Uprawa kapusty staje się coraz trudniejsza a zwalczanie niektórych chorób jest koniecznością. Które z nich stanowią największe zagrożenia dla kapusty? Które można zwalczać bezpośrednio, a przed którymi trzeba zabezpieczać profilaktycznie? O tym wszystkim przypominają specjaliści z Syngenta – Zenon Małek i Władysław Tokarczyk.

Sekwencyjna ochrona kapusty przed chorobami

Jak informował Władysław Tokarczyk z firmy Syngenta, aby skutecznie przeciwdziałać chorobom kapusty, bardzo ważne jest prewencyjne stosowanie preparatów. Jednym z takich produktów jest Amistar (azyksostrobina) o działaniu wgłębnym i systemicznym do czerni czerni krzyżowych, szarej pleśni oraz takich chorób jak bielik krzyżowych oraz plamistość pierścieniowa. Należy go stosować na początku lub w drugiej połowie sezonu, poprawia również jakość łanu i jakość plonu. Kolejnym ważnym produktem w uprawie kapusty jest Ridomil Gold, który jest podstawowym produktem do walki z mączniakiem rzekomy. Produkt ten rekomenduje się stosować do fazy rozkładania liści. Czasami producenci stosują preparaty zawierające tą samą substancję, chcąc zaoszczędzić około 30%, jednak efektywność działania tych preparatów jest zdecydowanie niższa – mówił W. Tokarczyk. Kolejnym uwagi produktem do ochrony kapusty przed takimi chorobami jak mączniak prawdziwy, czerń krzyżowych, bielik krzyżowych, szara pleśń oraz plamistością jest fungicyd Scorpion, który należy stosować interwencyjnie oraz zapobiegawczo, produkt ten wykazuje szerokie spektrum działania.

W przypadku trudnych w ostatnich do zwalczania szkodników ważne jest bardzo wczesne, profilaktyczne rozpoczęcie ochrony, zanim jeszcze kapusta rozłoży liście. Ważna jest również sama technika zabiegu, warto ją sprawdzać poprzez rozkładanie papierków. Czasami trzeba również zwiększyć dawkę cieczy roboczej z 600 do nawet 1000 l/ha, choć czasami jej zwiększanie nie zawsze będzie skuteczne. Dużo większe znaczenie mogą mieć zastosowane odpowiednie rozpylacze, dlatego trzeba korzystać z papierków wodnoczułych, które pozwolą skontrolować czy stosowane dysze, prędkość przejazdu lub dawka cieczy roboczej zapewniają właściwe pokrycie łanu roślin cieczą roboczą.

Kila kapusty

Zenon Małek i Władysław Tokarczyk z firmy Syngenta szczegółowo omawiali przeznaczenie oferowanych przez tą firmę odmian kapusty

O tym jak radzić sobie z kiłą kapusty, które jest jedną z groźniejszych chorób w uprawie tego gatunku mówił Zenon Małek z firm Syngenta. Choroba ta w wielu regionach nasila się, co wynika m.in. z dużej skali produkcji rzepaków oraz występujących na polach chwastów z rodziny krzyżowatych. Jest to najbardziej trwała i niszczycielska choroba jaka występuje w uprawie warzyw, do infekcji dochodzi na korzeniach w dowolnym stadium wzrostu. Pierwszym objawem widocznym na roślinie jest ich więdnięcie, najczęściej występujące podczas upalnej suchej pogody. Rozwój roślin jest zahamowany, a kolor liści roślin zainfekowanych różni się od roślin zdrowych.

Jak informował Z. Małek, zarodniki grzyba pozostają żywotne w glebie nawet ponad 20 lat bez konieczności występowania roślin żywicielskich. Grzyb może zostać przeniesiony przez cokolwiek, ziemia, narzędzia, buty, zwierzęta, odchody zwierząt które wcześniej spożywały zainfekowane szczątki roślin oraz kompost, a także przez wodę używaną do nawadniania lub wolno spływającą po powierzchni gleby. Zarodniki są również przenoszone przez ptaki oraz wiatr. Do zakażanie kiłą kapusty dochodzi najczęściej w czasie wysokiej wilgotności gleby oraz w temperaturze pomiędzy 20-25oC, nie oznacza to również że do zakażenia nie będzie dochodzić w temperaturze 12oC. Do infekcji na uprawach zakładane na glebach mało przepuszczalnych i terenach niżej położonych, gdzie poziom pH spada poniżej 7, jednak przy wysokim poziomie form przetrwalnikowych w glebie do zakażenia dochodzi nawet na glebach alkalicznych – mówił Z. Małek.

Kontrola i przeciwdziałanie kile kapusty

ROZSADA:

Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj rozsad, która powinna być zdrowa, a do jej produkcji należy używać odpowiednich komponentów, odpowiednio odkażonych. Ważne jest izolowanie rozsadnika od miejsca potencjalnego wystąpienia kiły, czasami można zarażać rośliny podlewając je zakażoną wodą. Ważne jest aby pole przeznaczone pod uprawę było wolne od chwastów, nawet poza okresem produkcyjnym. Duże znacznie ma także jakość rozsady w tym jej mocny i zdrowy system korzeniowym.

POLE:

Włączyć do uprawy rośliny należących do różnych rodzin botanicznych, stosować płodozmian i dobrą praktykę produkcyjną. Unikać uprawy roślin krzyżowych częściej niż raz na dwa lata.

Doprowadzić pH gleby powyżej 7, w niektórych przypadkach taki poziom może czasami utrudnić pobieranie części składników pokarmowych, u ziemniaka może spowodować wystąpienia parcha, a na plantacjach cebuli występowanie zgnilizny. Należy starannie zwalczać chwasty – również w sąsiedztwie pól uprawnych oraz czyścić i myć narzędzia oraz maszyny używane w procesie produkcji.

Trzeba również zapobiegać obfitemu nawadnianiu lub zalewaniu plantacji, warto również zbadać wodę przed jej użyciem i pobierać z miejsc wolnych od zarodników kiły kapusty. Ważna role odgrywa również usprawnienie odwodnienie plantacji i melioracja pól. Zainfekowane szczątki roślin należy niszczyć (najlepiej spalić), a nie wyrzucać ich lub gromadzić w pobliżu cieków wodnych lub stawów. Warto również zwiększyć w glebie zawartość składników pokarmowych, szczególnie takich pierwiastków jak: Ca, B i Mg.

Jeśli jednak plantator boryka się z poważnym zainfekowaniem pól uprawnych przez kiłę kapustnych, aktualnie najlepszym rozwiązaniem będzie uprawa w takim gospodarstwie odmian odpornych na kiłę kapusty – rekomendował Z. Małek.

Jak informował specjalista, w Polsce występują cztery główne rasy kiły, i może się stać, że uprawiając odmiany dotychczas odporne na kiłę, może dość do przełamania odporności. Należy temu przeciwdziałać przestrzegając zasad dobrej praktyki produkcyjnej. Wówczas można stopniowo ograniczyć występowanie kiły w danych warunkach. Obecnie dostępne odmiany odporne na kiłę mają odporność na rasy 1, 2, i 3. Dlatego trzeba się liczyć z tym, że wprowadzając taką odmianę na pole, gdzie występuje kiła lub inne jej rasy, doprowadzamy do powstawania nowych ras, które będą powodowały, że nawet odmiany z odpornością będą chorowały, co prawda dorosną, ale już nie osiągną właściwych rozmiarów. W przypadku odmian o braku odporności nie ma co liczyć na plon na takich stanowiskach. Jest jednak szansa, że w 2020 roku zostanie wprowadzona odmiana odporna na większość występujących na świecie ras kiły kapusty – informował Z. Małek.

Cordesa F1 to włoska kapusta z odpornością na kiłę kapusty

Więcej o odmianach kapusty odpornych na kiłę kapusty czytaj: Kompleksowo o kapuście (cz. II) – odmiany i agrotechnika