Dr Bożena Nosecka w trakcie prelekcji


Interesujących informacji o wielkości produkcji warzyw nad Wisłą w mijających latach, jej trendach i wynikających z nich przewidywaniach wysłuchali uczestnicy zorganizowanej w Hotelu Binkowski w Kielcach konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z przemysłem przetwórczym. Miała ona miejsce 20 maja i była związana z Walnym Zgromadzeniem członków Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw.

Produkcja warzyw w sezonie 2015/16

Dr Bożena Nosecka, honorowy członek Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw, przedstawiła sytuację w sektorze owocowo-warzywnym w ostatnim sezonie. Okazuje się, że jako kraj eksportujemy coraz więcej mrożonych warzyw i zagęszczonych soków owocowych. Zwiększa się też udział świeżych owoców i warzyw, choć z powodu rosyjskiego embargo ostatnie dwa lata były trudne. Zbiory warzyw w Polsce lekko spadają w ostatnich latach. GUS podaje, że regres w minionym roku wyniósł 18% R/R, ale wydaje się, że nie był on aż tak radykalny. Na przykład w przypadku pomidorów gruntowych na przestrzeni ostatnich kilku lat roczne zbiory oscylują niezmiennie w przedziale 260-275 tys. ton. Także dość stabilna jest produkcja cebuli, która przekroczyła w 2014 roku pułap 650 tys. ton. Zbiory cebuli i marchwi, które w 2015 roku były zdecydowanie niższe niż w poprzednich sezonach uznać trzeba raczej za niefortunną konsekwencję panującej w drugiej części lata suszy, niż stały trend. Z rynku napływają bowiem doniesienia, że w obecnym sezonie plantatorzy cebuli zachęceni zeszłorocznymi cenami zwiększyli areały upraw tego gatunku, co może nie pozostać bez negatywnego wpływu na ich rentowność

Eksport i import – ceny w wymianie handlowej

Prognoza na eksport warzyw jest optymistyczna i zakłada zdecydowanie wzrost. Wiodącym gatunkiem na tym polu jest mrożony groszek. Eksport w ostatnich dwóch latach oscyluje w granicach 27-28 tys. ton, a cena to 66-67 eurocentów za 1 kg. Konsekwentnie rośnie także sprzedaż pomidorów. Szacuje się, że w sezonie 2015/2016 eksport może osiągnąć poziom 16 tys. ton, najwyższy jak dotąd i cenę 49 eurocentów/kg. Głównymi kierunkami zbytu były kraje UE, ale także państwa Bliskiego Wschodu i Egipt. Ogólnie podniosły się też ceny zbywanych warzyw, choć różnice te nie wpływają radykalnie na zmiany dochodowości w branży.

Import warzyw miał charakter uzupełniający, czyli niezbędny i nie zagraża on rodzimej produkcji warzyw. Saldo handlu zagranicznego warzywami jest dodatnie. Polskich eksporterów wspomaga także kurs wymiany walut, który jest jednak trudny do przewidzenia w kolejnych miesiącach. Trudny do przewidzenia pozostaje na przykład wynik referendum dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co sprawia, że kurs funta szterlinga jest bardzo turbulentny. A Wyspy Brytyjskie są przecież ważnym rynkiem zbytu dla żywności produkowanej nad Wisłą.

Prognozy surowcowe na sezon 2016

Dariusz Mróz mówi o przewidywaniach na nadchodzący sezon
Dariusz Mróz mówi o przewidywaniach na nadchodzący sezon

Wyzwania dokonania prognozy surowcowej na nadchodzący sezon podjął się Dariusz Mróz. Powierzchnia upraw kalafiorów pozostaje niezmienna, ale spadła w 2015 roku wydajność. Susza sprawiła, że wyniosła ona ledwie 18,9 t./ha, choć jeszcze rok wcześniej było to prawie 25 t/ha. Tak też wyglądała sytuacja marchwi, której ogólnie było mniej na rynku pomimo podobnych areałów. Niesprzyjająca aura nie pozostała bez wpływu na plantacje buraków i pomidorów gruntowych. Mówca spodziewa się jednak, że rok 2015 i panująca w nim największa od ćwierć wieku susza spowodowały anomalię, ale w przyszłych latach czeka branże spokojny, stabilny rozwój.