Nawożenie selera, a pozostałości metali ciężkich w warzywach korzeniowych

Selery odmiany Markiz

Metalem ciężkim, o którym coraz więcej mówi się w uprawie warzyw korzeniowych, ale również kapust, jest kadm. W przypadku tego pierwiastka istnieje kilka sytuacji powodujących jego nagromadzenie w glebie. To z kolei przekłada się na jego obecność w plonie, co może być przyczyną dyskwalifikacji ze sprzedaży.

Jak informował Hubert Tabor z firmy Yara Poland, w trakcie warsztatów selerowych w Igołomi dostępne w sprzedaży w Polsce nawozy powinny spełniać krajową normę dotyczącą kadmu. Okazuje się jednak, że stosują nawozy zgodnie z polską normą, która dopuszcza nawozy o zawartości 75 mg Cd/kg P2O5 można wprowadzić sobie dawkę kadmu, która zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi m.in. warzyw korzeniowych, wynoszącymi 0,1 mg/kg świeżej masy będzie prawdopodobnie powodowała przekroczenie tej granicy. Dlatego w ocenie doradcy z firmy Yara, po przeprowadzonej analizie gleby na zawartość metali ciężkich można dopiero podjąć decyzję o uprawie na danym stanowisku np. warzyw korzeniowych. Jeśli gleba będzie właściwa konieczne jest stosowanie nawozów, które zawierają minimalne ilości kadmu, znacząco odbiegające od takich wartości. Jakie są to produkty i jak je stosować aby wraz z nawozami nie wprowadzać do gleby kadmu dowiecie się z materiału filmowego.