Ochrona roślina – taniej i bezpieczniej

Podczas spotkania prasowego z firmą BASF jakie odbyło się 8 kwietnia, przybliżone zostały konkretne rozwiązania jakie firma realizuje w ramach strategii Zielony Ład. Mówili o nich Tomasz Lewandowski i Maciej Wita z BASF.

Mniej zabiegów to oszczędności

Tomasz Lewandowski swoje wystąpienie rozpoczął od przybliżenia jakie są obecne realia produkcyjne i jak równocześnie zmieniają potrzeby żywnościowe świata. Szacuje się że do 2050 roku populacja ludzkości zwiększy się do 9,6 mld ludzi na naszej planecie przy równoczesnej nasilającej się migracji ludzi ze wsi do miast. Oznacza to zwiększenie produkcji żywności o 70% do 2050 roku. Równocześnie kurczą są zasoby wodne, a zarazem coraz intensywniejsze rolnictwo wymaga coraz wyższych ilości wody. Dlatego tak ważne jest stworzenie mechanizmów racjonalnego gospodarowania woda. Temu wszystkiemu ma służyć projekt Agro Balans, który zakłada szereg działań, mających na celu produkcję zdrowszej żywności, przy ograniczeniu zużycia środków ochrony roślin. Jak to zrobić by nie obniżyć plonów i jakości? Jest to jak najbardziej możliwe – podkreślał specjalista BASF –  Konieczne jest przy tym wzmocnienie naturalnych mechanizmów obronnych roślin, wykorzystaniu potencjału nowych środków ochrony oraz wdrożenie do praktyki rozwiązań biologicznych . Dodał, że odpowiednie operowanie środkami ochrony i właściwy ich dobór, pozwala nie tylko ograniczyć liczbę wykonywanych zabiegów w uprawach sadowniczych, ale również oszczędzanie na ochronie upraw. Takim ciekawym produktem jest Faban 500 S.C. fungicyd do zwalczania parcha jabłoni i gruszy, produkowany w technologii kokokryształów co znacznie wydłuża czas działania. Zawarty w kryształach ditianon (dithianon) tworzy na powierzchni rośliny barierę ochronną. Z kolei pirymetanil w formie wolnej wnika w głąb tkanek rośliny, zapewniając ochronę wewnątrz rośliny. Nowym produktem jaki ma się pojawić na rynku jest feromon do zwalczenia owocówki jabłkóweczki pod nazwą RAK 3+4. Sadownikom chcemy zaproponować kompleksowe rozwiązanie polegające na zastosowaniu feromonu w okresie aktywności motyli (kwiecień, maj) oraz produktu Nemsys C do zwalczenia zimujących stadiów szkodnika – informował Tomasz Lewandowski. Przypomniał że technologia feromonowa jest już dość popularna w wielu krajach jak Belgia, Niemcy czy Francja. Czy jest to technologia kosztowna? Tak chociażby ze względu na konieczność ręcznego rozwieszania feromonów, ale wielu krajach ta technika ochrony jest dodatkowo wspierany przez rząd lub lokalne organizacje. W podsumowaniu swojego wystąpienia Tomasz Lewandowski zwrócił uwagę na ekonomiczne aspekty projektu Agro Balans. Projekt zakłada wykonanie o 4 zabiegów mniej w uprawach jabłoni  a oszczędności z tym związane wyniosą 500 zł/ha. Warto podkreślić też dodatkowe benefity, jak mniejsze zużycie wody na produkcję i ograniczenie emisji CO2 do środowiska naturalnego.

Bio rozwiązania dla upraw warzyw i owoców

Maciej Wita doradca agrotechniczny BASF przedstawił rozwiązania opakować biodegradowalnych oferowanych przez BASF pod marką Ecovio. Pod ta nazwa są torby użytkowe oraz tacki  na owoce. Bezpośrednio dla producentów pod marką ecovio oferowana jest bidegradowalna folia do upraw warzyw i owoców. Jej zastosowanie poprawia warunki do wzrostu do wzrostu roślin i najważniejsze – chroni uprawy przed zachwaszczenie. Zastosowanie folii biodegradowalnej ma bardzo ważny aspekt ekonomiczny, ponieważ likwidacja takiej uprawy jest bardzo prosta – wystarczy taką folię rozdrobnić (np. agregatem talerzowym) i wymieszać z glebą. Nie ma przy tym ryzyka pozostawiana cząstek mikroplastiku w glebie. Folia ecovio jest produkowana obecnie w Polsce i dystrybuowana przez sieć dystrybutorów. Czas rozkładu po cyklu uprawowym zależy od typu konkretnej gleby – im gleba bardziej wilgotna i bogata w materię organiczną tym rozkład następuje szybciej (trwa to 12-24 miesięcy).  

Maciej Wita wskazywał na korzyści dotyczące stosowania folii biodegradowalnej ecovio

Kolejnym ciekawym produktem są rozwiązania oparte na nicieniach: Nemasys i Nemaslung. Nicienie zawarte w tych produktach są naturalnymi wrogami dla wielu szkodników upraw. Po wprowadzeniu do środowiska szukają pożywienia (larw szkodników), do których wnikają przez naturalne otwory, tam się namnażają i niszczą te szkodnik, a kolejne osobniki dostają się do gleby poszukując kolejnych ofiar.

Serifel to kolejny bio produkt, zawierający bakterie Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600, polecany do zwalczania chorób jak szara pleśń i zgnilizna twardziakowa w uprawach pod osłonami. Można go stosować w szerokim spektrum upraw, takich jak pomidor, papryka, bakłażan, sałaty, truskawka, porzeczka, agrest, malina, borówka czy pieczarka.

Uczestnicy debaty zorganizowanej w systemie zdalnym

Spotkanie zakończyła debata z udziałem ekspertów na temat Zielonego Ładu w której wzięli udział Cezary Urban – Dyrektor Działu Agricultural Solutions BASF Polska, Zbigniew Ziejewski – poseł na Sejm i właściciel gospodarstwa rolnego, Dr Jerzy Plewa – b. Dyrektor Generalny DG AGRI, Team Europe, Dr Mirosław Korzeniowski – Prezes Stowarzyszenia Agroekoton, Piotr Korczak – właściciel gospodarstwa sadowniczego