Efektywne nawożenie roślin, optymalne wykorzystanie składników pokarmowych, intensyfikacja wzrostu i plonowania roślin – to cele jakie przyświecają koncepcji Aktywnego Odżywienia Roślin i Gleby, opracowanej i popularyzowanej przez firmę Timac Agro Polska. Mówiono o tym podczas konferencji prasowej, jaka miała miejsce 11 kwietnia w Warszawie.  

Innowacje w nawożeniu, inwestycje w rozwój

Idea aktywnego odżywiania roślin i gleby ma na celu opracowanie technik nawożenia zapewniających optymalne odżywienie roślin – podkreślała Agata Stolarska, prezes zarządu Timac Agro Polska (TAP). Jest ona realizowana w różnorodny sposób. Bezpośredni kontakt doradców terenowych z producentami – blisko 600 gospodarstw odwiedzanych dziennie, drugi wymiar to szkolenia kierowane do szerokiej grupy rolników, wreszcie badania i rozwój w oparciu z naukowcami z różnych ośrodków naukowo-badawczych. Producenci rolni w Polsce stosują coraz wyższe dawki nawozów, ale nie oznacza to wcale że rośliny są dobrze odżywione. Nasza strategia polega na optymalizacji procesu odżywiania roślin, poprzez tworzenie planów nawożenia, korzystania z zasad dobrej praktyki rolniczej i stosowanie innowacyjnych nawozów – mówiła Agata Stolarska.

Jednym z elementów nowoczesnego nowoczesnej strategii odżywiania roślin jest Globalne Centrum Badań i Rozwoju utworzone w Saint-Molo we Francji, które jest skonsolidowaniem wiedzy zgromadzonej przez 55 lat działalności całej grupy Roolier. Inwestycja o wartości 30 mln euro, zaprocentowała zagospodarowaniem terenu o powierzchni 2 ha, z czego 8000 m2 zostało zabudowane, w tym powierzchnia 5000 m2 przeznaczona jest ściśle pod doświadczenia i badania. W centrum pracuje 200 osób, w tym 1000 naukowców. Nasze możliwości to przeszło 100 000 analiz rocznie – podkreślała Agata Stolarek. Centrum ma działać w powiązaniu  z innymi palcówkami naukowymi, ma prowadzić trzy kierunkową działalność ukierunkowaną na badania z zakresu żywienia roślin, żywienia zwierząt i profesjonalnej higieny. Dział zajmujący się żywieniem roślin ma przed sobą wiele wyzwań. Jego działalność ma być realizowana w 12 laboratoriach, 5 szklarniach i 4 pomieszczeniach uprawowych, a zajmować się tym będzie około 40 osób. Nowatorskim rozwiązaniem jest stworzenie szklarni do fenotypowania, która ma pozwolić na dokładne poznanie procesów jakie zachodzą w roślinach poddanych działaniu różnych czynników. Np. przez kamery rejestrujące obraz w podczerwieni możliwe będzie wykrycie momentów gdy roślinny są poddane działaniu stresu.

Zamiany klimatu a nawożenie

Paweł Kocel, dyrektor marketingu TAP na wstępie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na wyzwania stawiane rolnictwu na świecie, w świetle zmian klimatu z jakimi mamy obecnie do czynienia. Anomalia pogodowe przyczyniają się do coraz bardziej ekstremalnych zdarzeń pogodowych, wśród których rolnictwo najbardziej dotyka susza i podwyższenie temperatur. Przykładem może być ostatni sezon, kiedy to listopad 2015 oraz styczeń i luty 2016 były o 1°C cieplejsze w porównaniu do średniej wieloletniej. Te zmiany klimatyczne mają bezpośredni wpływ na produkcję rolniczą. Dotyczy to zwłaszcza zmiany warunków termicznych i zaburzenia w ilości i rozkładzie opadów czy wreszcie zdarzenia ekstremalne. Takim przykładem może być susza w 2015 roku, skutkująca stratami oszacowanymi na 1,5 mld zł. 7,3 mld zamieszkuje obecnie nasza planetę, a 2050 szacuje się że liczba ludności wzrośnie do 9,7 mld. Pytania jak w tym czasie przy ograniczaniu zasobów ziemi zaspokoić potrzeby ludzi na żywność? – mówił P. Kocel. Na to wyzwanie odpowiada akcja Aktywnego Odżywianie Roślin i Gleby.

Paweł Kocel, dyrektor marketingu Timac Agro Poland
Paweł Kocel, dyrektor marketingu Timac Agro Poland

W Polsce powszechnym problemem jest zakwaszenia gleb i niski poziom próchnicy (poniżej 2% na większości gleb), jak również zbyt mała aktywność rolników związana z wykonywaniem analiz gleby. Tymczasem to właśnie gleba jest głównym czynnikiem ograniczającym plonowanie roślin. Na kolejnym miejscu są chwasty, następnie ograniczenia w rozwoju systemu korzeniowego, stres termiczny, choroby a dopiero na 6 miejscu stres wodny. Dbając o glebę, stwarzamy optymalne warunki do rozwoju systemu korzeniowego roślin i optymalnego wzrostu i plonowania – podkreślał Paweł Kocel.