Arkadiusz Lipiński prezentuje finalny produkt selerów naciowych

Wśród warzyw polowych, stosunkowo nowym gatunkiem, którego powierzchnia uprawy bardzo szybko rośnie w ostatnich latach są selery naciowe. Kolekcję odmian tego gatunku można było obejrzeć podczas spotkania jakie w dniach 17-19 w swojej stacji doświadczalnej w Witkach zorganizowała firma Rijk Zwaan. Szczegółowych informacji o uprawie selera naciowego udzielał Arkadiusz Lipiński.

Poletka na których prezentowano selera naciowego znacznie różniły się między sobą, a wynikało to z faktu, że część z nich przykryta była tunelem foliowym. Dzięki temu rośliny sadzone 24 kwietnia, czyli po blisko 2 miesiącach wzrostu, miały już w pełni handlowy wygląd.

Najbardziej rozpowszechniona odmiana selera naciowego - Artur RZ
Najbardziej rozpowszechniona odmiana selera naciowego – Artur RZ
Finalny produkt handlowy - odmian Geronimo RZ
Finalny produkt handlowy – odmiana Geronimo RZ

Na poletkach pokazowych zaprezentowano 6 odmian selerów naciowych, różniących się pewnymi detalami. Okazuje się, że na polskim rynku preferowane są selery o ciemnozielonym zabarwieniu liści, które sprzedają się znacznie lepiej niż odmiany o jaśniejszym zabarwieniu. Wymagania te spełniają wszystkie odmiany z oferty Rijk Zwaan czyli Imperial RZ, Artur RZ, Kylian RZ, Geronimo RZ, Kelvin RZ i Stethan RZ. Kolejnym ważnym kryterium jest wysokość liści a szczególnie ogonków liściowych, oraz ich masa. Tu oczekiwania są różne – masa finalnego produktu powinna wynosić 450-700 g. Oczywiście odmiany różniły się też wczesnością od odmiany o najszybszym wzroście Geronimo po Imperial gdzie rośliny również miały postać handlową i masę koło 500 g. Typowo handlowy seler naciowy, powinien mieć długość 30-34 cm, pożądane jest ciemnozielone wybarwienie ogonków liściowych oraz brak odrostów bocznych. Istotna jest też łatwość przygotowania do sprzedaży – podkreślał Arkadiusz Lipiński z Rijk Zwaan Polska, prezentując handlową postać odmiany Imperial i Geronimo. Ta ostatnia spośród prezentowanych odmian miała najdłuższe ogonki liściowe.

 

Seler naciowy - odmiana Geronimo RZ
Seler naciowy – odmiana Geronimo RZ

Wszystkie oferowane odmiany cechują się wysoką tolerancją na wybijanie w pędy kwiatowe oraz nie dają bocznych odrostów. Dobra odmiana nie powinna też mieć pustych komór na przekroju łodyg.

Na poletkach testowano również różne zagęszczenia przy uprawie selerów naciowych odmiany Artur RZ (obecnie najbardziej popularna selera naciowego w ofercie Rijk Zwaan) od 80 tys./ha do 160 tys./ha. Zdaniem Arka Lipińskiego w praktyce najbardziej polecane zagęszczenie to 85-90 tys./ha przy wczesnych terminach sadzenia, przy późniejszych nasadzeniach (po 15 maja) może być to 100 tys./ha. Zagęszczenie powinno być tak naprawdę dopasowane do potrzeb i efektu jaki chcemy uzyskać. Jeśli zależy nam na uzyskaniu dłuższych ogonków liściowych uzasadnione będzie gęste sadzenie – w Wielkiej Brytanii selera uprawia się w zagęszczeniu do 160 tys. ha i takie też sprawdzamy w naszym doświadczeniu – informował specjalista z Rijk Zwaan.

Seler naciowy odmiany Stethan RZ
Seler naciowy odmiany Stethan RZ
Seler naciowy odmiany Artur RZ uprawiany w zagęszczeniu 160 szt./ha
Seler naciowy odmiany Artur RZ uprawiany w zagęszczeniu 160 szt./ha

Produkcja selerów naciowych staje się coraz bardziej popularna w Polsce, z racji coraz rosnącego zainteresowania tym warzywem zarówno ze strony świeżego rynku jak również możliwości przetwarzania.