Marchew i pietruszka to warzywa wysiewane zwykle w okresie wczesnej wiosny. Odmiany wczesne wysiewane są na przedwiośniu, te nieco późniejsze   i przeznaczone do przechowywania – nawet w maju. Jeżeli chodzi o pietruszkę korzeniowa to najlepszy moment wysiewu nasion przypada na kwiecień. W przypadku obu gatunków bardzo istotne jest zadbanie.

Termin siewu i pierwsze zabiegi herbicydowe

W tych gospodarstwach gdzie można nawadniania, można wysiew nasion przesunąć na ostatnią dekadę kwietnia. Natomiast tam gdzie nie ma możliwości podlania uprawy wysiew należy planować jak najwcześniej, aby woda zawarta w glebie wystarczyła do wschodów. W ubiegłym sezonie ze względu na chłodną i suchą wiosnę oraz brak opadów w czasie zimy niestety i ten system zawiódł. Z tego powodu wielu producentów boi się zastosować jakiekolwiek herbicydy zaraz po siewie. Pozostają więc im bardzo częste kontrole wschodzących nasion. Na kilka dni przed wschodami nasion roślin uprawnych należy zastosować produkty zawierające glifosat. W zależności od produktu dawki są różne i wynoszą od 0,5 do 4 litrów na 1 ha. Niestety zastosowanie totalnych herbicydów jest dość ryzykowne ze względu na przebieg pogody. W tym newralgicznym momencie kiedy trzeba wyjechać w pole z opryskiem, utrudnieniem mogą być silne wiatry (istnieje wtedy ryzyko zniesienia cieczy i uszkodzenia sąsiednich upraw). Jeżeli zabieg glifosatem wykonany zostanie zbyt późno i przyjdą silne ulewy możemy zniszczyć swoją chronioną roślinę uprawną.

Marchew zachwaszczona chwastami dwu i jednoliściennymi

Herbicydy doglebowe

Tak więc bezpośrednio po siewie, ale tak naprawdę od 2 do 7 dni po wysianiu nasion możemy zastosować produkty takie jak Command 48 EC, Racer 250 EC, Stllion 363 CS, Stomp Aqua 455 CS, Bandur 600 SC, czy też Stomp 400 SC lub generyki. W przypadku Comandu nie należy stosować go w uprawie pietruszki. Produkt ten nie ma rejestracji, ale także niszczy wschodzące rośliny pietruszki. Wszystkie te herbicydy są produktmi doglebowymi więc muszą być zastosowane na wilgotną ziemię. Inaczej ich działanie może być słabe.

Przed wschodami marchwi czy pietruszki możemy użyć nie tylko pojedynczych herbicydów ale również ich mieszanin najlepiej w dawkach dzielonych. Zwykle jest to tak, że do oprysku wykorzystujemy połowę dawki do jednorazowego zastosowania łącząc np. Bandur z Racerem lub Comandem. Można również w zależności od występujących chwastów zastosować mieszankę Stompu z Racerem lub Comandem (Stillion).

Marchew zachwaszczona starcem. Zły wybór herbicydów zastosowanych po siewie
Pietruszka zachwaszczona dużymi chwastami różnych gatunków

Herbicydy powschodowe w uprawie marchwi i pietruszki

Po wschodach do stosowania w tych uprawach mamy zarejestrowane produkty takie jak Bandur 600 SC, Stomp Aqua 455 CS i Boxer 800 EC. Dodatkowo w uprawie marchwi można używać produkty Sencor Liquid 600 SC. Należy go używać w dawkach dzielonych w ilości 0,25 l/ha, w fazie minimum 1-2 liści właściwych marchwi.

Kiedy rośliny wzejdą ważna jest faza rozwojowa rośliny uprawnej W przypadku marchwi, ale również pietruszki rośliny powinny mieć minimum dwa liście aby zastosować herbicydy. Rośliny mniejsze są bardzo wrażliwe na zastosowane substancje aktywne i w zależności od przebiegu pogody mogą być zniszczone.

Po wschodach zwłaszcza marchwi można, na własną odpowiedzialność, stosować również mieszanki dopuszczonych produktów. Wtedy należy zwrócić uwagą na zmniejszenie dawek herbicydów, a także na fazę rozwojową rośliny uprawnej. Marchew do takich mieszanek powinna mieć pełne dwa liście właściwe. Jeżeli stosujemy mieszanki herbicydów i zmniejszamy dawki to trzeba również pamiętać, że takich zabiegów możemy wykonać po sobie kilka (2-3) w odstępach co 4-5 dni. Taki system zapewni, że rośliny nie będą cierpiały stresu herbicydowego, a chwasty zostaną zniszczone.

Omijak zostawiony przez operatora obrazuje presję chwastów przy braku ochrony herbicydowej

Do herbicydów doglebowych stosowanych przed wschodami roślin uprawnych można dodać adiuwanty do tego przeznaczone takie jak np. Atpolan Soil czy też Griunded. Natomiast kiedy wykonujemy zabiegi po wschodach roślin aby poprawić działanie herbicydów nalistnych możemy użyć adiuwantów olejowych przeznaczonych do łącznego stosowania z produktami nalistnymi np. Atpolan Bio.

fot. P. Borczyński