W trakcie klwowskiego spotkania warzywniczego sporo mówiono o konkretnych rozwiązaniach do ochrony, nawożenia i biostymulacji papryki jak i innych jeszcze warzyw, nie tylko uprawianych pod osłonami. Liczna obecność przedstawicieli firm oferujących tego typu rozwiązania na konferencji stworzyła okazję do przeglądu i omówienia interesujących rozwiązań.

Uwaga na nicienie!

Jan Wcisło z Intermagu informował o zasadach żywienia i biostymulacji papryki. We wstępnie wymienił liczne przyczyny występowania uwiądów papryki, a wśród nich wskazał na nicienie, które są wektorem chorób odglebowych. W warunkach silnego występowania uwiądów dobrym rozwiązaniem może okazać się odkażenie gleby, a następnie wprowadzenie na dane stanowiska pożytecznych mikroorganizmów. Tam, gdzie problemy nie są aż tak duże wybierać można odmiany o genetyce predysponującej je do uprawy w trudnych warunkach. W ograniczeniu szkód powodowanych przez nicienie z pomocą przychodzi również Bactim Radinet. Zawiera on grzyby mikrozowe, bakterie i promieniowce oraz grzyby saprofityczne – obecność tych organizmów generuje lepsze warunki dla wzrostu i plonowania roślin. Preparat dedykowany jest do podlewania rozsady. Dzięki temu system korzeniowy roślin lepiej się rozwija, także po przesadzeniu. Produkt stosuje się w dawce 200 g/1000 roślin w ilości wody dostosowanej do aktualnych potrzeb. Bactim Vigor zawiera nieco mniej grzybów mikoryzowych, ale więcej innych organizmów ułatwiających wzrost papryki po odkażeniu stanowiska. Bactim Vigor stosuje się w dawce 2-4 kg/ha. Bactim Receptor to produkt skierowany dla tych plantatorów, którzy w swych gospodarstwach zmagają się z presją nicieni, np. guzaka północnego. Ważna jest wczesna jego aplikacja, nawet jeszcze przed sadzeniem lub przy pierwszych zabiegach fertygacyjnych.

Przygotowanie stanowiska i polepszanie warunków dla roślin

Jan Wcisło, Intermag

Jan Wcisło mówił o innych jeszcze preparatach, których aplikacja albo jeszcze przed wysadzeniem roślin albo już w czasie, gdy znajdą się na produkcyjnym stanowisku, sprzyjać będzie ich wzrostowi i plonowaniu. Jednym z nich jest Bactim Receptor, który może być stosowany w aplikacji późnojesiennej na poplon, np. z żyta, stosowany jako przygotowanie stanowiska pod uprawę warzyw. Bactim Fertimax dedykowany jest do zasilania warzyw kapustnych. Zwiększa masę systemu korzeniowego poprzez podlewanie rozsad w dawce 1-2 g na tacę rozsady.

Intermag na sezon 2024 oferuje także warte uwagi nowości mikrobiologiczne. Bactim Ferti poprawia wykorzystanie wody i składników pokarmowych, korzystnie wpływa na właściwości gleby. Stosuje się go w dawce 2 l/ha w 2-4 aplikacjach doglebowych. To produkt bakteryjny, chroniący przed chorobami odglebowymi. Pierwszy zabieg należy wykonać po przyjęciu sadzonek. Można go podawać z nawozami do fertygacji. Bactim Horti, kolejna nowość, to produkt stosowany nalistnie w dawce 2 l/ha. Może być podawany łącznie z fungicydami, ale nie preparatami miedziowymi. Zawiera bakterie z rodzaju Bacillus. Bactim Endofix to kolejny nowy, bakteryjny produkt. Tym razem celem aplikacji jest wykorzystanie azotu atmosferycznego. Na razie doświadczenia prowadzone były w uprawach rolniczych, ale bez wątpienia produkt ten może wspomóc odżywienie azotem także roślin ogrodniczych.

Polskie aminokwasy

Radosław Łaźny z reprezentujący na szkoleniu firmę Agro-Sorb mówił o wykorzystaniu aminokwasów w codziennej praktyce ogrodniczej. Firma ta oferuje produkty powstające na bazie hydrolizy enzymatycznej. Przedstawił funkcje poszczególnych aminokwasów. Zapobiegają one i łagodzą skutki stresu, równomiernie stymulują we wszystkich fazach rozwoju, sprawiają, że rośliny pobierają większą ilość składników pokarmowych a także prowadzą do lepszego wykorzystania środków ochrony roślin. Dzięki aminokwasom można zwiększyć wtórną odporność na stres biotyczny, zwiększyć działanie preparatów biologicznych zawierających bakterie, podnieść skuteczność ś.o.r. Firma z Częstochowy oferuje gamę produktów, z których część można aplikować poprzez fertygację a inne nalistnie. Dla przykładu, Agro-Sorb Folium zawiera w swym składzie azot, bor, mangan i cynk oraz aminokwasy. Agro-Sorb Radiculum wspomaga z kolei ukorzenianie. Posiada azot i fosfor oraz aminokwasy. Agro-Sorb oferuje także gamę produktów L-Amino wzbogaconych o makro i mikroelementy, takie jak bor, magnez, potas i wapń.

Biologiczne rozwiązania w zakresie ochrony papryki i nie tylko

Firmę Biocont w Klwowie reprezentowała Katarzyna Woszczyk. Omówiła obserwacje z sezonu 2023 dotyczące biologicznej ochrony papryki. W jej opinii szczególnie silna presja, tak jak i w minionych sezonach, dotyczyła wciornastków, przędziorków i mszyc. Panuje także coraz większe nasilenie chorób wirusowych, których wciornastki i mszyce są wektorami. Pewnych szkód nastręczały także zmieniki. Nowym szkodnikiem w uprawie papryki jest pordzewiacz pomidorowy. Trudny do zidentyfikowania zwłaszcza w tych uprawach, w których pojawił się po raz pierwszy. Do tej pory notowany jako szkodnik pomidorów szklarniowych. Objawy jego żerowania były obserwowane w kilku gospodarstwach w związku z czym możemy spodziewać się, że w kolejnych sezonach wegetacyjnych pordzewiacz będzie coraz częściej spotykany.

Biologiczne wsparcie roślin warto zacząć już na etapie produkcji rozsady. Zdrowa, dobrze ukorzeniona rozsada jest mniej podatna na patogeny i szkodniki. Zaraz po siewie papryki zalecana jest aplikacja preparatu RhizoVital C5. Preparat zawiera bakterie Bacillus atrophaeus aktywne w bardzo niskich temperaturach gleby (8°C) i dlatego sprzyja zdrowemu rozwojowi roślin, również w okresach zimnej pogody, charakterystycznej dla bardzo wczesnych nasadzeń. Stymuluje wzrost i odporność roślin oraz umożliwia roślinie efektywniejsze pobieranie składników odżywczych z podłoża, m.in. fosforu.

W ochronie biologicznej niezbędna jest częsta lustracja plantacji. Szybkie wykrycie problemów sprzyja efektywności ich rozwiązywania. Monitoring oraz odławianie prowadzić można za pomocą tablic lepowych białych, żółtych lub niebieskich. Jednym z preparatów służącym do zwalczania szerokiego spektrum szkodników papryki jest Naturalis®. Działa kontaktowo, najlepiej  w warunkach wysokiej wilgotności. To produkt mikrobiologiczny, oparty na owadobójczym grzybie Beauveria bassiana. Należy stosować go przy niewielkim zasiedleniu roślin przez szkodniki. Optymalne warunki temperaturowe dla jego aplikacji to przedział 20°C do 27°C, ale działa już od 10°C do 35°C. Zabieg należy powtarzać 2-5 krotnie co 5 do 7 dni. Produkt działa kontaktowo, więc bardzo ważne jest dokładne pokrycie cieczą roboczą roślin. Najlepiej stosować go rano lub wieczorem. Gdyby zachodziła potrzeba zastosowania fungicydu, należy to zrobić nie wcześniej niż kilka dni po aplikacji Naturalis. Preparat można mieszać z insektycydami i akarycydami.

Katarzyna Woszczyk, Biocont

Kolejnym preparatem wymienionym przez prelegentkę był Pyregard posiadający rejestrację do zwalczania mączlików i mszyc. Środek zawiera naturalne pyretryny i działa głównie kontaktowo, atakując układ nerwowy owadów. Można nim szybko likwidować ogniska owadów, choćby na etapie produkcji rozsady. Okres karencji po jego zastosowaniu wynosi 1-2 dni. Prev-AM to kompleksowy środek owadobójczy, grzybobójczy i roztoczobójczy. W papryce zarejestrowany do zwalczania mączlików. Zawiera w swym składzie olejek pomarańczowy. Środek działa kontaktowo, likwiduje młodociane i dorosłe osobniki wielu szkodników, niszczy jaja przędziorków. Może być stosowany solo lub w mieszaninach zbiornikowych z niektórymi środkami chemicznymi. Z kolei Max Spin zwalcza wciornastki, miniarki i skośniki. To insektycyd o działaniu kontaktowym i żołądkowym.