Precyzyjna diagnostyka rolnicza to niższe koszty i większe zyski

Dron z kamerą multispektralną

Coraz większą rolę przykłada się do precyzji w rolnictwie i ogrodnictwie. Dba się o wykonywanie pomiarów i lustracji, by decyzje dotyczące wykonania konkretnego zabiegu były jak najbardziej trafne i efektywne, podejmowane świadomie. Nie może to dziwić w świecie coraz bardziej konkurencyjnym, gdzie szczegóły niekiedy decydują o dochodowości prowadzenia danej uprawy. Wykorzystanie dronów daje obecnie możliwości diagnostyczne o których kiedyś można było co najwyżej pomarzyć. Agri-Grow to firma, która na zlecenie plantatora jest w krótkim czasie w stanie przeprowadzić bardzo szeroki zakres pomiarów i badań właśnie przy pomocy takich nowoczesnych rozwiązań.

Innowacyjne technologie

Firma Agri-Grow od dziesięciu lat zajmuje się dostarczaniem rolnikom środków produkcji. Dotychczas w gronie kluczowych produktów w ofercie tego podmiotu były środki ochrony roślin, nawozy dolistne i biostymulatory. Jednak od 2 lat specjaliści z tej firmy zajmują się też mapowaniem pól z wykorzystaniem dronów. Zależnie od wyposażenia urządzeń monitorowane mogą być różne zjawiska, ich skala oraz zakres wystąpienia. Usługi tego typu kierowane są przede wszystkim do użytkowników dużych gospodarstw. Zaawansowany sprzęt na wyposażeniu Agri-Grow pozwala na zmapowanie nawet  100 ha/godz. Pomaga zatem dokonać diagnostyki uprawy, której osobista lustracja wykonywana tradycyjnie jest albo trudna do wykonania albo wręcz niemożliwa w zadowalającym zakresie.

Co uzyskuje plantator?

Dron samolot

Drony wyposażone w kamery, np. kamery multispektralne wznoszą się nad polami i rejestrują odbicie światła w określonych długościach fal świetlnych. To ważne z punktu widzenia fizjologii roślin. Pozwala to na określenie kondycji uprawy, dojrzałości oraz wskazanie miejsc w kwaterze, które odbiegają od normy czy pożądanego stanu. Jesteśmy w stanie wykonać takie badania dla bardzo wielu gatunków rolniczych i ogrodniczych. Na podstawie opracowanych już modeli i wzorów możemy stwierdzić nieprawidłowości z kilkudniowym wyprzedzeniem w porównaniu do lustracji prowadzonej tradycyjnymi metodami, gołym okiem – informuje Paweł Wrzesiński, przedstawiciel Agri-Grow. Firma ta zajmuje się diagnozowaniem problemów. Ustalenie przyczyny i rozwiązania leży w gestii plantatora. Być może powodem wystąpienia odstępstwa jest presja szkodnika czy choroby lub mozaikowatość gleby albo stres wodny czy temperaturowy? Kluczem do podjęcia działań jest jednak stwierdzenie nieprawidłowości w wegetacji. Brak takiej wiedzy często przekłada się na straty o istotnym znaczeniu gospodarczym.

Jak wykorzystać uzyskaną wiedzę?

Uzyskane informacje można zagospodarować na wiele sposobów. Jednym z pomiarów, jakie realizujemy, jest ustalenie obsady uprawnego gatunku. Można więc uzyskać ważne informacje o pracy sadzarki czy siewnika i w razie potrzeby dokonać naprawy czy regulacji. Inną kwestią jest zagadnienie precyzyjnego nawożenia czy ochrony kwater. Przy wykorzystaniu technologii GPS możliwe jest współdziałanie mapy dostarczonej przez Agri-Grow z zestawami wykorzystywanymi do aplikacji nawozów bądź wykonywania oprysków. Na tym samym dużym polu będą przecież obszary, gdzie wymagane będą różne dawki składników pokarmowych lub zróżnicowany będzie wymagany stopień aplikacji ś.o.r. – tłumaczy P. Wrzesiński. Dodaje, że w przypadku zbóż czy rzepaku możliwe jest też określenie stopnia dojrzałości, a więc także precyzyjne zaplanowanie terminu zbioru. Skorzystanie z usług Agri-Grow daje zatem wielorakie korzyści. Możliwe jest zaoszczędzenie nakładów na zbędne nawożenie czy ochronę i skierowanie tych działań tylko tam, gdzie autentycznie są potrzebne. Ważne jest także zaoszczędzenie tak cennego w sezonie czasu potrzebnego na tradycyjnie wykonywane lustracje kwater oraz wykorzystanie pełni potencjału plonotwórczego uprawianych roślin.

Jak skorzystać z usług Agi-Grow?

Plantator zainteresowany uzyskaniem pełniejszej wiedzy o użytkowanych działkach czy aktualnym stanem lub obsadą roślin powinien zgłosić chęć nawiązania współpracy na przykład poprzez stronę internetową firmy pod adresem www.agdrones.net. Na niej znajduje się specjalny formularz, którego wypełnienie ułatwia przedstawicielom firmy dostosowanie rozwiązań najlepiej przystosowanych do realizacji zlecenia oraz jego wycenę. Chodzi przede wszystkim o wskazanie działek oraz zakresu diagnostyki. Ogrodnik może tam też zdobyć więcej informacji na temat tego czym jeszcze firma się zajmuje. Urządzenia Agri-Grow latają nad całą Polską, a dodatkowo podmiot wykonuje także mapowanie pól w Niemczech. Możliwe jest więc skorzystanie z usług firmy w całym kraju dla kwater warzywniczych, ziemniaczanych i wszystkich upraw rolniczych (zboża, rzepak, kukurydza, buraki, itd.) oraz sadowniczych.

materiał prasowy firmy Agri-Grow