W gospodarstwie Tomasza Cichego w miejscowości Bieglów Nowy (woj. Świętokrzyskie) cebule zostały wysiane w dniach 14-15 marca. Od tego czasu obserwowano bardzo dobry wzrost i wyrównane wschody tego warzywa. Pierwszego czerwca cebula z tego marcowego siewu była w fazie 4 liści właściwych.

Władysław Tokarczyk (z prawej) i Tomasz Cichy
Władysław Tokarczyk (z prawej) i Tomasz Cichy

Bezpośrednio po siewie przeciwko chwastom zastosowano herbicyd Stomp Aqua w dawce 1,5 l/ha, który dobrze sprawdził się w panującej w tym okresie umiarkowanie wilgotnej pogodzie, która zapewniła dobre i długie działanie substancji czynnej tego herbicydu. Jak informuje Władysław Tokarczyk z firmy Syngenta, aktualnie jeśli w regionie przejdą deszcze, wystąpią warunki do zastosowania kolejnego herbicydu do zabezpieczenia plantacji przed wtórnym zachwaszczeniem plantacji. Ten rok kolejny raz pokazuje, że umiejętne wykorzystanie herbicydów i dostosowanie wybieranych produktów oraz dawek pozwala utrzymać plantację wolną od chwastów. Bardzo dobrze sprawdza się stosowanie niektórych herbicydów w niższych dawkach dzielonych – informuje T. Cichy. Wszystko to wpływa również na bardzo dobrą jakość plantacji w gospodarstwie T. Cichego, gdzie obsada wynosi 750 000 szt/ha. Do uprawy kolejny raz wybrano kalibrowane nasiona z firmy Syngenta takich odmian jak: Medalion F1, Vision F1, Bratko F1 oraz Sunskin F1. Odmiany te uprawiane są w tym gospodarstwie już od kilku lat zapewniając wysoki plon dobrej jakości handlowej.

Jak informuje T. Cichy, aby zapewnić wyrównaną jakość i równomierność wschodów, trzeba myśleć rok wcześniej – już na etapie przygotowania stanowiska. Bardzo ważną rolę odgrywa również zastosowanie odpowiedniego zmianowania. Brak możliwości deszczowania plantacji sprawia, że bardzo ważną rolę odgrywa nie tylko przygotowanie stanowiska jak i zmianowanie, ale również wybór odmian odpornych na groźne dla cebuli choroby. Ważną rolę w uprawie cebuli odgrywa również nawożenie mineralne – pogłówne jak i dokarmianie dolistne dopasowane do aktualnej fazy wzrostu, które zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki do wzrostu, w tym szczególnie doskwierającej już kolejny sezon suszy.

Jak ocenia T. Cichy, ochrona według zaleceń uzyskiwanych dzięki uczestnictwie w programie Onion Leader, stała się nie tylko prosta, ale również bardzo skuteczna. W czasie wschodów mimo zaprawiania nasion zastosowano dwukrotnie zabiegi insektycydowe. Jak informuje W. Tokarczyk, w najbliższych dniach, szczególnie tam gdzie przeszły opady deszczu należy się liczyć z obecnością wciornastków na plantacjach. Spowoduje to prawdopodobnie konieczność wykonania zabiegów do około 10 czerwca przeciwko temu szkodnikowi na większości cebulowych plantacji w kraju.