Syngenta uruchomiła kolejną edycję monitoringu wylotu omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis) najgroźniejszego szkodnika w uprawie kukurydzy. W tym sezonie monitoring prowadzony jest od 2 do 15 lipca br. Pułapki świetlne wabiące motyle omacnicy umieszczone są w 13 lokalizacjach obejmując 9 województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, łódzkie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie oraz lubelskie.

Omacnica prosowianka występuje już w całej Polsce. Na południu Polski uszkadza 50-80% roślin, a lokalnie nawet 100% roślin. W minionym roku w Polsce centralnej owad ten spowodował lokalnie uszkodzenia ponad 40% roślin, a w Polsce północnej 15-20% roślin. Zasięg występowania omacnicy w Polsce powiększa się z roku na rok.

 Monitoring „STOP omacnicy”

Pułapka świetlna do odławiania motyli omacnicy prosowianki
Pułapka świetlna do odławiania motyli omacnicy prosowianki

Omacnica to motyl nocny skutecznie wabiony przez światło pułapki. Codziennie rano zliczane są motyle omacnicy odłowione w pułapce. Na tej podstawie określany jest szczyt wylotu szkodnika oraz optymalny termin zabiegu chemicznego pozwalającego zwalczyć masowo wylęgające się larwy szkodnika, stanowiące główne zagrożenie dla uprawy.

Dwa razy w tygodniu, w każdy wtorek i piątek będziemy aktualizować dane dotyczące monitoringu szkodnika oraz zamieszczać dane na wykresach. Każdy z wykresów dotyczy pojedynczej pułapki i dzięki temu można odszukać pułapkę w najbliższej okolicy.

Monitoring „STOP omacnicy” jest dostępny na stronie http://stopomacnicy.pl/

 

Wykaz miejsc gdzie rozmieszczone zostały pułapki świetlne w ramach monitoringu "STOP omacnicy"
Wykaz miejsc gdzie rozmieszczone zostały pułapki świetlne w ramach monitoringu „STOP omacnicy”
Motyle omacnicy odłowione w pułapki
Motyle omacnicy odłowione w pułapki

Biologia i występowanie

Motyle omacnicy wylatują w okresie tuż przed wiechowaniem kukurydzy. Po wylocie i kopulacji składają jaja na liściach kukurydzy. W zależności od przebiegu pogody po ok. 7-10 dniach z jaj wylegają się larwy omacnicy (gąsienice). Początkowo larwy odżywiają się jedynie pyłkiem roślin. Wraz ze wzrostem gąsienice zaczynają wgryzać się w łodygi roślin powodując ogromne straty w uprawie.
Aby skutecznie ograniczyć żerowanie larw omacnicy należy zwalczyć je zanim wgryzą się w twarde części roślin kukurydzy. Dlatego tak ważne jest śledzenie faz rozwojowych kukurydzy i uchwycenie okresu rozwijania wiech przez roślinę (BBCH 55-59) oraz monitoring masowego wylotu motyli dzięki pułapkom świetlnym. Połączenie tych obserwacji pozwala ustalić najlepszy moment zabiegu oraz najwyższą skuteczność w zwalczaniu głównej fali uderzeniowej larw szkodnika.

Jak zwalczać?

W zwalczaniu omacnicy prosowianki zalecamy preparat Karate Zeon. Jest to insektycyd spełniający oczekiwania najbardziej wymagających rolników. Termin stosowania: w fazie pełni wiechowania kukurydzy (BBCH 55-59), dawka: 0,2 l/ha.

Dzięki opatentowanej przez Syngenta formule mikrokapsuł zapewnia wyjątkową skuteczność:

 

  • szybko i skutecznie zwalcza omacnicę prosowiankę oraz wiele innych szkodników w uprawie kukurydzy,
  • mikrokapsuły o technologii „Zeon” sprawiają, że substancja aktywna jest bardzo stabilna w opakowaniu, a po naniesieniu cieczy użytkowej na roślinę, uwalniana jest w ciągu kilku sekund,
  • stałą i wysoką skuteczność działania preparatu na roślinie zapewnia stabilizator UV, który chroni substancję aktywną przed fotorozpadem,
  • ma krótki okres prewencji dla pszczół (1 godzina), co zapewnia, że Karate Zeon jest produktem najmniej szkodliwym dla środowiska spośród dostępnych na rynku.