Nufarm przejmuje nowe produktyFirma Nufarm ogłasza, że 15 marca 2018 r. otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na realizację kolejnych transakcji nabycia portfeli konkretnych produktów od spółek Adama i Syngenta w Europie. Firma oficjalnie stała się właścicielem tych portfolio, a co za tym idzie, może zaoferować nowe produkty począwszy od 16 marca 2018 r. Aby przekazać trochę więcej informacji na temat tych wiadomości, poniżej zamieszczamy krótką rozmowę z Hugo Schweersem, Dyrektorem Generalnym na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, na temat powodów nabycia portfeli produktów oraz zmian, jakich w związku z tym możecie Państwo oczekiwać jako klienci.

Pięć pytań do Hugo Schweersa 

Jak spółce Nufarm udało się nabyć tak duże portfele produktów Syngenta, Adama i FMC?

HS: W ostatnim roku miały miejsce poważne zmiany w sektorze środków ochrony roślin. Ujmując sprawę krótko, liczba spółek na rynku spadła, a władze w Unii Europejskiej zatwierdzały odpowiednie transakcje nabycia i łączenia wyłącznie pod pewnymi warunkami.
W związku z tym, by móc sprostać wymogom stawianym przez Komisję Europejską (KE), spółki Adama, Syngenta i FMC dokonały częściowego zbycia swoich portfeli w Europie. I te duże portfele właśnie zostały nabyte przez Nufarm po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Co wchodzi w zakres obu transakcji nabycia?

HS: Łącznie będziemy teraz mogli zaoferować naszym klientom asortyment 13 nowych substancji aktywnych w 57 nowych produktach (formulacjach), dla których wydano łącznie około 260 pozwoleń na wprowadzenie do obrotu w całej Europie. Nowy portfel obejmuje herbicydy, fungicydy, insektycydy, zaprawy nasienne i regulatory wzrostu roślin.

Dotychczasowy portfel produktów Nufarm zostanie uzupełniony ponad 50 formulacjami środków ochrony roślin nabytych od spółek Syngenta i Adama, w tym formulacjami opartymi na znanych substancjach aktywnych takich jak: abamektyna, beta-cyflutryna, chlorpyrifos, cyprodynil, sulkotrion, trineksapak etylu, fluazyfop-P butylu. Portfel obejmuje także gotowe formulacje istotnych substancji aktywnych takich jak: tebukonazol + prochloraz.

Integracja portfela środków chwastobójczych zakupionych z firmy FMC opartych na substancjach z grupy pochodnych sulfonylomocznika (SU) i florasulamie uplasowała Nufarm na czołowej pozycji na europejskim rynku środków zwalczających chwasty dwuliścienne. Nabyty przez nas portfel produktów obejmuje uznane marki takie jak: Nuance 75 WG, Naxel 75 WG, Viking 75 WG, oraz Saracen 050 SC, Saracen Delta 550 SC i Saracen Max 80 WG.

Jakie cele przyświecają Nufarm w związku z transakcjami nabycia?

HS: Dzięki tym transakcjom będziemy mogli zaoferować wartość dodaną zarówno naszym udziałowcom jak i klientom. Obecny portfel produktów Nufarm zostanie uzupełniony dobrze znanymi, markowymi produktami takimi jak: Fusilade Forte 150 EC oraz Zamir 400 EW, Orius Extra 250 EW, Pyrinex 480 EC, Optimus 175 EC czy Bulldock 025 EC oraz istotnymi substancjami aktywnymi takimi jak abamektyna, chlorpyrifos, fluazyfop-P butylu, cyprodynil, sulkotrion czy trineksapak etylu.

Nowy portfel pomoże nam poszerzyć zakres działalności o istotny rynek europejski, na którym będziemy mogli budować naszą markę i oferować nowe możliwości dla coraz szerszej rzeszy odbiorców. Transakcje nabycia będą także dla spółki Nufarm bodźcem do ciągłego inwestowania w opracowywanie nowych rozwiązań, by mogła ona sprostać potrzebom producentów rolnych w przyszłości. Dołożymy wszelkich starań wprowadzając na rynek wiele nowych produktów, w tym także tych, które przechodzą w chwili obecnej proces związany z wydaniem stosownych zezwoleń.

Ponadto nabyte portfele produktów oferują stałe marże dla naszych partnerów dystrybucyjnych a integracja nowych produktów z dotychczasowym portfelem Nufarm zapewni nam dodatkowo możliwość uzyskiwania opinii od producentów rolnych na temat stosowanych kombinacji sprawdzonych i uznanych rozwiązań w uprawie zbóż.

To znaczy, że Nufarm, Partnerzy Dystrybucyjni oraz rolnicy odniosą korzyść z transakcji nabycia…

HS: Tak jest. Nabycie portfela jest dla nas przełomowe, zwłaszcza w Europie, gdzie mamy duże możliwości zwiększenia udziału i wpływów na rynku. Ze strategicznego punktu widzenia, nabyte produkty idealnie pasują do naszego dotychczasowego portfela, co daje nam możliwość znaczącego poszerzenia oferty w segmencie środków grzybobójczych i owadobójczych oraz w naszym kluczowym segmencie upraw europejskich, w tym zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz upraw sadowniczo-warzywniczych.

Największą korzyścią dla rolników oraz naszych dystrybutorów będzie możliwość wspólnego opracowywania wielu innowacyjnych rozwiązań dla kluczowych europejskich upraw poprzez łączenie dotychczasowych produktów firmy Nufarm z nowymi produktami, które nabywamy:

W segmencie herbicydów, na przykład, opracujemy szereg rozwiązań w zakresie zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w oparciu o substancje aktywne o różnych mechanizmach działania (głównie z grupy regulatorów wzostu i sulfonylomoczników), co pozwoli skutecznie i w zrównoważony sposób zarządzać odpornością chwastów. Zaś w segmencie fungicydów rozszerzymy dotychczasową ofertę i zaproponujemy rozwiązania w zakresie zwalczania głównych chorób wszystkich głównych upraw, takich jak zboża, rzepak czy sady owocowe. Jako drugi kluczowy podmiot w segmencie regulatorów wzrostu roślin, Nufarm zamierza utrzymać rejestracje głównych produktów opartych na CCC, trineksapaku i etefonie, stosowanych przez producentów rolnych do ochrony plonów zbóż przed wylęganiem, a także zaoferujemy jedyny w swoim rodzaju portfel skutecznych, kombinowanych rozwiązań.

Jakie są plany spółki w związku z przeniesieniem portfeli? Jakich zmian powinni oczekiwać klienci?

HS: Patrząc na produkty FMC, które nabywamy, przeniesienie zostało zakończone. Z dniem 1 lutego 2018, Nufarm sprzedaje i dostarcza wszystkie produkty objęte transakcją nabycia. Dla naszych klientów oznacza to, że wszystkie zamówienia będą odtąd składane u nas – a my jesteśmy szczęśliwi, że możemy zaoferować naszym klientom interesujący i kompleksowy asortyment rozwiązań dla w segmencie upraw.
Transakcje nabycia odpowiednich portfeli od spółek Adama i Syngenta zostały zamknięte odpowiednio 15go i 16go marca. Z dniem 19 marca Adama i Syngenta przeniosły zapasy oraz powiązane dane na Nufarm. Od tej daty Nufarm będzie odpowiedzialny za doradztwo, sprzedaż i dostawę tych produktów. Przejmujemy całą odpowiedzialność za wszystkie zapasy i wszystkie zamówienia otwarte. W celu szybkiej i niezawodnej realizacji wszystkich zamówień otwartych, nasi koledzy z działu sprzedaży i obsługi klienta możliwie najszybciej skontaktują się z klientami aby omówić kolejne kroki.
W obu przypadkach mogę Państwa zapewnić, iż jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia wszystkich dalszych działań mających na celu udzielanie wsparcia naszym klientów oraz realizację niezakłóconych dostaw do naszego dystrybutora produktów w ramach dotychczasowego i nabytego portfela.