Mechaniczne zwalczanie chwastów w uprawach warzyw

Maszyny podczepiane do ciągnika, które dedykowane są zwalczaniu chwastów na większych areałachJedną w podstawowych trudności w uprawie ekologicznych warzyw jest zwalczanie chwastów. W tym celu stosowane są różnego rodzaju rozwiązania, taki jak biodegradowalne ściółki, pojawiają się zarejestrowane w ekologii herbicydy, cały czas jednak podstawową metodą jest ich mechaniczne zwalczanie.

Ekologiczna ochrona przed chwastami w głównym stopniu opiera się na szeregu następujących po sobie zabiegach uprawowych i pielęgnacyjnych. Z pomocą przychodzą różnego rodzaju rozwiązania mechaniczne, które pozwalają na zwalczanie chwastów w założonych już uprawach. Należy pamiętać, że chwasty szczególnie groźne są w początkowym okresie wegetacji. Jak najwcześniejsze usuwanie chwastów zapewni roślinom optymalne warunki wzrostu i ograniczy ujemne skutki zachwaszczenia.

Do tego celu można stosować proste urządzenia rolnicze jak np. bronę chwastownik. Jest to narzędzie dwustronne o dwóch rodzajach zębów – krótszych i dłuższych, tworzących siatkę dostosowującą się do nierówności pola. Dzięki takiej budowie chwastownik skutecznie niszczy słabiej zakorzenione chwasty, spulchnia glebę, polepsza dostęp składników pokarmowych oraz intensyfikuje napowietrzanie gleby. Może być stosowana na polach przed wschodami zbóż i roślin okopowych oraz na polach ze zbożami do stadium krzewienia.

W uprawach rzędowych warzyw, proste, a zarazem skuteczne rozwiązania do mechanicznego zwalczania chwastów prezentowano podczas odbywającego się w ubiegłym roku m.in. Dnia Otwartego w firmie Vitalis oraz wystawie towarzyszącej Dniom Otwartym w firmie Bejo w Holandii.