Warunki pogodowe odmienne w każdym sezonie wymagają różnorodnego podejścia do ochrony roślin, zwalczania chwastów i nawożenia. W odniesieniu do ziemniaków w sezonie 2015, konieczne było umiejętne zaplanowanie strategii zwalczania chwastów jak też podejścia do zwalczania chorób i szkodników. Mówiła o tym Katarzyna Gładka podczas spotkania w Bedlnie zorganizowanego przez Bayer CropScience. Piotr Szurek z firmy Timac Agro wskazywał na pewne zasady związane z nawożeniem ziemniaków, informuje również o tym jak wyrównać łan w uprawie marchwi. Zapraszamy na film.