W tym roku należy spodziewać się mniejszej ilości cebuli, ponieważ w większości rejonów Polski plantacje upraw są po prostu opóźnione w wyniku niekorzystnej pogody. To nie wpływa dobrze na plon czy jakość cebuli oraz innych warzyw. Sprawdźmy, co na ten temat mówią Władysław Tokarczyk z firmy Syngenta, Wojciech Kopeć reprezentujący firmę Yara Poland oraz Tomasz Jazdon, plantator i współwłaściciel firmy Onix z Wielkopolski.

Spadek upraw cebuli 2022

Według Władysława Tokarczyka ekonomika całego przedsięwzięcia uprawy cebuli była gorsza w ostatnim sezonie, jednak plantacje są na granicy opłacalności. Podobnie w przypadku roślin rolniczych, w tym warzywnych. W Polsce przy relatywnie niższych plonach rynek ekonomiczny nie był zbyt satysfakcjonujący, ale takie sytuacje już zdarzały się w przeszłości. Jeśli chodzi o trwający sezon tak naprawdę można spodziewać się wszystkiego. Jednak okazuje się, że spadki areału upraw cebuli dotyczą również krajów zachodniej Europy. Ten spadek waha się w granicach 5-7% – dodaje przedstawiciel Syngenty.

W opinii Wojciecha Kopcia można śmiało stwierdzić, iż na początku były chwile trudne, a jednak warunki stały się przyzwoite. Areał upraw zmniejszył się o ok. 10-12%, biorąc pod uwagę wszystkie rośliny amarylkowate, czyli szczypiorki, siedmiolatki, cebulę ozimą, cebule z siewu we wszystkich kolorach i dymkę. Jeśli obecny sezon będzie korzystny, a ubiegły do wybitnych i satysfakcjonujących nie należał to jest możliwość, że spadek zasiewów może nie mieć wpływu na ilość surowca dostępnego na rynku. Jeśli towaru nie będzie brakować, to i cena cebuli nie wzrośnie. Analizując rynek widać wyraźnie, iż czerwonej cebuli jest więcej, takie zjawisko zaobserwowano również w Holandii. Tam też spadła produkcja cebuli, wynosi ona ok. 10% względem całego areału upraw, z ok. 30 tysięcy hektarów obniżono do ok. 27 tysięcy.

W zagłębiach cebulowych na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz Wielkopolski widać wyraźnie spadek upraw cebuli. W pozostałych województwach różnice nie są tak duże, w porównaniu do ubiegłego roku. Na Mazowszu jest o kilka hektarów więcej upraw cebuli niż w roku poprzednim – tłumaczy Wojciech Kopeć z firmy Yara. Warto zauważyć, iż właśnie w tych regionach, czyli na Kujawach i w Wielkopolsce nie przeznacza się cebulę tylko na świeży rynek, ale również na przemysł przetwórczy.

W obliczu cen cebuli 2022

Poziom cen uzyskiwany przez plantatorów, zwłaszcza po zbiorach nie był atrakcyjny. W obliczu stale rosnących kosztów produkcji, przy praktycznie nie zmieniających się cenach cebuli.

Analizując światowy rynek wyraźnie widać, iż nie tylko w Polsce jest taka sytuacja. Niestety, ale rynek jest dosłownie zalewany starą, ale przede wszystkim tanią cebulą holenderską. Poziom cen takiej cebuli wynosi ok. 70 groszy za kg, w tym dowóz do Polski. W tej sytuacji tworzy się także problem ze sprzedażą cebuli ozimej, bo powoli zaczyna się zbiory nowej cebuli, a tą poprzednią trudno sprzedać – stwierdza przedstawiciel handlowy z Yara Poland.  

         

Wojciech Kopeć z Yara Poland

Przyczyny mniejszej produkcji cebuli 2022

Według Tomasza Jazdona powodów jest kilka: niska rentowność uprawy, niższe plony spowodowane chorobami odglebowymi, wysokie wymagania rynku, duża konkurencja cebuli holenderskiej. Mała rentowność uprawy to jest główny powód zmniejszania areału upraw oraz ograniczone rynki zbytu. Wymagania jakościowe na rynku są bardzo wysokie, jeśli mowa o cebuli w Polsce. Tutaj pogoda jest zmienna i trudna do przewidzenia. Dodatkowo występują problemy z utrzymaniem tej cebuli w dobrej jakości aż do późnej wiosny dodaje plantator.

W ocenie Władysława Tokarczyka cebuli jest zdecydowanie mniej, ale mimo obniżenia ilości dostępnego towaru cena nie odzwierciedla oczekiwań producentów. Konflikt między Ukrainą, a Rosją również daje się we znaki. Jedna jak i druga strona jest ważnym producentem warzyw, w tym również cebuli.

Na Kujawach i w Wielkopolsce są największe obieralnie, gdzie nawet przy dużej automatyzacji maszynowego obierania nadal potrzebna jest ręczna obróbka, choćby do poprawek. Brakuje chętnych osób do tego typu pracy. Istnieje pełna automatyzacja obierania. Brak siły roboczej do ręcznego obierania cebuli wiąże się z dużymi ubytkami, ponieważ maszyna nie jest aż tak dokładna. Sektor przemysłu, który kupuje cebulę w celu mrożenia ma koszty tak skalkulowane, iż to przedsięwzięcie staje się mało opłacalne – dodaje T. Jazdon.

Tomasz Jazdon
Tomasz Jazdon od wielu już lata specjalizuje się w uprawieniesztadarowych typów cebul

W opinii Tomasza Jazdona powinniśmy wspierać polskie hodowle nasion. Plantatorzy i konsumenci powinni wspierać polską gospodarkę, tylko dzięki patriotyzmie konsumenckiemu możemy się dalej rozwijać jako państwo.

Co się dzieje na plantacjach cebuli 2022

Jak przewiduje Tomasz Jazdon przed nami upalne tygodnie, które z pewnością będą skutkowały negatywnym oddziaływaniem na cebulę. Cebula trudno znosi czynniki stresowe, takie jak wysokie temperatury, nadmiar lub niedobór wody. Upały sprzyjają rozwojowi wielu chorób doglebowych, m.in. fuzaryjnych, różowienie korzeni. Wysokie temperatury to nie tylko optymalne warunki do rozwoju patogenów, ale również szkodników, np. wciornastka tytoniowca. To trudny szkodnik do usunięcia, więc należy liczyć się z powiększeniem kosztów uprawy, cenę, jak i jakość plonów.

Warto zaznaczyć, iż upały powodują skrócenie okresu wegetacji cebuli. Wkrótce w sieciach handlowych pojawi się konfekcjonowana cebula w łusce. Kolejne będą cebule z dymki, aktualnie w pełni wegetacji. Jeśli wysokie temperatury zaważą na rozwoju rośliny to nie będzie ona miała aż tak dużego potencjału jakościowego. Powoli cebule z siewu zaczynają wiązać główki cebulowe. Dzieje się tak w momencie skracania ilości dostępu do światła.

Od miesiąca w naszym regionie na plantacjach cebulowych jest problem z mączniakiem rzekomym. Pierwsze zabiegi zabezpieczające i ochronne są stosowane również od około miesiąca. Występuje również Stemphylium oraz choroby odglebowe, różowienie korzeni, upały dodatkowo pobudzają do rozwoju tych patogenów – tłumaczy Tomasz Jazdon.

Nawożenie cebuli 2022

Aktualnie stosuje się ostatnie dawki nawozu YaraMila Complex lub Unika Calcium oraz aplikuje się nawożenie dolistne, gdy jest wykształcony 5-6 liść właściwy. W przypadku cebuli średnio co tydzień jest stosowany zabieg przeciw wciornastkom lub patogenom grzybowym. W celu poprawy kondycji szczypioru i zregenerowania po intensywnych opadach gradu stosuje się Kristalon Zielony oraz Kristaleaf Foto Yara – radzi Wojciech Kopeć z firmy Yara.

Warto pamiętać o tym, iż niektóre z gleb posiadają wysokie pH i wtedy występuje problem z niską zawartością mikroelementów. W celu zniwelowania tego nadmiaru producenci aplikują bor, cynk i mangan dolistnie.

W nawożeniu cebuli ważne jest odpowiednie dawkowanie nawozu. Trzeba stale monitorować i ewentualnie uzupełniać niedobory mikro- i makroelementów. Warto ułożyć plan nawożenia, by nie okazało się, że koszty są zbyt wysokie i nie uzyskuje się żadnych dochodów – radzi plantator z Wielkopolski.