fot. California Asparagus Commission ©2012


Polska nie należy do państw w których uprawa szparagów jest szczególnie popularna. Jest jednak wiele przesłanek, dla których może ona stać się szansą dla wielu gospodarstw warzywniczych. Kraj nasz zapewnia odpowiedni klimat, dysponujemy odpowiednimi glebami. Szparagi to także warzywa bardzo wczesne zapewniające wpływy finansowe już we wczesnej fazie sezonu. W Europie Południowej i Zachodniej sezon szparagowy już trwa.

Opóźnienia w Hiszpanii

Rejon La Rioja w przeszłości słynął z produkcji szparagów. W ostatniej dekadzie minionego wieku łączny areał upraw tego gatunku wynosił tam 2,4 tys. ha co przełożyło się na plon wielkości 7226 ton. To wyniki wyższe niż zanotowane w 2014 roku na terenie całej Polski. Obecnie uprawa szparaga w omawianej części Hiszpanii nie jest już tak rozpowszechniona, choć kierunek ten wciąż jest kontynuowany przez część plantatorów. Zbiory właśnie się rozpoczynają, choć w latach o standardowych rozkładach temperatur i opadów atmosferycznych pierwsze szparagi bywały dostępne już w połowie marca. Poziom cen hiszpańskich szparagów kształtuje obecnie znaczny import z Chin i Peru. Stały się one w ostatnich latach jednak na tyle interesujące dla ogrodników, że pojawia się wzmożone zainteresowanie zakładaniem upraw, które są planowane z reguły na 12-13 lat.

Przyspieszone zbiory w Niemczech

Zarówno produkcja szparagów jak i ich konsumpcja jest bardzo popularna u naszych zachodnich sąsiadów. W 2015 roku w kraju za Odrą zebrano plony o masie 114 tys. ton. Zaspokaja to w nieco ponad 80% zapotrzebowanie niemieckich konsumentów, pewna część trafia na tamtejszy rynek z importu, także z Polski. Sama tylko Grupa Producentów Landgard zrzesza 3200 producentów, przede wszystkim z Nadrenii i Westfalii, ale i innych landów. Główne wysiłki logistyczne ukierunkowane są tu na dostarczenie do konsumenta jak najświeższych warzyw poprzez maksymalne skrócenie odległości, a więc i czasu potrzebnego na transport. Co ciekawe pierwsze zbiory w Niemczech przeprowadzono o 4 tygodnie wcześniej niż w ubiegłym roku, czyli już pod koniec marca. W 2015 roku za kilogram szparagów na rynku detalicznym ich zwolennicy płacili 6,56 euro. Czas pokaże jaki wpływ na ceny będzie mieć tak szybka inauguracja sezonu szparagowego.

Sytuacja na rynkach

Choć statystycznie każde domowe gospodarstwo w Niemczech zakupiło w 2015 roku aż 2,18 kg szparagów, to Niemcy w których uprawy tego gatunku zajmują obecnie areał 20590 ha pozostają ważnym eksporterem na rynku europejskim. Znacząca część produkcji trafia do Francji i Belgii. W tym ostatnim kraju, po terrorystycznych zamach dokonanych przed Wielkanocą restauracje w Brukseli są mniej chętnie odwiedzane, a to one właśnie generowały znaczny popyt na szparagi. Pojawiły się one już także w Danii, skąd trafiają z kolei do państw Półwyspu Skandynawskiego, Japonii i do Niemiec właśnie. Na lokalnym rynku detalicznym ceny w końcu marca osiągnęły pułap 14 euro/kg. To skutkuje zwiększonym zainteresowaniem uprawą tych warzyw wśród duńskich ogrodników. Wygląda na to, że pomimo konsekwentnie rosnącej wewnętrznej konsumpcji szparaga na Półwyspie Jutlandzkim, Duńczycy będą zmuszeni coraz mocniej polegać na eksporcie.

Produkcja sadzonek szparagów
Produkcja sadzonek szparagów

Zalecenia uprawowe

Warto przytoczyć kilka podstawowych informacji dotyczących uprawy tego warzywa dla wszystkich plantatorów, którzy widzieliby ten gatunek jako uzupełnienie oferty. Gleba pod uprawę powinna być przepuszczalna, przewiewna, szybko nagrzewająca się. Godne polecenia są stanowiska z grubą warstwą orną, choć V klasa bonitacyjna jest optymalna dla tego gatunku. Odczyn pH powinien zawierać się w przedziale 6,0-7,0. Przed wsadzeniem karp należy podłoże odchwaścić, zwapnować, zastosować nawożenie obornikiem w ilości 60-100 ton/ha, wykonać nawożenie mineralne w oparciu o wyniki analizy gleby do głębokości 60 cm, którą warto spulchnić głęboszem przed sadzeniem. W zależności od rozstawy wysadza się od 22 do 12 tys. jednorocznych karp/ha. Proces ten można zmechanizować dzięki użyciu sadzarki. Wykaz ś.o.r. do uprawy szparagów można znaleźć na stronach Ministerstwa Rolnictwa lub Polskiego Związku Producentów Szparaga. Zbiory prowadzone są głównie ręcznie, choć na rynku dla największych gospodarstw dostępne są już od kilku lat kombajny, jak choćby samobieżny Molly z firmy Böckenhoff Folien, czy podczepiany do ciągnika KIRPY DE.21 produkowany przez Ai-solution. Po zbiorze warzywa powinny zostać jak najszybciej odpiaszczone i schłodzone, co pozwala im zachować handlową jakość przez dłuższy czas.

Młode karpy szparagów używane do zakładania plantacji
Młode karpy szparagów używane do zakładania plantacji

Źródła: freshplaza.com, szparag.org.pl