Polskie ziemniaki mają być biało-czerwone

W tym roku uzyskano dobrą jakość ziemniaków i wysoki plon handlowy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie znakowania polskich ziemniaków. Mają być znakowane krajem pochodzenia czyli flagą państwa, z którego one pochodzą.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest udostępnienie konsumentom informacji o państwie pochodzenia ziemniaków dostępnych w obrocie detalicznym.

Informacji wskazującej państwo pochodzenia będzie towarzyszyć wizerunek flagi tego państwa. Informacja będzie wymagana zarówno w przypadku ziemniaków pakowanych (z wyłączeniem tych których opakowania oznakowano logo „Produkt polski”) jak i sprzedawanych „na wagę”.

Nowe rozporządzenie to konsekwencja wejścia w życie w ubiegłym roku ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych. Jednym z jej celów jest skuteczne zapobieganie przepakowywaniu oraz sprzedaży zagranicznych owoców czy warzyw jako polskich.

Rozporządzenie zostało przygotowane w porozumieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Ministrem Zdrowia. Minister Jan Krzysztof Ardanowski podpisał je 12 kwietnia i następnie przekazał do podpisu Ministerstwa Zdrowia.

źródło gov.pl