Młody rolnik 2024 – ile trzeba będzie czekać na wypłatę pieniędzy?

Karol i jego syn Mateusz Ciężkowscy pozytywnie oceniają tempo oraz jakość naci koperku zbieraną maszynowo

Nawet 200 tys. złotych będzie można otrzymać w tegorocznym naborze na Premie dla młodych rolników. W czerwcu ruszy nabór na Młodego rolnika 2024, który potrwa do sierpnia. O czym powinni pamiętać rolnicy, którzy zamierzają starać się o przyznanie premii? 

– Wszyscy beneficjenci będą musieli składać wnioski przez system ARIMR. Każdy z rolników musi mieć nadany numer potencjalnego beneficjenta lub numer ewidencyjny producenta, by mógł zalogować się do tego systemu oraz przygotować biznesplan i wniosek – mówi Maria Rozdzielska, ekspert Agraves ds. dotacji.

Młody rolnik – półtora roku czekania na pieniądze?

O premię mogą starać się osoby, które mają ukończone nie więcej niż 40 lat (nieskończone 41 lat) oraz nie korzystały w przeszłości z Młodego rolnika. Warunkiem jest również, że rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (lub planują to zrobić w ciągu następnych 12 miesięcy).

– Po złożeniu wniosku beneficjent zostaje poinformowany o ewentualnej konieczności uzupełnienia w biznesplanie – mówi Maria Rozdzielska.

Kiedy realnie może dojść do podpisania umowy oraz wypłaty pieniędzy, jeśli wniosek rolnika zostanie rozpatrzony pozytywnie? 

– Przyjmując terminy wynikające z wytycznych, do końca 2024 roku beneficjenci powinni podpisać umowy. Od tego momentu mamy 12 miesięcy na złożenie wniosku o płatność. To oznacza, że do samej wypłaty środków o płatność może dojść nawet po półtora roku od zakończenia naboru – mówi Maria Rozdzielska.

Młody rolnik a dopłaty bezpośrednie 

Warto także pamiętać, że kandydat do premii na młodego rolnika w momencie składania wniosku o przyznanie premii nie musi być posiadaczem gruntów rolnych.

– Natomiast, jeśli takie grunty już posiada może jak najbardziej wystąpić z wnioskiem o przyznanie dopłat bezpośrednich. Pamiętajmy jednak o tym, że dopłaty bezpośrednie przysługują osobie lub podmiotowi, który jest właścicielem gruntu rolnego na dzień 31 maja 2024 r. Ma to duże znaczenie w kontekście planowanej daty rozpoczęcia naboru wniosków na premie dla młodych rolników, która jest wyznaczona na początku czerwca – mówi Grzegorz Ignaczewski, ekspert Agraves ds. Wspólnej Polityki Rolnej.

I dodaje: – W związku z tym, jeśli grunty będziemy nabywali po 31 maja, na te grunty o płatności występuje ich poprzedni właściciel. Natomiast w kolejnym roku można już wystąpić z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie i powinien to zrobić podmiot, który ubiega się o przyznanie premii dla młodego rolnika.

Odrzucenie wniosku i skarga do sądu 

Istotną zmianą w tegorocznym naborze na Młodego Rolnika jest fakt, że po raz pierwszy od 20 lat premia dla młodych rolników nie będzie przyznawana na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.

– To ma poważny skutek, gdyż ewentualne negatywne rozstrzygnięcie agencji nie podlega odwołaniu do prezesa Agencji, co byłoby prostszą ścieżką. Tym razem będzie skutkowało drogą sądową w postaci odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. A to jest o wiele bardziej skomplikowana ścieżka. Nie jest to jednak problem dla doradców Agraves, którzy mają na swoim koncie skutecznie zakończonych takich postępowań – mówi Mikołaj Baum.