W dniu 17 listopada w Potworowie odbyła się konferencja paprykowa pt . „Potrzeby i wyzwania rynku warzyw. O papryce i nie tylko…”. Zorganizowały ją firmy Syngenta, Kopert i Rol-Mar w porozumieniu ze Zrzeszeniem Producentów Papryki RP. Szczelnie wypełniona sala dowiodła dużego zainteresowania produkcją tego warzywa, które ma tak istotny wpływ na kondycję wielu gospodarstw i wręcz całych gmin na zachód od Radomia. W trakcie konferencji poruszono m.in. wątki ekonomiczne, a także wskazano na bariery, których usunięcie jest potrzebne dla poprawy sprzedaży papryki w kolejnych sezonach.

Sytuacja na międzynarodowym rynku papryki

W trakcie spotkania sporo uwagi poświęcono roli Polski w międzynarodowym rynku paprykowym. Nie jest ona mała, ale największym producentem papryki w roku 2023 była Hiszpania z areałem uprawy tego gatunku wynoszącym ok. 10 000 ha. Na drugim miejscu był Izrael z wynikiem 1700 ha, tam częściowo produkcję realizuje się w otwartym gruncie, a na trzecim była Holandia – powierzchnia 1640 ha. Największymi importerami były kraje takie jak USA, Niemcy i Wielka Brytania. W Polsce papryka w tunelach uprawiana jest na nieco ponad 600 ha, a więc wcale nie małym, ale kraj nasz także jest importerem netto papryki. W ostatnich sezonach sprowadzaliśmy do kraju średnio 4-5 razy więcej papryki niż wyeksportowaliśmy. Polscy plantatorzy nie dysponują bowiem możliwościami produkcyjnymi takimi jak choćby lider, czyli Hiszpania, która paprykę na krajowy i inne rynki dostarcza niemal przez cały rok z cykli produkcyjnych letniego i zimowego. Holandia eksportuje od marca do listopada dzięki produkcji w szklarniach, a więc z doświetlaniem i dogrzewaniem. Plon z obu krajów jest wysokiej jakości. Silnie rozwijającym się producentem papryki jest Turcja. Szacuje się, że w ujęciu rdr produkcja rośnie tam średnio o 4-5%. Ciepły klimat sprawia jednak, że silne są tam infekcje wirusowe. Na produkcji w Izraelu zaważyć może z kolei trwająca tam obecnie wojna. W strefach, gdzie produkowano paprykę aktualnie jest niebezpiecznie z uwagi na toczące się działania militarne. Przyszłość hiszpańskich gospodarstw paprykowych z kolei także nie rysuje się wyłącznie w jaskrawych barwach. Czynnikiem silnie limitującym ich rozwój bądź prowadzenie upraw na dotychczasowym poziomie jest coraz dotkliwszy niedostatek wody do podlewania roślin. Wielką niewiadomą jest produkcja papryki na wschodzie. W Rosji uprawa tego gatunku zyskuje popularność lecz sytuacja polityczna sprawia, że ciężko ocenić znaczenie ewentualnego napływu papryki z tego kraju na rynki międzynarodowe.

Potrzeby i wyzwania rynku

Paweł Myziak, ZPP RP

Paweł Myziak, właściciel firmy Euro-Papryka i jednocześnie vice-prezez krajowej organizacji zrzeszającej producentów papryki poinformował, że Zrzeszenie Producentów Papryki RP organizuje działania promocyjne w zakresie popularyzacji spożycia papryki. Zaangażowali się w nie m.in. zawodnicy siatkarskiego klubu ZAKSA Kędzierzyn Koźle. Zdaniem włodarza zrzeszenia to ważne, że zawodnicy najlepszego od lat w Europie klubu wypowiadają się pozytywnie o papryce, są rozpoznawalni, a kampania powinna budzić pozytywne skojarzenia dotyczące warzywa. Informacje o polskiej papryce może znaleźć także na stronie internetowej Moc Polskich Warzyw. Działania podejmowane przez jej autorów widoczne są także na Facebook-u.

Jakość towaru i ciągłość dostaw

W dalszej części swego wystąpienia ekspert poruszył także wątki związane z handlem krajowym i międzynarodowym. Średnie ceny papryki w skupie wykazują w latach 2021-2023 tendencję zwyżkową. Nie wykluczone więc, że działania promujcie jej spożycie także mają pewien wpływ na zwiększone zainteresowanie tym produktem. Wzrost cen na przestrzeni ostatnich 3 lat dotyczył różnych kategorii papryki, ale też cukinii uprawianej pod osłonami. Zdaniem Pawła Myziaka po polepszeniu jakości plonu, która obecnie wciąż bywa silnie loteryjna, będzie można myśleć o zwiększeniu eksportu. Papryka premium wysyłana na eksport ma potencjał do uzyskiwania satysfakcjonujących stawek. Obecnie jednak pojawiają się problemy z trwałością pozbiorczą, co wskazuje na potrzebę polepszenia agrotechniki produkcji papryki. Pewien potencjał leży, zdaniem mówcy, w wydłużeniu zbiorów w okolicach Potworowa, aż do końca października.

Średnie ceny skupu papryki i cukinii w latach 2021-2023 (zł/kg):

Kategoria:2021 r.2022 r.2023 r.
Papryka czerwona luz3,454,454,68
Papryka żółta luz3,394,945,16
Papryka zielona1,893,153,41
Cukinia zielona2,092,202,07
Cukinia zielona (maj-czerwiec)2,592,983,60

Kwestię jakości podniósł także Mariusz Kwiatkowski z Syngenty. Jego zdaniem, choć nie jest to łatwe, faktycznie konieczne są działania zmierzające do uzyskania plonu odznaczającego się długim shelflife, który umożliwiłby realizację ambitnych celów sprzedażowych wykraczających poza krajowy rynek odznaczający się jednak, bądź co bądź, ograniczoną chłonnością. Dal jego utrzymania ważne jest zachowanie ciągłości dostaw. Nawet krótka przerwa w zaopatrzeniu polskiego rynku przez krajowych plantatorów powoduje import, który w okresie ponownego pojawienia się podaży polskiej papryki przekłada się na niższe od oczekiwanych stawki po jakich zawierane są transakcje.

Organizatorzy spotkania