność.

Paweł Kocel zapowiedział kolejne nowości jakie maja już niebawem wzbogacić ofertę biostymulantów TAP. Na rynku ma się niebawem pojawić produkty zwierające kompleks Phyt-Actyl, optymalizujący produktywność gleby oraz rozwój i aktywność odżywienia roślin. Ma być ona zawarta w całej grupie produktów dostosowanych do stosowania w różnych fazach rozwojowych roślin. Azal 5 to zupełna nowość –  aktywny kompleks w portfolio grupy Roullier, będący komplikacją wszelkiego co oferuje TAP. Ma być dostępny w nowych produktach nawozowych wprowadzanych na rynek w 2018 roku.

Wszystkie wymienione produkty doskonale wpisują się w ideę aktywnego odżywiania roślin i gleby, będąc promocją technologii nawożenia które umożliwia oszczędne stosowanie nawozów, ale maksymalne wykorzystanie zawartych w nich składników pokarmowych.