Potas, wapń i azot w uprawie papryki – doświadczenia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie


W celu zapoznania się z częścią doświadczeń realizowanych w Warzywniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie spotykamy się z prof. Iwoną Domagałą-Świątkiewicz i Dianą Wieczorek z firmy ICL Polska aby porozmawiać o doświadczeniach realizowanych w tym sezonie w polowej i tunelowej uprawie papryki. Ocenie poddawany jest nie tylko plon i jego jakość, ale również właściwości odżywcze papryki.

Jednym z kluczowych pierwiastków w uprawie papryki jest potas, który w ramach realizowanych doświadczeń dostarczany jest doglebowowo oraz dolistnie. W momencie zawiązywania owoców z uwagi na niedobór potasu w glebie aplikowano tutaj zwiększone dawki tego składnika.

Jak informowała D. Wieczorek w uprawie papryki dobrze sprawdza się nawożenie nawozem Polysulphate, nawet w dużych dawkach rzędu 1000 kg/ha przed założeniem uprawy. Aplikacja tego nawozu skutecznie zabezpiecza paprykę przed wystąpieniem suchej zgnilizny wierzchołkowej. 

Prof. Iwona Domagała-Światkiewicz, rekomendowała jednak aplikowanie nawozów zawsze zgodnie z aktualną zasobnością gleby i wymaganiami jakie na danym etapie mają rośliny.

W uprawie tunelowej prowadzone są głównie doświadczenia nad efektywnym wykorzystaniem azotu.

Więcej o doświadczeniach realizowanych w Warzywniczej Stacji Doświadczalnej UR w Krakowie dowiecie się z materiału filmowego: