Wzorowe prowadzone plantacje, bez chwastów czy objawów chorobowych to rzadkość w tym sezonie. Na plantacjach Pana Grzegorza udało się to osiągnąć dzięki konsekwencji w kolejnych działaniach, jak również wsparciu udzielanemu przez Władysława Tokarczyka – eksperta Onion Leader.