W dniu 23 czerwca w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach należącym do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach odbył się XIX Dzień Otwarty Drzwi. W programie imprezy znalazły się interesujące wykłady w trakcie konferencji w pierwszej części imprezy. Po poczęstunku odbyła się prezentacja doświadczeń terenowych w tym roku jednocześnie dla kwater upraw owocowych jak i warzywnych. Na stanowiskach Instytutu można było dokonać indywidualnych konsultacji z pracownikami naukowymi. W sadzie zorganizowano szereg wystaw firm, które zaopatrują producentów warzy i owoców w środki do produkcji żywności.

Sala wykładowa pękała w szfach, choć część warzywnicza cieszyła się mniejszym zainteresowaniem niż sadownicza
Sala wykładowa pękała w szfach, choć część warzywnicza cieszyła się mniejszym zainteresowaniem niż sadownicza

Nowe odmiany ogórka polowego

Instytut Ogrodniczy opracował nowe odmiany ogórka polowego. To ważne, gdyż Polska jest wiodącym producentem tego gatunku, europejskim liderem pod katem wielkości arweału uprawowego. ‘Ikar F1’ i odmiana o numerze SKW 1841 to najnowsze propozycje. Wspólne cechy to wysoka plenność, przewaga kwiatów żeńskich, odporność na choroby, przydatność do konserwowania i kwaszenia. Są to mieszańce heterozyjne. Odmiana ‘Ikar F1’ cechuje się dobrą struktura plonów, bardzo wysoką plennością, owoce w przetworach nie miękną, mają twardą skórkę. SKW 1814 jest średnio wczesna. Owoce  mają uniwersalne przeznaczenie. Odmiana jest bardzo odporna na mączniaka rzekomego.

Dr Urszula Kłosińska mówi o nowych odmianach ogórka
Dr Urszula Kłosińska mówi o nowych odmianach ogórka

W gamie skierniewickich odmian ogórka polowego jest jednak więcej propozycji. Odmiana ‘Edyp F1’ wykształca ponad 90% plonu handlowego w ogólnym zbiorze. Jest odporna na mączniaka rzekomego. ‘Zefir F1’ to odmiana bardzo wczesna. Jest także odporna na cały kompleks chorób, więc polecana się ją do uprawy towarowej. ‘Ibis F1’ to odmiana wczesna odporna na spadki temperatur. Polecana do upraw z ograniczoną ochroną chemiczną. ‘Ozyrys F1’ polecany jest do konserwowania, kwaszenia i na korniszony. IO w Skierniewicach może poszczycić się nagrodą MRiRW dla czterech mieszańców F1 ogórka polowego, właśnie odmian 'Edyp F1′, 'Ibis F1′, 'Zefir F1′ i 'Ozyrys F1′.

Monitoring szkodników w uprawach warzyw polowych

Celem produkcji metodą integrowaną jest produkcja zadowalającej ilości plonu warzyw przy zachowaniu bezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta. Stąd wyzwania stojące przed plantatorami chroniącymi swe uprawy. Stąd także motto: „Tak mało jak to możliwe, tak dużo jak wymaga tego sytuacja” – mówił prelegent mgr Robert Wrzodak. Monitoring polega na rejestrowaniu obecności szkodników, określaniu stopnia uszkodzenia roślin i określaniu zasięgu występowania szkodnika. Należy uwzględniać fazy rozwojowe uprawianej rośliny oraz przebieg pogody. Dane, które uzyskujemy służą do sporządzania prognoz krótko i długoterminowych przydatnych do zwalczania szkodników. Podstawowym narzędziem monitoringu jest lustracja plantacji, którą prowadzi się w zasadzie od początku uprawy średnio 2-3 razy w tygodniu. W przypadku upraw polowych zakłada się, że szkodnik będzie nalatywał na uprawę z miejsc zimowania, takich jak wieloletnie nieużytki, zakrzaczenia czy rowy melioracyjne. – mówił w Skierniewicach prelegent. Dodał, że lustrację można prowadzić wieloma metodami, a wśród nich wymienić można takie jak wizualna, wyszukiwania, odławiania, zasysania, flotacyjna, sczyszczenia, sygnalizacyjna lotnicza i satelitarna, a także technika biologii molekularnej.

Robert Wrzodak omawia metody prowadzenia monitoringu obecności szkodników na plantacjach
Robert Wrzodak omawia metody prowadzenia monitoringu obecności szkodników na plantacjach

W gronie sposobów odławiania szkodników warto wymienić pułapki wodne (naczynia Moerick’a), lepowe barwne (niebieskie, żółte lub białe w zależności od zagrażających plantacji szkodników), zapachowe (zawierające atraktanty lub stymulanty), feromonowe (wabikiem jest najczęściej feromon płciowy), przynęty (obgotowany ziemniak, czy burak do stwierdzenia obecności szkodnika), rośliny pułapkowe (na przykład dymka redukuje obecność chowaczy szczypiorniaków czy wciornastków w uprawie towarowej cebuli innych typów), pułapki świetlne (do odławiania motyli nocnych), pułapka Malaisa ( do odłowu muchówek), pułapka ziemna (do odłowu turkucia). Metoda hodowlana polega na zbieraniu form przetrwalnikowych szkodnika i umieszczeniu w izolatorach. Jeśli zaobserwujemy ich oblot, to mamy pewność, że trwa on także w naturalnych warunkach. Zabiegi ochronne należy wykonywać dopiero po przekroczeniu progów zagrożenia.