Zbiór ogórków prz wykorzystaniu tzw samolotu

Spotkanie poświęcone uprawie ogórków gruntowych odbywające się 28 lipca w miejscowości Mielno w gminie Mieleszyn poświęcone było nowoczesnej uprawa i nawożeniu ogórka gruntowego. Zostało ono zorganizowane przez firmy Rijk Zwaan, Yara Poland oraz działającą na terenie powiatu kłeckiego Grupę Producentów Warzyw „Chrobry”. Udziałowcy tej grupy uprawiają ogórki na areale około 30 ha produkując 2,5 tysiąca ton warzyw rocznie.

Oficjalnego rozpoczęcia spotkania dokonał Paweł Strauchmann
Oficjalnego rozpoczęcia spotkania dokonał Paweł Strauchmann

Po krótkiej części oficjalnej, w której powitano przybyłych gości odbyły się dwa wykłady. Jako pierwszy głos zabrał Marcin Pawlak z Rijk Zwaan Polska. Opowiedział o odmianie Liszt RZ F1. Ta stosunkowa nowa odmiana ogórka w gospodarstwach członków GPW Chrobry na większą skalę uprawiana jest od dwóch lat. Cechuje się otwartym pokrojem liści, ułatwiającym zbiór owoców. W okres plonowania wchodzi wcześnie, świetnie nadaje do uprawy pod włókniną. Nie wymaga obecności zapylaczy, dlatego też może pozostawać pod osłoną stosunkowo długo. Pozwala to na wzmocnienie systemu korzeniowego, lepszy rozwój nadziemnej części oraz niwelację oddziaływania niekorzystnych czynników atmosferycznych takich jak niska temperatura czy silny wiatr. Odmiana ta w Bawarii skąd pochodzi w sprzyjających warunkach potrafi plonować na poziomie 150 t/ha. Plonowanie ponad 120 t/ha jest sytuacją normalną. W Polsce ze względu na mniej korzystne warunki klimatyczne zbiory są niższe. Spowodowane jest to głównie krótszym niż w Niemczech okresem plonowania co z kolei przekłada się na mniejszą liczbę zbiorów.

Wojciech Kopeć z firmy Yara Poland, omówił zasady odpowiedniego nawożenia ogórka gruntowego. Wykładowca skupił się na ekonomicznych aspektach stosowania nawozów. Przedstawił kalkulacje przedstawiające stosunek składników do ceny i metody dokonywania optymalnych zakupów nawozów w oparciu o racjonalne zasady zaopatrywania roślin w składniki odżywcze.

Każdy uczestnik mógł z bliska obejrzeć rośliny w kwaterze w której prowadzono doświadczenie nawozowe
Każdy uczestnik mógł z bliska obejrzeć rośliny w kwaterze w której prowadzono doświadczenie nawozowe

Po części teoretycznej uczestnicy szkolenia przenieśli się do gospodarstwa prowadzonego przez Mateusza Garbatowskiego i jego rodziców, zlokalizowanego w miejscowości Michalcza w powiecie gnieźnieńskim. W gospodarstwie liczącym ok. 50 ha nieco ponad 10% zostało przeznaczonych pod uprawę partenokarpicznej odmiany ogórka gruntowego Liszt RZ F1.

Marcin Pawlak bardzo chętnie odpowiadał na pytania zwiedzających plantację Garbatowskich
Marcin Pawlak bardzo chętnie odpowiadał na pytania zwiedzających plantację Garbatowskich

Plantacja została podzielona na dwie części. W jednej z nich prowadzone są doświadczenia z wykorzystaniem nawożenia w oparciu o program ułożony przez Wojciecha Kopcia. Druga część stanowi plantacja kontrolna. Całość jest fertygowana. Zbiór prowadzi się za pomocą 18 metrowych „samolotów” – platform wyposażonych w taśmociągi służące do transportowania owoców na przyczepę zaczepianą z tyłu. W sprzyjających latach udaje się tu uzyskać plon ogórka przekraczający 100 t/ha. Podczas pobytu w gospodarstwie uczestnicy wydarzenia mieli okazję przyjrzeć się roślinom, porozmawiać z ekspertami. Wśród nich często głos zabierał Marcin Pawlak. Omawiał wybrane zagadnienia pokazując rośliny, odpowiadał na pytania. O zasadach prawidłowego montażu i eksploatacji instalacji do fertygowania ogórka gruntowego opowiedział dodatkowo przedstawiciel firmy Felmix – Adrian Felczak. Cała plantacja Garbatowskich, a także innych udziałowców GPW „Chrobry” jest zakładana na zagonach ściółkowanych czarną folią. Ma ona otwory co 33 cm w rzędzie, a rzędy są od siebie oddalone o 1,5 m. W celu dokładniejszego przedstawienia zasad wykorzystania tego produktu na plantacji głos zabrał Leszek Jagodzik z firmy Ogrofol.

Podziękowania otrzymał także jej syn, Mateusz, który obecnie prowadzi gospodarstwo
Podziękowania otrzymał także jej syn, Mateusz, który obecnie prowadzi gospodarstwo

Po zakończeniu zwiedzania, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na posiłek, który było okazją do wymiany doświadczeń. W ramach podsumowania spotkania głos zabrał prezes GPW „Chrobry” Krzysztof Kłosin. W charyzmatyczny sposób przekonywał, że uprawa partenokarpicznych odmian ogórka metodami bawarskimi w Polsce jest możliwa i może być dochodowa. Wiąże się jednak z ponoszeniem wysokich nakładów. Zaakcentował także duży rozmiar rynku ogórków w Europie, szanse i wyzwania stojące przed rodzimymi plantatorami.

Godna podkreślenia jest solidna organizacja spotkania. Upłynęło ono w bardzo miłej atmosferze, wypełnionej konstruktywnymi dyskusjami, wymianą interesujących uwag. Nie wykluczone, że odbędą się kolejne edycje tej imprezy w przyszłości.

Więcej zdjęć w Galerii