W dniach 6-7 września na terenie gospodarstwa Polboto w Udaninie odbyły się Dni Ziemniaka. Gospodarstwo zajmuje powierzchnie ok 700 ha z czego produkcja ziemniaków jest prowadzona na powierzchni 200 ha. Do dyspozycji zwiedzających był teren o powierzchni 72 ha gdzie zlokalizowano poletka doświadczalne z odmianami ziemniaków. Była również część pokazowa na której można było obserwować maszyny do produkcji ziemniaków podczas pracy.

Ziemniak w i jego problemy glebowe

Część wykładową rozpoczęła prof. Gery van OS z Uniwersytetu Wageningen w Holandii.Zwracał uwagę na liczne problemy współczesnych rolników a związane z ciągłym intensyfikowaniem upraw. Dwukrotny wzrost produkcji w stosunku do lat 50 połączone jest z wykorzystywania coraz cięższych maszyn, często użytkowanych w trudnych warunkach pogodowych co sprzyja nadmiernemu zagęszczeniu gleby. Taka sytuacja powoduje problemy z właściwą gospodarką wodną i powoduje nadmierne przedostawanie się nawozów i pestycydów do wód gruntowych. W związku z taką sytuacją rząd wprowadził pewne obostrzenia w zakresie stosowania nawozów azotowych i fosforowych. Intensyfikowanie upraw doprowadziła również do ubożenia gleb w materie organiczną a zarazem zmniejszenie zdolności buforowania wody w glebie. Zmienia się też klimat, a przede wszystkim rozkład opadów deszczu. Opady coraz częściej są bardzo intensywne, powodując podtopienia oraz wypłukiwanie składników i pestycydów. Częściej dochodzi do sytuacji skrajnych, w których mamy do czynienia z długotrwałymi okresami bezdeszczowymi. Władzę Holandii wprowadziły praktycznie zakaz nawadniania pół w 2018 r. W takich warunkach do ubożenia życia biologicznego ziemi i rolnicy w najbliższym czasie powinni spodziewać się spadków plonów związane z pogorszeniem kondycji gleby oraz ze zmianą klimatu.

Sytuacja na polskim runku ziemniaka i struktura gospodarstw

Dr Wojciech Nowacki, prezes Stowarzyszenia Polski Ziemniak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt spadku produkcji ziemniaków w naszym kraju z około 800 tys. ha z przed wejścia do Unii Europejskiej do około 300 tys. ha w 2018 roku. Liczba gospodarstw zajmujących się produkcją ziemniaków spadła blisko 5 razy i w 2018 roku gospodarstw było około 318 tys. Mimo tego mamy największą powierzchnie upraw tego gatunku w całej UE. W Polsce jest duże rozdrobnienie zdecydowana większość gospodarstw (260 tys.) uprawia ziemniaki na powierzchni poniżej 1 ha. Z prezentowanych danych wynika, że 58 tys. gospodarstw uprawia ziemniaki na powierzchni powyżej 1 ha a łączny areał to 220 tys ha. Prelegent zwrócił uwagę, że rynek jest bardzo chłonny, ciągle się rozwija i jest wstanie zagospodarować dużo więcej surowca. Jednak niestabilne ceny oraz problemy w uprawie powodują ciągły spadek zainteresowania uprawą ziemniaków przez rolników.

Struktura gospodarstw zajmujących się uprawą ziemniaków w Polsce

Pokazy oraz wystawcy w Udaninie

Duża ilość wystawców niewątpliwie wpłynęła na fakt, że każdy ze zwiedzających miał okazje do zapoznania się z aktualnymi nowościami rynkowymi. Ogromnym zainteresowanie cieszyły się poletka doświadczalne z odmianami, na których zwiedzający mogli sami porównać poszczególne odmiany uprawiane w tych samych warunkach. Była to okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Na miejscu swoje stanowisko miała m.in. firma McCain, która kupuje ziemniaki wyprodukowane przez gospodarstwo Polboto. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy polowe maszyn, będące okazją do obejrzenia podczas pracy różnych rozwiązań wykorzystywanych w nowoczesnej technologii produkcji ziemniaków.