Przeciwdziałanie kiełkowaniu bulw ziemniaków w przechowalni

Ziemniaki złozone w komorze przechowalniczej

Kiełkowanie bulw ziemniaków w przechowalni to stały problem z którym mierzą się plantatorzy. Pierwsze dni kwietnia przyniosły jednak ważne wydarzenie, które może mieć pozytywny wpływ na kondycję składowanego plonu. MRiRW wydało w dniu 02.04.2021 zezwolenie na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Argos. Pozostanie ważne do 30 kwietnia 2025 r. Zastosowanie produktu zapobiega kiełkowaniu bulw.

Co to za produkt?

Argos to regulator wzrostu i rozwoju roślin zawierający w swoim składzie naturalny olejek pomarańczowy. Produkt przeznaczony jest do stosowania w celu zapobiegania kiełkowania ziemniaków podczas przechowywania. Posiada szereg zalet. Przede wszystkim jest w 100% biologiczny. Dzięki temu nie ma okresu karencji, którego należałoby przestrzegać po aplikacji. Ziemniaki mogą być dostarczane do odbiorców choćby zaraz po aplikacji środka. Efekt jego użycia jest za to dość długotrwały. Ochrona plonu trwa nawet do kilku tygodni. Po wycofaniu substancji aktywnej chloroprofam, środki biologiczne będą jedyną dostępną alternatywą dla producentów ziemniaków do stosowania w omawianym zakresie.

Jak stosować Argos

Produkt ten przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji. Jego aplikowanie następuje przy użyciu wytwornic aerozolu w przechowalniach z wymuszoną wentylacją. Argos ma postać gotowego do użycia koncentratu do zamgławiania na zimno (KN) lub na gorąco (HN). W przypadku zamgławiania na gorąco używać należy wyłącznie wytwornic pozwalających kontrolować temperaturę aplikacji. Przed rozpoczęciem zamgławiania konieczne jest upewnienie się, że przechowalnia jest szczelnie zamknięta. Wytwornicę umieszcza się na zewnątrz budynku, a dyszę wprowadza do pomieszczenia przez niewielki otwór w ścianie obiektu. W celu równomiernego rozprowadzenia i osiadania par środka na bulwach ziemniaka, drzwi i otwory wentylacyjne powinny pozostać zamknięte przez minimum 24 godziny od wykonania zabiegu. W tym czasie przechowalnia powinna być delikatnie wentylowana tylko wewnętrznie, tj. w zamkniętym obiegu powietrza.

Jak często i w jakiej dawce aplikować?

Maksymalna a przy tym zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 100 ml/1000 kg bulw ziemniaka. Producent preparatu rekomenduje wykonanie pierwszego zabiegu zaraz po zaobserwowaniu pierwszych kiełków na przechowywanych bulwach, a następne aplikacje powinny być prowadzone w 3 tygodniowych odstępach. Maksymalna liczba zabiegów podczas przechowywania danej partii bulw w sezonie przechowalniczym wynosi 9.