Uprawa pomidorów polowych dla przetwórstwa, w tym optymalizacja technologii ochrony oraz nawożenia zdominowały warsztaty polowe Agro Akademii odbywające się w gospodarstwie Mariusza Pawlaka z Poddębicach. W tym 120-hektarowym gospodarstwie uprawa pomidorów zajmowała w tym roku 6 ha. W nasadzeniach znajdowały się takie kreacje jak: Polbig F1, Sunshine F1, Galilea F1 oraz Grandimat F1.

Ochrona pomidorów dopasowana do sezonu

Jak ocenia M. Pawlak, bieżący sezon nie należał do łatwych jeśli chodzi o uprawę pomidorów. Szczególnie niekorzystna była wczesna wiosna, kiedy to bezpośrednio po posadzeniu pomidorów w wyniku długotrwałych opadów deszczu doszło do zalania systemu korzeniowego, co przełożyło się na późniejszy ich wzrost. Zastosowane jednak dokarmianie dolistne nawozami z firmy ADOB z serii PROFIT sprawiło, że pomidor odzyskały wigor i zbudowały niezbędną masę do zawiązania owoców. Z kolei przed zbiorem owoców, na skutek słabego nasłonecznienia wystąpiły problemy z dojrzewaniem pomidorów, dlatego zastosowano Hascon M10 z Agrostymem 480 SL.

agro_akademia_basf_warzywa34
Maciej Wita z firmy BASF, Mariusz Pawlak – właściciel gospodarstwa i Włodzimierz Prus z firmy ADOB

Jak informuje Maciej Wita z firmy BASF, tegoroczne współpraca z M. Pawlakiem, pozwoliła pokazać efekty ochrony pomidorów w oparciu o technologię dostarczoną przez firmę BASF w połączeniu z nawożeniem zaproponowanym przez firmę ADOB. Do ochrony pomidorów zastosowano takie produkty jak Cabrio Duo 112 EC, Orvego 525 SC, Signum 33 WG oraz Acrobat MZ 69 WG. Ten ostatni fungicyd przez plantatora dotychczas stosowany był przed zbiorem owoców w celu ograniczenia problemów z antraknozą. W ocenia M. Wity, lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie w tym celu preparatu Cabrio Duo 112 EC, który wykazuje jeszcze lepsze działanie zwalczające antraknozę, co finalnie przekłada się na większy plon. W tym gospodarstwie w czasie zbioru pomidory miały także bardzo wysoki poziom Brix, który z jednej strony uzyskano dzięki właściwie dobranemu nawożenia oraz dobrze prowadoznej ochronie, w tym m.in. dzięki zastosowaniu fungicydu Signum 33 WG, który nie tylko zabezpiecza pomidory przed chorobami, ale również pozytywnie wpływa na poziom Brix. Ten ostatni element jak ocenia M. Pawlak, jest w tym roku bardzo ważny i w wielu przypadkach w jego regionie decydował o możliwości sprzedaży pomidorów do zakładu przetwórczego.

Tegoroczna kondycja pomidorów na początku zbiorów
Tegoroczna kondycja pomidorów na początku zbiorów

Dodatkowe odżywianie

M. Pawlak, bardzo dobrze ocenia zastosowane nawozy dostarczone w tym roku do nawożenia pomidorów, dotyczy to zarówno ich rozpuszczalności jak również dobrze dobranego składu jeśli chodzi o zawarte w nich składniki odżywcze. Jak informuje Włodzimierz Prus z firmy ADOB, bezpośrednio po posadzeniu zastosowano nawozy z serii ProFit, przez cały okres wegetacji były stosowane odpowiednio dobrane do fazy rozwojowej chelaty IDHA. Jeśli chodzi o dokarmianie pomidorów zwracał on uwagę na takie składniki jak potas, bor, żelazo oraz wapń. Potas jest szczególnie ważny jeśli chodzi o zawiązywanie owoców, ich wzrost i wybarwienie. W przypadku potasu oczywiście podstawą jest nawożenia doglebowe, jednak w okresie wegetacji bardzo często występują warunki utrudniające pobieranie tego składnika dlatego celowe staje się podawanie tego składnika poprzez dokarmianie dolistne. W przypadku żelaza składnik ten podawano od momentu wykształcenia się pąków kwiatowych do fazy zawiązywania owoców, a dobre wykorzystanie tego składnika przekłada się na dobre i obfite kwitnieniu oraz zawiązywaniu owoców. Składnik ten jest również bardzo ważny jeśli chodzi o przebieg procesu fotosyntezy.

Zapraszamy na film: