Podczas XVII Dni Ziemniaka w Żelaznej poruszona była tematyka przechowywania ziemniaków. Wykład na ten temat wygłosił Kamil Maniak z firmy Omnivent, który zwrócił uwagę, na stosowanie chloroprofamu. Gdyby doszło do wycofania tej substancji z użytkowania, producenci będą mieli duże trudności z przechowywaniem ziemniaków.

Kiełkowanie ziemniaków

To jedno z największych zagrożeń podczas przechowywania ziemniaków, które dyskwalifikuje go jako produkt handlowy. Jak do tej pory zastosowanie inhibitora wzrostu na bazie chloroprofamu pozwalało na wyeliminowanie tego problemu. Jednak w chwili kiedy zostałyby wycofane preparaty do ograniczenia kiełkowania producenci będą zmuszeni do stworzenia idealnych warunków do przechowywania co może być dużym wyzwaniem.

Skraplanie wody

Kondesacja pary wodnej to zjawisko, w wyniku którego powietrze nie może dalej utrzymać w sobie wilgoci i dochodzi wówczas do jej skroplenia. Zjawisko to następuje w momentach wychłodzenia powietrza do temperatury punktu rosy lub nasycenia powietrza parą wodną. Im niższa temperatura tym mniejsza pojemność wodna i szybciej dochodzi do skroplenia. Tabele punktu rosy dostępna jest na http://omnivent.pl/do-pobrania. Jeśli dojdzie do skroplenia pary wodnej i taka woda będzie miała kontakt z ziemniakami to właśnie one pierwsze zaczną kiełkować. Zjawisko niesie za sobą negatywne skutki, zazwyczaj wilgoć w przechowalni bierze się z samych ziemniaków. Im bardziej to zjawisko ograniczymy tym większa będzie końcowa masa ziemniaków. Wyższa też będzie ich wartość handlowa, bowiem zatrzymując wodę bulwy będą twarde i jędrne.

Delta temperatury pryzmy jest to różnica temperatur wewnątrz pryzmy. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zaistnienia zbyt wielkich różnic. Im są mniejsze tym lepiej przebiega proces przechowywania. Zazwyczaj największe wahania temperatur są wokół kanałów nawiewnych i dlatego w tych właśnie miejscach zazwyczaj jest najwięcej ziemniaków, które wytworzyły kiełki. Wahania temperatur oraz rosa czy woda skapująca z elementów przechowalni, na których tworzą się mostki termiczne to naturalne bodźce do kiełkowania.

Gdzie najczęściej tworzą się mostki termiczne

Przechowalnia ziemniaków jest najbardziej niewdzięcznym budynkiem pod kątem wykonania właściwej izolacji. Najbardziej narażone miejsca to brama czy drzwi, wokół których najczęściej tworzą się mostki termiczne, szczególnie wokół uszczelek. Najlepszym rozwiązaniem do tego typu zastosowań są drzwi chłodnicze, a najgorszym bramy segmentowe. Kolejnymi newralgicznymi punktami są szczyty dachów oraz łączenie ściany z dachem. Nie bez znaczenia jest kolor przechowalni. Kolory np. grafitowy czy brązowy absorbują energię słoneczną i negatywnie wpływają na klimat wewnątrz przechowalni. Najlepsze jest zatem elewacja w jasnych kolorach. Jednym z najlepszych materiałów izolacyjnych do budowy komór przechowalniczych jest PUR piana zamknięto komórkowa o jak najlepszym współczynniku przenikalności cieplnej.

Kierunek w przechowalnictwie

Dąży się do jak najlepszych rozwiązań w przechowalnictwie ziemniaków. W ostatnim czasie widać wyraźny trend w kierunku przechowywania w skrzyniopaletach. Takie rozwiązanie wpływa na zmniejszenie delty temperatur (zbliżona temperatura na każdej wysokości składowanych ziemniaków). Do tego celu używa się specjalnych skrzyniopalet drewnianych, które mają w określony sposób nabite deski tak aby powietrze miało dłuższa drogę do przebycia, rozmieszczenie desek na bokach jest tak zaprojektowane aby wpłynąć na jeszcze lepszą cyrkulację powietrza wewnątrz skrzyniopalety. Prawidłowa termoizolacja samego budynku plus odpowiednia wentylacja oraz cyrkulacja powietrza w chłodni prowadzi do minimalnych strat. Należy pamiętać iż im wyższa wilgotność tym mniejsza strata masy. Dlatego tak bardzo istotne jest stworzenie możliwie jak najlepszych warunków. Oprócz tego temperatura powinna być dostosowana do odmiany. Zazwyczaj optymalna temperatura przechowywania ziemniaków z przeznaczeniem na frytki jest w granicach od 7°C do nawet 13°C, w przypadku odmiany Hermes. Natomiast ziemniaki przeznaczone na rynki i półki sklepowe przechowywane są w temperaturze od 3°C do 5°C.