Mamy nowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czy jest zaskoczenie?Zgodnie z decyzją Prezydenta RP Andrzeja Duda, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, funkcję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmuje Anna Gembicka. Tym samym zastąpi ona na stanowisku dotychczasowego szefa resortu Rolnictwa Roberta Telusa. Kim jest nowa Pani Minister?

Przekazanie urzędu

Bezpośrednio po uroczystości w Pałacu Prezydenckim nastąpiło przekazanie urzędu przez dotychczasowego ministra Roberta Telusa nowej minister Annie Gembickiej.

Robert Telus przekazał stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi swojej następczyni Annie Gembickiej

Nowa szefowa resortu rolnictwa

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka była ostatnio w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi sekretarzem stanu i pełnomocnikiem rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych.

Anna Gębicka urodziła się w 1991 roku we Włocławku. Była sekretarzem premiera Mateusza Morawieckiego, a wcześniej jego doradcą w Gabinecie Politycznym w Urzędzie Prezesów i Ministerstwie Rozwoju.

Pełniła również funkcję pełnomocnika wojewoda kujawskiej-pomorskiej dla zrównoważonego rozwoju. W tym czasie zajmowała się tematem zrównoważonego rozwoju, wsparciem dla małych i średnich miast i obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Kręgi Gospodyń Wiejskich, a także kwestii związanych ze wspieraniem rozwoju trzeciego sektora i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Od 4 czerwca do 28 października 2019 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku zdobyła mandat członka Sejmu RP 9 kadencji.

Pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej od 17 stycznia do 19 października 2020 r. W październiku 2020 r. została mianowana sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

tekst i zdjęcia: MRiRW