Premie na „Rozwój małych gospodarstw”Nabór wniosków na to działanie będzie trwał od 1 do 30 sierpnia 2023 roku. Koperta finansowa na ten nabór wynosi 468 mln zł. Jest to kontynuacja popularnego programu w PROW 2014–2020 dostępnego w ramach działania „Rozwój małych gospodarstw”.

W ramach działania „Rozwój małych gospodarstw” będzie można uzyskać 100 lub 120 tysięcy złotych, w zależności od celu przeznaczenia tych pieniędzy. Uzyskana premia ma pokrywać do 85% kosztów inwestycji. Uzyskane środki mają być zainwestowane w rozwój gospodarstwa, czyli w zakup środków trwałych: maszyny, urządzenia, inwestycje budowlane związane z produkcją rolniczą. Mówi się również o możliwości zakupu gruntów rolnych, ale nie ma w tej sprawie jeszcze ostatecznych wytycznych z Ministerstwa Rolnictwa.

120 tysięcy złotych będzie można uzyskać jeśli środki w biznesplanie będą zakładać uczestnictwo w tzw. krótkich łańcuchach dostaw, a więc prowadzenia rolniczego handlu detalicznego lub sprzedaży bezpośredniej. Co ważne 20 tys. zł z tej kwoty musi być również związane z tymi działaniami. 

4 kryteria, za które będą przyznawane punkty

– uczestnictwo w systemach jakości: rolnictwo ekologiczne lub integrowana ochrona roślin

– udziału w szkoleniach związanych z realizacją biznesplanu

– przynależność do grup producentów rolnych

– położenia gospodarstwa na obszarach ONW, ale tylko i wyłącznie tych na terenach górskich, czyli powyżej 350 m nad poziomem morza

Z tych kryteriów osoba starająca się o środki w ramach działania „Rozwój małych gospodarstw” musieli uzyskać minimum 3 punkty.

Źródło: ARiMR