Każdy, kto zajmował się produkcja rozsady wie, jak ważne jest odpowiednie traktowanie młodych roślin. Czynniki takie jak dostęp światła, wody, odpowiednia temperatura i żywienie decydują o powodzeniu w produkcji rozsady. To samo dotyczy jednak należytej troski o młode rośliny, które można zakupić u profesjonalnej firmy zajmującej się jej produkcją. Jak zadbać o rozsadę po jej nabyciu? Oto kilka wskazówek.

Reklama

Poprawne naświetlenie

Specjaliści z firm Krasoń i Timac Agro opracowali wspólnie katalog wskazówek, którymi warto kierować się, aby w pełni wykorzystać potencjał dobrze przygotowanej zakupionej rozsady. Jednym z zagadnień na które koniecznie warto zwrócić uwagę to zapewnienie jej odpowiedniego dostępu do światła. Jego niedobór przejawia się „wybieganiem rozsady” – rośliny słabo doświetlane mają tendencję do wydłużania się, co jest niekorzystnym zjawiskiem utrudniającym sadzenie na miejsce stałe. Inną konsekwencją jest osłabiony przebieg fotosyntezy – światło jest głównym źródłem energii przy procesie fotosyntezy. Aby zapewnić zakupionym młodym roślinom odpowiednie naświetlenie warto pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze, nie przechowujemy rozsady w pomieszczeniu bez dostępu światła dziennego, bo powoduje to niekorzystny wzrost wydłużeniowy. Ale również nie eksponujmy nadmiernie rozsady na działanie bezpośrednie promieni słonecznych (nadmierna transpiracja – odparowanie wody z liści). Pamiętajmy więc, że najlepiej do czasu wysadzenia przetrzymywać młode rośliny w zacienionym miejscu. Nie powoduje to nadmiernej transpiracji, a jednocześnie zapewniony jest odpowiedni dostęp do światła dziennego.

Optymalne nawodnienie

Ilość wody oraz jej jakość to kluczowy parametr wpływający na jakość rozsady. Poprzez odpowiednie sterowanie ilością wody sterujemy takimi parametrami jak: rozwój korzenia, rozwój części nadziemnej, odporność na niekorzystne czynniki zewnętrzne takie jak np. wysoka temperatura. Nadmiar wody powoduje osłabienie rozwoju systemu korzeniowego oraz w ekstremalnych przypadkach niedobór tlenu w podłożu. To przekłada się na zapoczątkowanie procesu obumierania całej rośliny. Niedobór wody jest przyczyną zahamowania rozwoju rośliny poprzez utrudnienie pobierania składników pokarmowych przez korzeń. Podlewanie powinno odbywać się regularnie i równomiernie po to, by rośliny równo przyrastały i rozwijały korzeń. Temperatura wody nie powinna być niższa niż 15°C ze względu na potencjalny szok termiczny, którego może doznać roślina traktowana zbyt zimną wodą. Tuż przed wysadzeniem do podlewania warto jednokrotnie wykorzystać profesjonalny preparat Fertiactyl STARTER w celu odpowiedniego odżywienia i zabezpieczenia rośliny przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.

Dobrej jakości rozsada powinna być zahartowana, krępa i mieć mocny system korzeniowy

Temperatura na właściwym poziomie

Temperatura jest jednym z ważniejszych czynników w produkcji dobrej jakości rozsady. Konieczny jest jej odpowiedni dobór w zależności od produkowanego gatunku jak również od etapu produkcji (kiełkowanie, wschody, wzrost, hartowanie). Długa ekspozycja na zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturę (próg szkodliwości jest różny dla różnych gatunków) powoduje jarowizację. Zbyt niska temperatura powoduje też zahamowanie wzrostu i w ekstremalnych przypadkach przemrożenia dyskwalifikujące rozsadę do użytku. Wysoka temperatura powoduje z kolei  nadmierną transpirację. Jak zatem prawidłowo traktować rozsadę pod względem temperatury? Młode rośliny powinny być przechowywane tuż przed wysadzeniem w temperaturze 8-20°C. Optymalny poziom temperatur przedstawia poniższa tabela:

Gatunek: Optymalny zakres temp. (°C)
kapustne 8-12
kapusta pekińska 16-20
papryka 18-20
por, pomidor gruntowy 14-16
sałata 14-16
seler naciowy i korzeniowy 12-14

 

Żywienie rozsady

Odżywianie młodych roślin tuż przed i po wysadzeniu na miejsce stałe to ważny element wpływający zarówno na jakość jak również na zdolność przetrwania w trudnych warunkach produkcji polowej. Odpowiednie hartowanie oraz zabezpieczenie roślin preparatem odżywczym zapewni roślinom dobry start na początku produkcji. Wspomniany już preparat Fertiactyl STARTER stymuluje intensywnie rozwój systemu korzeniowego i wpływa na lepsze pobieranie składników pokarmowych oraz wody w całym okresie wegetacji. Poprawia urodzajność gleby i dostępność składników, a także polepsza odporność roślin na stresy wodne, termiczne i fizjologiczne. Zawarta w nim glicyna-betaina  to antystresant. Powoduje wzmocnienie odporności młodych roślin na stresy takie jak niekorzystne warunki pogodowe i glebowe, toksyczność chemiczną, zasolenie, a także zwiększenie wydajności procesu fotosyntezy. Zeatyna stymuluje rozwój systemu korzeniowego, co zwiększa możliwość pobierania składników w początkowej fazie rozwoju rośliny. Produkt jest też bogaty w kwasy huminowe i fulwowe. Poprawiają one strukturę gleby i chronią składniki mineralne przed uwstecznianiem i wymywaniem. Kwasy te polepszają także mobilność i dostępność makro i mikroelementów w glebie. Fertiactyl STARTER jest źródłem niektórych z nich. Zawiera składniki odżywcze NPK w kompozycji 13:5:8. Aby uzyskać pełny efekt, nawóz ten warto zastosować dwukrotnie. Przed wysadzeniem należy rozpuścić 1l Fertiactyl STARTER w 200l wody (0,5%) i takim roztworem podlać rozsadę. Ok. 7 dni po posadzeniu roślin na stałym miejscu dobrze jest przeprowadzić drugą aplikację preparatu. Tym razem najlepiej to zrobić w formie oprysku grubokroplistego. Zużywa się do tego 5 l preparatu i 500 l wody na 1 ha.

Obecnie firma Krasoń wykorzystuje Fertiactyl STARTER do podlewania rozsady przed dostarczeniem do plantatora. Wraz z jej dostawą, na Państwa życzenie, firma Krasoń dołączy 10l preparatu STARTER – aby rośliny miały perfekcyjny start w polu.

Reklama