Pod koniec drugiego tygodnia czerwca na plantacjach warzyw kapustnych pojawiły się pierwsze motyle tantnisia. Przypominam, że kiedy się pojawiają nie składają jaj. Od pojawienia się osobników dorosłych muszą one około 10 dni dojrzeć aby kopulować i składać jaja. Po następnych 4-5 dniach mogą wylęgać się z jaj larwy.

Larwy tantnisia krzyżowiaczka wylęgają się na spodniej stronie liści. Z tego więc względu wykonując zabiegi ochrony roślin należy tak opryskać rośliny, aby jak najwięcej cieczy trafiło na spodnią stronę liścia i tam zostało związane z woskiem roślinnym. Żeby substancja aktywna została związana z woskiem roślinnym należy do cieczy roboczej dołożyć produkt Protector. Zapobiega on przed zmyciem substancji aktywnej z liści podczas opadów lub deszczowania. Tak więc po zauważeniu pierwszych owadów można wykonać zabieg preparatami takimi jak Affirm, SpinTor czy Coragen, Można też użyć produktów zawierających przetrwalniki bakterii Bacillus thuringesis. Bakterie te w przewodzie gąsienic motyli po ich spożyciu powodują perforacje i gąsienice po kilku dniach giną.

Osobniki tantnisia krzyżowiaczka odłowione w żółtej pułapce lepowej

Pojawianie się szkodników zarówno tantnisia jak i śmietki kapuścianej można obserwować na aplikacji ARC Farm Inteligence. Aplikacje można pobrać ze sklepów Google Play lub AP Store, w zależności od posiadanych telefonów. Aplikacja jest darmowa.

Zwalczanie tatnisia krzyżowiaczka