Podróż w przeszłość i wyzwania na najbliższe lata

Osoby reprezentujące firmę BASF na konferencji prasowej


Ten rok jest rokiem szczególnym dla firmy BASF, gdyż obchodzi ona 25-lecie swojej działalności w Polsce. W kraju zatrudnia ponad 800 osób, a jej roczne obroty to około 800 mln euro, o czym informowano podczas konferencji prasowej zorganizowanej 19 grudnia w Warszawie. Spotkanie to było zatem okazją do podsumowania dotychczasowych działań oraz przedstawienia nowości produktowych na najbliższy sezon.

Trudny, ale dobry rok

Cezary Urbana z BASF

przedstawił informacje o akwizycjach jakie miały miejsce w mijającym roku, tj. o sfinalizowaniu nabycia firmy Chemetall (za 3,1 mld USD) oraz przejęciu globalnej działalności poliamidowej firmy Solvay (za 1,6 mld USD). Firma zakupiła także od firmy Bayer część portfolio z produktów herbicydów nieselektywnych oraz część nasienną m.in. odmian rzepaku. Zmiany jakie obecnie zachodzą w branży chemicznej w wyniku konsolidacji czy też akwizycji koncernów mogą spowodować, że rynek ten za kilka lat ulegnie bardzo dużym przeobrażeniom – informował C. Urban. Z przedstawionych analiz wynika, że jeśli dojdą do skutku zapowiadane przejęcia lub połączenia, firma BASF powinna dalej utrzymać trzecią pozycję jeśli chodzi o udział w rynku środków ochrony roślin. Jak informował prelegent światowy rynek ś,o.r. w ciągu 30 lat zwiększył się 4-krotnie. Rok 2014-15 to lekka korekta i spadek jego wartości globalnie. Jeśli chodzi o rynek ś.o.r. firma BASF zajmuje obecnie 3 miejsce na świecie pod względem obrotów, jeśli jednak uwzględni się w tym rynek nasiona firma BASF zajmuje już 6 miejsce. Jak informował C. Urban, rynek ś.o.r. w Polsce odnotowuje w bieżącym sezonie lekki wzrost, jednak jego wartość całkowita jest jeszcze cały czas poniżej rekordowej średniej z lat 2014/2015. Według analiz firmy BASF zanotowany tegoroczny wzrost sprzedaży wyniósł 3-5% i to głównie z uwagi na dobrą sprzedaż fungicydów co wynikało z bardzo deszczowego roku. Spadek wartości sprzedaży ś.o.r. zanotowała w bieżącym roku w segmencie upraw sadowniczych (przyczyną były wiosenne przymrozki) oraz w uprawie kukurydzy, wzrosła natomiast sprzedaż w sektorze rzepaku, buraków cukrowych, ziemniaków, zboża oraz warzywa, u których to odnotowano 4,1% wzrost sprzedaży pestycydów. Jak informował C. Urban, firma BASF w bieżącym roku jako jedyna firma chemiczna w Polsce zwiększył swój udział w rynku z poziomem 17,2% i jest to historycznie największy jej udział w rynku pestycydowym w Polsce.

Jeśli chodzi o rynek zbóż, BASF w tym roku ugruntował sobie pozycję lidera w segmencie fungicydów, a jeśli chodzi o regulatory wzrostu umocnił swoją pozycję dzięki preparatowi Medax Max. W uprawach rzepaku dzięki packowi Butisan Star Max + Iguana odzyskuje pozycję lidera w segmencie herbicydów, umacnia również pozycji w segmencie fungicydów. W sektorze warzyw firma umacnia swoją pozycję zarówno jeśli chodzi o herbicydy jak również fungicydy. Przewiduje się, że będzie miała ona coraz mocniejszą pozycję, dzięki nowo wprowadzonym lub planowanym do wprowadzenia interesującym produktom dla tego sektora. W przypadku upraw sadowniczych firma zanotowała wspomniany spadek sprzedaży, ale wynikał on głównie z niesprzyjających warunków pogodowych wiosną (przymrozki), mimo tego umocniła swoją pozycję w segmencie fungicydów. W przypadku regulatorów wzrostu utraciła część tego rynku, ale to spowodowane jest głównie przez zwiększone zużycie preparatów giberelinowych.

Iga Wasilewicz przedstawiła raport „Rolnictwo i przyroda”

Iga Wasilewicz przedstawiła raport „Rolnictwo i przyroda”, przygotowany we współpracy z Centrum UNEP/GRID Warszawa. Jak informowała, firma BASF przywiązuje dużą uwagę również do działań edukacyjnych związanych z ochroną środowiska promując np. dobre praktyki rolnicze. Zalicza się do nich tworzenie zielonej infrastruktury: zadrzewienia, ochrona cieków i zbiorników wodnych. Ważne jest również bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, w tym ochrona wód powierzchniowych i organizmów pożytecznych. Firma wspieranie również działania w budowę populacji zapylaczy i innych stawonogów, poprzez tworzenie śródpolnych pasów z roślinnością miododajną. Jako przykład miejsca, gdzie funkcjonują takie rozwiązania przedstawiła Kombinat Rolny w Kietrzu.

Dr Witold Łykowski mówił o przebiegu sezonu wegetacyjnego w 2017 roku oraz przedstawił nowe centra kompetencji BASF, zapraszając jednocześnie do ich odwiedzenia w czasie organizowanych tam w przyszłym roku warsztatów polowych. Aktualnie firma dysponuje trzema takimi centrami: dwoma rolnymi j jednym sadowniczym.

Nowy regulator dla truskawek

Nowością jak będzie od początku 2018 roku dostępna dla producentów truskawek jest regulator wzrostu o nazwie Regalis Plus 10 WG zawierający proheksadion wapnia. Jak informował Marcin Chojecki z firmy BASF, produkt ten w tym roku we wrześniu otrzymał rozszerzenie rejestracji do zastosowania w uprawie truskawek do ograniczenia wyrastania rozłogów. Zastosowanie tego regulatora wzrostu przekłada się na lepsze zawiązanie koron i lepsze owocowanie w kolejnym sezonie. Produkt ten hamuje również wtórne, późnojesienne kwitnienie truskawek. Doświadczenia realizowane z tym produktem pokazują, że zastosowanie go wpływa na wzrost plonu o około 10% w kolejnym sezonie. Zauważono również, że na tych plantacjach gdzie był stosowany pozytywnie wpływał na stymulację wewnętrznych mechanizmów obronnych roślin.

Innowacyjny fungicyd dla sadownictwa

Agnieszka Łyczak z firmy BASF przedstawiła informacje o najnowszym fungicydzie firmy o nazwie Sercadis. Będzie on chronił jabłonie przed parchem jabłoni, a grusze przed parchem gruszy. Jest to pierwszy fungicyd zarejestrowany w sadownictwie zawierający Xemium, która to substancja doskonale znana jest już w produktach zbożowych. Produkt ten w niewielkiej dawce (0,25 l/ha) rekomendowany jest do stosowania w fazie różowego pąka oraz kwitnienia.

Jak informował dr Jacek Lewko z firmy BASF, produkt ten w prowadzonych doświadczeniach wykazywał najwyższą skuteczność w zwalczaniu mączniaka jabłoni, ograniczając przy okazji również mocno szarą pleśń. Produkt ten do zwalczania parch jabłoni rekomendowany jest do stosowania w mieszaninie z fungicydami kontaktowymi z serii Delanów. Jak informował dr J. Lewko, ich firma ma niezwykle bogate i skuteczne portfolio produktów fungicydowych, gdzie dotychczas brakowało produktu do zwalczania również mączniaka i takim właśnie fungicydem jest Sercadis, który będzie doskonale sobie radził również z parchem, a przy okazji ograniczał szarą pleśń. Produkt ten okazuje się bardzo wygodny do stosowania w mieszaninach, przez co będzie łatwy w użyciu, a niska dawka i małe opakowania sprawiają, że jest to produkt wygodny do stosowania.

Nowości na rynku rolnym

Motywem przewodnim spotkania była prezentacja nowego fungicydu do ochrony zbóż o nazwie Priaxor. O jego znakomitym działaniu oraz wysokich efektach w stosunku do ceny mówił dr Jarosław Nadziak odpowiedzialny za fungicydy zbożowe w BASF. Produkt ten rekomendowany jest do zastosowania w dawce 0,75 l/ha. Przedstawione wyniki z jego zastosowania pokazywały jego rewelacyjny wpływ na wzrost plonu w porównaniu do konkurencyjnych produktów oferowanych w podobnym przedziale cenowym. Wysoka skuteczność jest zapewniona dzięki dwóm bardzo skutecznym i właściwie sformulowanym substancją aktywnym. Produkt ten zapewnią wysoką skuteczność ochrony przed większością patogenów zagrażających zbożom. W przypadku pszenicy ozimej uzyskiwano nie tylko wyższy plon, ale czysty zysk netto po uwzględnieniu wszystkich kosztów, wyniósł według przedstawionych przez prelegenta informacji 530 zł/ha przy plonie pszenicy w wysokości 88,2 dt/ha podczas gdy w kontroli wyniósł on 7,75 dt/ha.

Tomasz Cichocki odpowiedzialny za zaprawy i herbicydy, mówił o fungicydzie donasiennym Systiva

Tomasz Cichocki odpowiedzialny za zaprawy i herbicydy, mówił o fungicydzie donasiennym Systiva. Jest to zaprawa fungicydowa z szeroką ochroną nalistną, tworząc swojego rodzaju nowy segment produktów o wysokiej skuteczności. Jest to obecnie jedyna zaprawa o tak szerokiej i skutecznej ochronie nalistnej – mówił T. Cichocki. W planach jest rekomendowanie zastosowania tej zaprawy w uprawie pszenicy ozimej, aby jednak ktoś chciał zastosować ten produkt musi wiedzieć, jakie korzyści daje zastosowanie tego, niewątpliwie drogiego na rynku produktu. Aby producenci mogli przekonać się do właściwości tego produktu, firma wprowadza na rynek małe 1 litrowe opakowania. Opinie plantatorów o tym produkcie to długa ochrona, możliwość rezygnacji z jednego zabiegu fungicydowego. Aktualnie firma wykonuje blisko 90 testów tego produktu w pszenicy ozimej. W naszej ocenia przy obecnej wilgotnej jesieni zastosowanie tego produktu powinno dać bardzo dobre rezultaty i przekonać rolników do korzyści wynikających z zastosowania tego produktu – mówił J. Cichocki.

T. Cichocki zwrócił także uwagę na preparat Medax Max – nowy regulator wzrostu, który z wielkim sukcesem został wprowadzony na rynek, zdobył również wyróżnienie w plebiscycie na Innowacyjny Produkt Rolniczy 2017. Szeroka rejestracja produktu ułatwia jego stosowanie w gospodarstwie. Można go stosować w szerokim zakresie temperatur, sprawdza się również w górnej granicy temperatur (25oC) i ma szerokie spektrum działania jeśli chodzi o zwalczane patogeny.