Szkolenie dla firm należących do Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw współorganizowane przez firmę Bayer CropScience odbyło się 31 marca w Puławach. W jego trakcie można było zapoznać się z rozwiązaniami jakie firma BCS proponuje producentom warzyw.

Optymalizacja programów ochrony

IMG_5585
Radosław Suchorzewski z firmy BCS

Jak informował Radosław Suchorzewski z firmy BCS, producenci warzyw w ostatnim czasie zyskali możliwość stosowania w swoich uprawach wielu cennych preparatów jak fungicydy: Fandango (zarejestrowany w cebuli), Infinito 687,5 WG (ogórek w gruncie, cebula, ogórek pod osłonami), Mildex 71,1 WG (pomidor i ogórek w gruncie, cebula, pomidor pod osłonami), Previcur Energy 840 SL (pomidor pod osłonami, papryka, kapusta) i Nativo 75 WG . Zarejestrowanymi herbicydami w warzywach są Sencor Liquid 600 SC (marchew, pomidor) i najnowszy Betanal MaxxPro 209 OD . Zwiększa się pula insektycydów, z których dostępne są obecnie dla producentów warzyw Decis Mega 50 EW, Movento 100 SC i Proteus 110 OD. Preparaty te swoją skuteczność potwierdziły w doświadczeniach oraz na plantacjach towarowych. Ubiegłorocznymi rejestracjami wśród oferowanych produktów, dotyczą takich preparatów jak Infinito 687,5 WG (został dopuszczony do stosowania również w uprawach czosnku i szalotki do zwalczania mączniaka rzekomego), Sencor Liquid 600 SC (nowa rejestracja obejmuje szparagi i soję – do zwalczania chwastów dwuliściennych) oraz Betanal MaxxPro 209 OD (buraki ćwikłowe – chwasty dwuliścienne). Duże nadzieje wiązane są z będącymi na etapie rejestracji takimi preparatami jak Luna Experience 400 SC (marchew i por – choroby grzybowe) czy nowymi preparatami biologicznymi Serenade ASO (różne warzywa – choroby grzybowe) oraz Contans WG.

Serenade ASO to produkt o szerokim spektrum zwalczanych chorób bakteryjnych czy odglebowych oraz szarej pleśń. W holenderskich zaleceniach preparat Serenade np. w uprawie marchwi poleca się stosować w zabiegach nalistnych jak i doglebowych. Doskonale komponuje się w programach fungicydowych, stanowiąc ich bardzo dobre uzupełnienie. Z kolei w uprawie pomidora włączając Serenade ASO do programów z preparatem Teldor 500 SC uzyskiwano bardzo dobre efekty jeśli chodziło o zabezpieczenie tego gatunku przed rozwojem patogenów chorobotwórczych, a także ograniczyć problem MRL-i.

BCS w 2016 roku ma przejąć dystrybucję preparatu Contans WG, który jest bardzo dobrym produktem do zwalczania zgnilizny twardzikowej.

Jednym z gatunków, w którego ochronie się specjalizujemy jest marchew, mamy również dla niej do zaoferowania wiele sprawdzonych rozwiązań – informował R. Suchorzewski. Do zwalczania chwastów polecany jest tutaj herbicyd Sencor. W trakcie re-rejestracji jest preparat Zato 50 WG czy Movento 100 SC będący systemicznym insektycydem do zwalczania mszyc i mączlików. Dobrym przykładem firmy, która specjalizuje się w uprawie marchwi i stosującą technologię ochrony tego gatunku w oparciu o produkty BCS jest Grupa Producentów Witmar, działająca w kooperacji z firmą Marvit.

Jak informował R. Suchorzewski, jedną z chorób, która w ostatnim czasie sprawia coraz więcej problemów jest Rhexocercosporidium carotae, która notowana jest, szczególnie w tych gospodarstwach, gdzie są problemy z płodozmianem. W dotychczas przeprowadzonych doświadczeniach laboratoryjnych zadowalającą skuteczność w zwalczaniu tego patogena wykazywały Nativo 75 WG i Luna Experience 400 SC. Dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że stosując te preparaty na plantacjach marchwi można liczyć na ograniczenie porażenia roślin przez tego patogena – mówił R. Suchorzewski.

Warzywnicza demo farma

Spotkanie doradców warzywniczych na Demo Farmie firmy BCS w Bedlnie
Spotkanie doradców warzywniczych w Warzywniczym Centrum Doradztwa firmy BCS w Bedlnie

Z efektami zastosowania preparatów firmy BCS oraz różnymi modyfikacjami dotyczącymi ich zastosowania można się zapoznać w Warzywniczym Centrum Doradztwa (WCD) zlokalizowanym w Bedlnie. Efekty wynikające z zastosowania produktów oceniane są również pod kątem dopuszczalnych najwyższych poziomów pozostałości (MRL).

Jak informowała Katarzyna Gładka z firmy BCS, osoby zainteresowane doświadczeniami prowadzonymi w WCD mogą się z nimi zapoznać podczas organizowanych tam spotkań.

Katarzyna Gładka z firmy Bayer CropScience
Katarzyna Gładka z firmy Bayer CropScience

Pierwszy raz taka możliwość będzie w tym roku najprawdopodobniej już w czerwcu. Kolejne spotkania organizowane są zazwyczaj we wrześniu. Ważnym gatunkiem, który ma jak na tą chwilę dominujący udział w ocenia jest marchew, w przypadku której w obsadzie dominują odmiany firmy Nunhems. Czasami, jeśli wymagają tego doświadczenia do uprawy wprowadzane są odmiany z innych firm. W ubiegłym roku na marchwianych poletkach dużym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia gdzie oceniano zastosowanie herbicydu Sencor Liquid 600 SC. W tym roku będzie można się zapoznać w efektami zastosowanie herbicydu Betanal MaxxPro 209 OD w buraczku ćwikłowym. Doświadczenia te mają dać również odpowiedź, czy stosowane herbicydy mogą ujemnie wpływać na kondycję uprawianych roślin.

Doświadczenia insektycydowe realizowane w marchwi to głównie efektywność zwalczania połyśnicy marchwianki, do czego dostępne są takie produkty jak Proteus 110 OD i Movento 100 SC. Prowadzona jest także ocena skuteczności zwalczania bawełnicy. W gatunkach kapustnych ocenia się skuteczność różnych rozwiązań w zwalczaniu śmietki kapuścianej.

W przypadku doświadczeń fungicydowych sprawdza się między innymi ich skuteczność w zwalczaniu takich chorób jak mączniak prawdziwy, alternarioza czy zgnilizna twardzikowa w połączeniu z zastosowanie preparatu biologicznego Serenade ASO. Dużą uwagę przywiązuje się również do oceny wpływu zastosowanej ochrony i jej wpływu na zdolność przechowalniczą marchwi.

W WCD, realizowane są również wdrożenia mające na celu promowanie takich akcji jak Grunt to Bezpieczeństwo, w ramach którego osoby odwiedzające WCD mogą zapoznać się z funkcjonowaniem biologicznego neutralizatora pozostałości po środkach ochrony roślin jakim jest Phytobac. Realizowane są również działania w ramach akcji Bioróżnorodność mające na celu stworzenie naturalnych siedlisk dla owadów zapylających. W tym celu wysiewane są specjalne mieszanki kwiatów, które stanowią atrakcyjny pożytek dla pszczół i innych owadów zapylających.