W rejonie Kujaw gdzie rozpowszechniona jest uprawa warzyw, ważne miejsce w strukturze tych upraw zajmuje marchew. Jak jest uprawiana i jak można ją skutecznie chronić, można się było przekonać podczas spotkania zorganizowanego przez Bayer CropScience (BCS) i grupę Witmar w Małej Nieszawce koło Torunia. Na polach marchwi należących do grupy Witmar prezentowano wyniki doświadczeń z wykorzystaniem produktów Bayer CropScience i nie tylko.

 

Jak informowała Katarzyna Gładka z BCS ten sezon wbrew pozorom sprzyjał występowaniu mączniaków prawdziwych, czego najlepszym przykładem była kwatera kontrolna, gdzie porażenie przez mączniak podczas oceny wykonywanej 22 września oceniona na 40%. W tym czasie nie było natomiast mączniaka na poletkach gdzie stosowano programy ochrony w oparciu o takie preparaty jak Luna Experince 400 SC i Serenade ASO. Następna ocena wykonana 2 października po zabiegu kolejnym preparatem czyli Nativo potwierdziła wysoką skuteczność programów ochrony, dzięki którym udało się ograniczyć porażenie przez mączniak do 3-4%, przy 50% liści z objawami mączniaka prawdziwego na kontroli. Ostatni zabieg wykonany koło 10 października preparatem Zato 50 WG pozwolił utrzymać zdrowotność naci na bardzo wysokim poziomie do dnia spotkania. W tym sezonie niska była natomiast presja ze strony alternariozy, która tak naprawdę pojawiała się dopiero we wrześniu i początku października.

Choroby – jak je opanować?

W prowadzonych doświadczeniach pod względem zwalczania mączniak prawdziwego i alternariozy pozytywnie wypadł preparat Serenade ASO. Ten biologiczny preparat zawierający bakterie Bacillus subtilis (szczep QST 713), warto stosować zapobiegawczo – wtedy bakterie zasiedlając powierzchnię roślin chronią je przed atakiem grzybów patogenicznych. Ponadto w roślinach uruchamiane są procesy prowadzące do produkcji substancji indukujących naturalną ich odporność – informował Radosław Suchorzewski z BCS. Praktyczne obserwacje z tego sezonu, wskazują też na bardzo wysoką skuteczność Serenade w zwalczaniu wielu chorób pochodzenia bakteryjnego i grzybowego. Specjalista z BCS przypomniał że w praktyce Serenade jest preparatem skutecznym w ograniczaniu wielu bakterioz (Pseudomonas, Erwinia, Xantomonas) ale też chorób grzybowych jak szara pleśń, mączniak prawdziwy, również alternarioz. Preparat ten warto też stosować na zamknięcie sezonu ochrony, zwłaszcza w odniesieniu do warzyw, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji po zbiorze. Uzyskuje się w ten sposób efekt zabezpieczenia warzyw, a przy tym eliminuje ryzyko pozostałości w produktach, gdyż w przypadku Serenade, który jest produktem biologicznym nie określa się pozostałości w chronionych warzywach. Produkt ten oferowany w formulacji płynnej w postaci zawiesiny, jest łatwy do aplikacji, nie ma przy tym żadnych obostrzeń, względem wcześniej lub później wykonywanych zabiegów chemicznymi środkami ochrony roślin. Można go wręcz stosować na przemian z typowymi środkami ochrony roślin. Radosław Suchorzewski wspomniał też o produkcie Contans WP, który od października 2015 roku jest dystrybuowany przez BCS. Opinią na jego temat podzielił się też Robert Bartkowski, kierownik agrotechniczny w grupie Witmar. Przy naszej produkcji poszukujemy różnych metod stymulacji biologicznej gleby, tak by eliminować w niej patogeny. Contans WG stosujemy od kilku lat jako preparat który zwalcza sklerocja Sclerotinia sclerotiorum, czyli sprawcy zgnilizny twardzikowej. Po kilku latach można powiedzieć, że znacznie poprawiło to jakość naszej marchwi. Stosując Contans WG doglebowo bezpośrednio przed siewem nasion (podawany jest przed formowaniem redlin), które mają być przechowywane – nie mamy obecnie większych problemów ze zgnilizną twardzikową – informował Pan Robert. Dotyczy to zwłaszcza marchwi, przeznaczanej do produkcji świeżych, niepasteryzowanych soków w firmie Marwit. Ważne w tym przypadku jest by produkt do tego wykorzystywany zawierał jak najmniej pozostałości pestycydów, dlatego właśnie w programach ochrony marchwi znalazły swoje miejsce zarówno Serende ASO jak i Contans WG. Cały czas pojawiają się jednak nowe zagrożenia w uprawie marchwi związane z nowymi patogenami jak Rhizoctonia, Alternaria czy chorobami powodującymi czernieni korzeni marchwi m.in. Acrothecium carotae.

Początkowe objawy alternariozy na naci marchwi
Początkowe objawy alternariozy na naci marchwi

Szkodniki jeszcze we wrześniu

We wrześniu na wielu polach marchwianych pojawił się problem z bawełnicą topolowo-marchwianą, która okazała się trudna do zwalczenia ze względu na słabe działanie insektycydów. Prowadzone przez Bayer CropScience ścisłe badania potwierdzają, że w przypadku larw żerujących już na korzeniach marchwi dobry efekt może dać zastosowanie Movento o działaniu systemicznym w roślinie (póki co środek nie jest jeszcze zarejestrowany w tej uprawie, trwa procedura z tym związana). Obecnie szkodnik ten może zwalczany z użyciem preparatu Proteus. Od dwóch lat widać że bawełnica topolowa-marchwiana staje się większym problem niż połyśnica marchwianka. Wynika to m.in. z szybszego rozwoju mszyc, których w ciągu roku może występować kilka pokoleń, podczas gdy połyśnicy notuje się tylko dwa pokolenia –podkreślał Radosław Suchorzewski.

We wrześniu problemem na niektórych plantacjach okazała się bawełnica topolowo-marchwiana
We wrześniu problemem na niektórych plantacjach okazała się bawełnica topolowo-marchwiana

Ocena skuteczności

Najlepiej o skuteczności programów ochrony świadczyła lustracja poszczególnych kwater dokonana przez uczestników spotkania. Na kwaterze kontrolnej widać było skutki porażenia liści przez mączniaka prawdziwego, podczas gdy w 3 kombinacjach z ochroną marchwi nie były one widoczne. Można było również zauważyć pierwsze objawy alternariozy naci – najmniej były widoczne w kombinacji chronionej z użyciem Luna Experience 400 SC w kombinacji z Serenade ASO.

Krzysztof Jawor z firmy Nunhems mówił o odmianach marchwi
Krzysztof Jawor z firmy Nunhems mówił o odmianach marchwi

Krzysztof Jawor z firmy Nunhems Poland (należącej do BCS) przypomniał, że na odwiedzanym polu uprawiana jest odmiana Elegance F1, ale też prowadzone są testy nowych odmian. Jedną z nich jest Brillyance F1, testowana tu zarówno zdolności plonotwórczych jak też odporności na choroby, w tym Acrothecium carotae chorobę wywołującą czernieni korzeni marchwi.

Marchew w grupie Witmar

W trakcie spotkania o uprawie marchwi w grupie Witmar opowiadał gospodarz spotkania Robert Bartkowski. Na odwiedzanym polu rosła odmian Elegance z firmy Nunhems. Nasiona wysiewano 18-22 kwietnia w ilości 1,35 mln szt./ha. Siew wykonano na zagonach szerokości 1,8 m w trzech pasach siewnych o podwójnych rzędach. W pojedynczym rzędzie nasiona rozmieszczone były co 2,5 cm od siebie. Marchew z tego pola ma być przeznczona świeży rynek. Zależy nam na wyrównanej marchwi o długości ok 20 cm, również do pakowania w systemie flow-pack – informował Robert Bartkowski. Pod produkcje soków przeznacza się głównie marchwie przemysłowe, takie odmiany jak Kraków F1, Warmia F1,Trafford F1, Komarno F1. W tym roku mimo suszy, udało się uzyskać zadowalające plony marchwi, dzięki przede wszystkim nawadnianiu pól. Kampania zbioru marchwi dopiero się jednak rozpoczęła i jak informował R. Barkowski, potrwa na pewno do połowy listopada.